загрузка...
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 8 - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг история Украины 10 класс вариант 8
16:20
Мониторинг история Украины 10 класс вариант 8

Мониторинг история Украины 10 класс вариант 8

Завдання 1—6 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1.   Доповніть твердження.
Найдавніші сліди перебування пралюдей (близько 1 млн років тому) на території України виявлено у
А   Королевому на Закарпатті 
Б   Киїк-Кобі в Криму 
В   Мізині на Чернігівщині 
Г   Межиріч на Черкащині
2.   Який галицько-волинський князь відвідав столицю Золотої Орди?
А Роман Мстиславович Б Данило Романович В  Лев Данилович Г   Юрій І Львович
3.   Яке місто Російської імперії в 1817 р. отримало статус відкритого вільного порту (порто-франко)?
А   Херсон 
Б   Миколаїв 
В   Маріуполь 
Г   Одеса
4.   На картосхемі про події Національно-визвольної війни заштриховано українські землі, які
А  залишалися у складі Польщі за Зборівським договором 1649 р. 
Б  залишалися у складі Польщі за Білоцерківським договором 1651 р. 
В  визволені з-під польської влади внаслідок воєнних дій 1652 р. 
Г  перейшли під владу Богдана Хмельницького внаслідок підписання українсько-московського договору 1654 р.
5. У якому столітті відбувались події, що послужили основою для сюжету картини?
6. Яка з гравюр прикрашає першу друковану в українських землях книгу?
Завдання 7—8 мають п'яті, варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
7.   Які з перелічених фактів можуть бути використані для характеристики козацької України 60-80-х років XVII ст.?
1   боротьба за гетьманську булаву між претендентами різної зовнішньополітичної орієнтації
2   втрата козацтвом провідної ролі в суспільному житті Гетьманщини та Слобідської України
3   невтручання царського уряду у внутрішньополітичні справи Лівобережної Гетьманщини
4   прагнення гетьманів об'єднати Лівобережні та Правобережні землі під однією булавою
5   дії запорізького козацтва щодо підтримки гетьманів завжди відзначалися політичною далекоглядністю 
                                                                                        
8.   Які явища були характерними для економічної ситуації в українських землях у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.?
1   збереження кріпосницьких відносин
2   панування натурального господарства
3   розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом
4   зростання чисельності міського населення                                                                  
5   завершення промислового перевороту  

Завдання 9—10 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ
9.  Які поняття та терміни можуть бути застосовані для характеристики соціокультурного розвитку Київської Русі в ХІ-ХП ст.?
1    «Руська правда»                                    4   думи, історичні пісні
2   друковані книжки                                   5   кріпацтво                                             
3   смерди                                                    6   літописання                                           

10.  У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?
1   один з найбагатших магнатів Речі Посполитої
2   разом зі своїми послідовниками скликав церковний собор у Бересті, що проголосив унію
3   засновник першої в Україні слов'яно-греко-латинської школи вищого типу
4   очолював війська Великого князівства Литовського в битві під Оршею 1514 р.
5   ініціатор видання першої повної друкованої Біблії церковнослов'янською мовою   
6   взяв під захист й опіку новостворену Києво-Могилянську колегію                      

У завданні   11  розташуйте події в  хронологічній  послідовності.  Поставте  позначки  в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви)
11.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А створення Української національно-демократичної партії
Б  вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського
В діяльність «Руської трійці»
Г  створення у Львові товариства «Просвіта»

Завдання 12 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді
12.  Проаналізуйте документ і дайте відповіді на запитання.
Зі спогадів Євгена Чикаленка
...Щодо загальної характеристики членів Старої Громади, то треба сказати, що це був цвіт тодішньої київської старшої української інтелігенції, бо в той час треба було мати багато мужності, віри в справу відродження української нації, щоб людям, бувшим на державній службі, обтяженим родиною, належати до «незаконного сообщества», за яке загро жувало «поселение» в Сибіру, або в «не столь отдаленньїх местах», як Вологодщина, Перм-щина і т. д. ..Антонович був справжнім українцем, не тільки своєю чисто українською інтелігентською мовою, але й світоглядом, бо він, буваючи в Галичині, бачив, що там укра їнське життя поступово входить в державне русло, і колись настане такий час, що й по цей бік Збруча воно прийме такий самий характер.
1   Про який період національного руху йдеться, які його хронологічні рамки?
2   Коли була створена організація, про яку йдеться в документі? Якими були напрямки її діяльності?
3   У чому значення діяльності організації, про яку йдеться?
4   Чому автор окремо зупиняється на постаті Володимира Антоновича? Яку роль він відіграв в українському національному русі?
5  У чому цінність свідчень автора, наскільки можна їм довіряти?
                                                                       


Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2556 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть