загрузка...
Мониторинг основы здоровья 5 класс - 13 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 13 » Мониторинг основы здоровья 5 класс
12:23
Мониторинг основы здоровья 5 класс

Мониторинг основы здоровья 5 класс

Комбінований тест призначено для виявлення рівня загальноосвітньої підготовки учнів за Програмами для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи. (К.: Початкова школа, 2006 р.) з предметів:
«Я і Україна. Громадянська освіта» за наскрізними лініями «Людина», «Людина серед людей», «Правила життя в суспільстві», «Культура», «Громадянські права і обов'язки»;
«Основи здоров'я» за наскрізними лініями «Людина та її здоров'я», «Фізична складова здоров'я», «Соціальна складова здоров'я», «Психічна та духовна складові здоров'я».
За результатами виконання завдань тесту встановлюється рівень засвоєння учнями знань, способів навчально-нізнавальної та здоров'язбережувальної діяльності, здатності застосовувати набуті знання у типових і змінених життєвих ситуаціях.
Кожний варіант тесту складається з восьми різнорівневих завдань, які потребують від учнів перцептивної (початковий рівень), репродуктивної (середній рівень), частково пошукової (достатній рівень) і пошукової (високий рівень) діяльності.
Оцінювання комбінованого тесту здійснюється так:
Завдання 1 - 1 бал.
Завдання 2 - 1 бал.
Завдання 3 - 1 бал.
Завдання 4 - 1 бал.
Завдання 5 - 1 бал.
Завдання 6 - 1 бал.
Завдання 7 - 3 бали.
Завдання 8 - 3 бали.
У завданнях 1-3 (завдання закритого типу) учням необхідно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох наведених варіантів.
У завданнях 4—6 (завдання закритого типу) - встановити відповідність: до кожного рядка, позначеного буквою, дібрати один правильний, позначений цифрою. Повне правильне викопаппя кожного завдання оцінюється 1 балом. Неповне виконання тяких завдань не оцінюється.
Завдання 1-6 учні виконують у збірнику завдань, позначаючи правильну відповідь у табличці біля завдання. Учитель переносить відповіді учня в бланк відповідей.
Завдання 7—8 учні виконують у бланку відповідей.
У завданні 7 слід доповнити речення. У бланку відповідей учень пише ті слова, якими доповнив речення. Повне правильне виконання завдання оцінюється 3 балами. Неповне виконання   завдання не оцінюється.
У завданні.8 необхідно стисло висловити власну думку. Якщо відповідь повна і вичерпна, завдання оцінюється 3 балами. Якщо відповідь частково правильна або неповна, завдання оцінюється 2 балами. За виправлення оцінка не знижу ється. При оцінюванні завдання граматичні помилки не враховуються.
Максимальна оцінка за правильно виконану роботу - 12 балів.
Для виконання комбінованого тесту відводиться 45 хвилин.
Щоб досягти успіху, скористайся такими порадами.
Уважно читай кожне завдання. Зосередься  перед вибором чи записом відповіді до завдань 1-6 у табличках біля завдань.
1.  У завданнях 1   3 вибери одну правильну відповідь із чотирьох наведених варіантів. Правильну відповідь познач X у табличці біля завдання.
Наприклад.
Зазнач, шо робити, щоб не застудитися взимку.
А ходити без головного убору
В  розмовляти довго на вулиці лід час морозу
В обирати одяг за погодою
Г не додержуватися правил харчування
2.  У завданнях 4-6 встанови відповідність: до кожного рядка, позначеного
буквою, добери один правильний,  позначений цифрою.  Правильні відповіді познач X у табличці біля завдання.
Наприклад.
А Зелене світло світлофора -       
В  Метрополітен -                           
В Складова здоров'я -                  
Г  Природне лихо -                        
фізична.
землетрус.
підземний вид транспорту.
переходь дорогу.
3.  Завдання 7—8 виконуй у бланку відповідей.
Виконуючи завдання 7, у бланк відповідей записуй тільки правильну відповідь. Формулювання завдання не переписуй і в бланк відповідей не перенось. Відповіді записуй коротко, розбірливо.
4.  У завданні 8 стисло вислови власну думку. Формулювання завдання не переписуй і в бланк відповідей не перенось. Пиши розбірливо. За граматичні помилки та незначні виправлення кількість балів не знижується.
5.  Під час виконання всіх завдань спирайся на набуті знання І власний досвід.
6.  Виконавши роботу, перевір її.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і павичок учнів б класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-  Які знання здобули п'ятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
-  Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
-  Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля І час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь дитини в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати її навчання, відомості про рівень знань, з'ясувати, які шкільні предмети цікавлять її найбільше, засвоєння якого навчального матеріалу не вимагає від неї великих розумових, фізичних та вольових зусиль, і навпаки, у чому Ваша дитина потребує допомоги вчителя і Вашої уваги.
За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень Вашої дитини з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо засобів удосконалення подальшого навчання в основній школі.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її навчання у старшій школі та загальний розвиток. Об'єктивні результати мопіто рингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, розкриттю індивідуальних здібностей, спонукатимуть спільно з учителем і Вами до пошуку шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності. Наша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі під час навчального процесу.


Перейти на ответы основы здоровья 5 кл мониториг 2013

 Варианты
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10


Хочешь поблагодарить сайт  жми +1    

Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 23774 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть