загрузка...
Мониторинг немецкий язык 10 класс - 20 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 20 » Мониторинг немецкий язык 10 класс
12:25
Мониторинг немецкий язык 10 класс

Мониторинг немецкий язык 10 класс

Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми з іноземних мов.
Зміст і формат тесту враховує головну мету навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах - формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, основою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.
Об'єктами тестування визначаються читання і письмо як види іншомовної мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти (використання мови).
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятого в Німеччині, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, визначеним навчальною програмою.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в читанні орієнтується на розуміння учнями основної інформації.
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчого виду діяльності: написати есе на запропоновану тему, пов'язану з інтересами та комунікативними потребами учнів основної школи, що узгоджуються з вимогами навчальної програми.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості лексичних і граматичних знань і навичок. Окрім того, тести містять завдання, що контролюють обсяг соціокультурних знань.
У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано у 10 рівнозначних варіантів.
Кожний із варіантів складається з 5 тестових завдань початкового рівня (1-5), 11 тестових завдань середнього рівня (6-16), 8 завдань достатнього рівня (17-24) та 1 завдання високого рівня (25).
Моніторинг навчальних досягнень з німецької мови учнів 10 класів передбачає визначення рівня набутого ними іншомовного комунікативного досвіду за курс основної школи.
Мета тестування - визначити якість іншомовної комунікативної компетентності учнів, яка має досягти рівня А2 (у термінах Ради Європи).
Об'єкти контролю - навички й уміння читання і письма як видів мовленнєвої діяльності та лексичні, граматичні, соціокультурні знання як аспекти іншомовної комунікативної компетентності школярів.
Процедура перевірки: тестування здійснюється в письмовій формі і складається з двох типів завдань: 1) множинного вибору із закритою формою відповіді (вибір одного правильного варіанта відповіді з кількох запропонованих; визначення відповідностей до пред'явлених об'єктів із кількох поданих варіантів); 2) творчого завдання (написання висловлення за змістом запропонованої мовленнєвої ситуації).
Добір тестових завдань здійснено відповідно до змістових ліній (мовленнєвої, мовної, со-ціокультурної, діяльнісної) Державного стандарту і з урахуванням вимог чинної навчальної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Тест містить 24 завдання множинного вибору і 1 творче завдання.
Оцінювання результатів тестування учнів здійснюється відповідно до рівнів сформованості в них іншомовної комунікативної компетентності за такою технологією:
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
- Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
-Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
-Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
- Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
- І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченїію школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання - це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.
 


Ответы по немецкому языку:

Вариант 1

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 8
 

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 2724 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть