загрузка...
Мониторинг математика 5 класс - 9 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 9 » Мониторинг математика 5 класс
01:14
Мониторинг математика 5 класс

Мониторинг математика 5 класс 


Тест призначений для моніторингового дослідження рівня засвоєння учнями 5 класу навчального матеріалу з математики за результатами навчання у початковій школі. Його зміст розроблено на основі вимог Державного стандарту початкової загальної освіти з галузі «Математика» (2005 р.). На виконання тесту відводиться 45 хвилин.
Пропоновані завдання охоплюють усі змістові лінії курсу й дають можливість визначити рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь та навичок, здатності застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями; величинами; розв'язування задач.
У збірнику вміщено десять варіантів тесту, які рівноцінні за змістом, будовою і складністю. Кожна робота складається з дванадцяти завдань - п'яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів (завдання 1—5); семи завдань відкритого типи* п'ять з яких передбачають коротку письмову відповідь (завдання 6-10); двох завдань з розгорнутою письмовою відповіддю (завдання 11-12).
За складністю завдання тесту відповідають різним рівням засвоєння навчального змісту. Завданнями 1—5 визначається рівень опанування навчальним матеріалом, що характеризується розумінням учнями суті математичних понять, правил, алгоритмів, визначених програмою, вмінням їх застосовувати, знаходити зв'язки між ними; завданнями 6-8, 10 і 11 - рівень володіння навчальним матеріалом, завдяки якому учні вміють аналізувати і пояснювати факти, події, явища, використовуючи сформовані знання та способи діяльності, застосовувати їх у найпростіших (стандартних) життєвих ситуаціях, для розв'язання практичних завдань; завданнями 9 і 12 - рівень усвідомлення навчального матеріалу, володіючи яким учні виявляють здатність застосовувати набуті знання і вміння в нестандартних життєвих ситуаціях, використовуючи засвоєні алгоритми.
Оцінювання тесту здійснюється таким чином. Завданнями 1—5 і 8 передбачено виконання однієї математичної операції; за правильне виконання кожного із цих завдань виставляється 1 бал.
Завданнями 6, 7, 9 і 10 передбачено по дві математичні операції; за правильне виконання кожного із цих завдань виставляється 2 бали (якщо в такому завданні правильно виконано одну операцію, - 1 бал); правильне виконання завдань 11 і 12 оцінюється у 3 бали (якщо правильно виконано дві операції, ставиться 2 бали, якщо правильно виконано лише одну, - 1 бал).
Відповіді на завдання закритого типу (1-5) учні дають безпосередньо у збірнику, а вчитель переносить їх до бланку відповідей.
За зроблені учнем виправлення оцінка не знижується. Бали, одержані за виконання тестових завдань, додаються. Одержаний тестовий бал відповідає певному рівню навчальних досягнень, який визначається за шкалою (табл. 1).
Шановний п'ятикласнику! Пропонуємо тобі виконати завдання тесту, які допоможуть визначити рівень засвоєння тобою навчального матеріалу на уроках математики у початковій школі.
Робота містить 12 завдань різного рівня складності. Виконуючи їх, уважно читай умову, спочатку думай, а потім пиши.
До завдань 1-5 наведено чотири варіанти відповідей, з-поміж яких треба обрати, на твою думку, один правильний. Познач його знаком «х» у табличці праворуч.
Наприклад:
1. Укажи найбільше число.
А   119 899
Б   119 890
В   119 999
Г   119 889
У завданнях 6-Ю потрібно усно або письмово виконати обчислення і записати коротку відповідь на бланку в спеціально відведеному для цього місці. У завданнях 6—8 - значення змінної; у задачі 9 - її розв'язок (результат останньої дії та найменування); у задачі 10 - значення площі.
Наприклад:
6. Запиши розв'язок рівняння х - 5 + 100 = 150.
У бланку записуй свою відповідь так:
Завдання 6. Відповідь: х= 10.
У завданні 11 виконай повне письмове обчислення значення виразу по діях. У задачі 12 запиши її розв'язування по діях із поясненням та повну відповідь (робити короткий запис умови задачі не потрібно).
Файно коли під рукою є гдз з математики Істера чи іншого автора за яким ти навчаєшся, тому, насамперед, відвідай гдз 5 клас усі онлайн посібники.
Наприклад: 12. Розв'яжи задачу.
З двох міст, відстань між якими 1040 км, одночасно, назустріч один одному вийшли два поїзди. Вони зустрілися через 8 год. З якою швидкістю їхав другий поїзд, якщо швидкість першого 62 км/год?
У бланку записуй свою відповідь так:
Завдання 12.
1)  62 * 8 = 496 (км) - проїхав до зустрічі перший поїзд;
2)  1040 - 496 = 544 (км) - проїхав до зустрічі другий поїзд;
3)  544 : 8 = 68 (км/год).
Відповідь: другий поїзд їхав зі швидкістю 68 км/год.
Бажаємо тобі успіху!
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 5 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Завданням зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-   Які знання здобули п'ятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
-  Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких недостатній?
-   Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь дитини в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати її навчання, відомості про рівень знань, з'ясувати, які шкільні предмети цікавлять її найбільше, засвоєння якого навчального матеріалу не вимагає від неї великих розумових, фізичних та вольових зусиль, і навпаки, у чому Ваша дитина потребує допомоги вчителя і Вашої уваги.
За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень Вашої дитини з відповідними досягненнями однокласників та допомогти
зорієнтуватися щодо засобів удосконалення подальшого навчання в основній школі.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її навчання у старшій школі та загальний розвиток. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, розкриттю індивідуальних здібностей, спонукатимуть спільно з учителем і Вами до пошуку шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі під час навчального процесу.
Ответы математика 5 класс мониторинг

Новые поступления решений отслеживайте в нашей группе вконтакте.

 Варианты
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10


Хочешь поблагодарить сайт  жми +1    

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 21566 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть