загрузка...
Мониторинг химия 10 класс - 18 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 18 » Мониторинг химия 10 класс
23:31
Мониторинг химия 10 класс

Мониторинг химия 10 класс

Збірник призначений для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти з хімії учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за результатами їх навчання в основній школі.
Завдання складено відповідно до чинної програми з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. - К.; Ірпінь: Перун, 2005),
Посібник містить 10 варіантів тестів, кожен з яких складається з 20 завдань, розподілених на чотири частини, що відрізняються складністю та формою. Кожен учень отримує один варіант тестів і бланк відповідей із цього посібника. Окремого зошита (аркушів) для виконання роботи не потрібно.
Час виконання роботи - 45 хвилин.
Кожен варіант містить завдання з курсу хімії таких класів:
7-го - 20 % завдань. З них:
-  початкові хімічні поняття - 10 % завдань;
-   прості речовини метали і неметали - 10 % завдань; 8-го - 50 % завдань. З них:
-  кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами - 5 % завдані.;
-  основні класи неорганічних сполук - 20 % завдань;
-  періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва- Будова атома -10 % завдань;
-   хімічний зв'язок і будова речовини - 15 % завдань; 9-го - ЗО % завдань. З них:
-  розчини - 10 % завдань;
-  хімічні реакції - 5 % завдань;
-  найважливіші органічні сполуки - 15 % завдань.
Перша частина роботи містить 10 завдань на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Правильне виконання кожного завдання 1-Ю оцінюють одним балом.
Друга частина роботи містить три завдання (11-13) на встановлення чотирьох відповідностей. Правильне встановлення всіх відповідей оцінюється у 2 бали. За меншу кількість правильних елементів бали не нараховуються.
Третя частина роботи містить чотири завдання (14-17) на визначення правильної послідовності із чотирьох елементів. Правильне визначення всієї послідовності оцінюють у 2 бали, визначення послідовності з двох або трьох елементів - у 1 бал. За меншу кількість правильних елементів послідовності бали не нараховують.
Гарно коли маєш гдз з хімії Попеля завжди під рукою, наразі в 10 класі гдз потрібно з усіх предметів.
Бали нараховують за завдання першої, другої та третьої частин, на які в бланку відповідей записана правильна або частково правильна відповідь.
Четверта частина роботи містить три завдання (18-20) з розгорнутою відповіддю. Формулювання завдань учні не переписують, указують тільки номер завдання. 
Якщо учень правильно навів формули для обчислень, але припустився математичної помилки, то таке завдання вважають виконаним частково правильно і не оцінюють максимальною кількістю балів.
Учитель перевіряє тести, обчислює суму балів, набрану учнем за виконання всіх завдань, і вписує ЇЇ значення в бланк відповідей.
Суму балів, нараховану за всі правильно виконані учнем завдання, переводять у рівень навчальних досягнень за спеціальною шкалою.
Завдання цього збірника допоможуть виявити рівень сформоваяості ваших знань з хімії та з'ясувати питання, над якими вам потрібно ще попрацювати.
Посібник містить 10 варіантів тестів, кожний з яких складається з 20 завдань, розподілених на чотири частини, що відрізняються складністю та формою.
Перша частина роботи містить 10 завдань на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. У процесі виконання завдання необхідно вибрати правильну відповідь і позначити її у бланку відповідей. Якщо для виконання завдання треба написати рівняння реакції або розв'язати задачу, виконуйте необхідні записи навпроти завдання. Завдання вважають виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана лише одна літера, якою позначена правильна відповідь.
Друга частина роботи містить три завдання (11-13) на встановлення чотирьох відповідностей. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено буквами (ліворуч) і цифрами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). Поставте позначки в таблицях біля завдань та у бланку відповідей на перетині відповідних рядків (букви) і колонок (цифри).
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-   Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
-  Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
-  Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, то навчання ~~ це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.


Перейти на ответы по химии к мониторингу 10 кл

 

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 6477 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть