загрузка...
Мониторинг трудове навчання 10 класс - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг трудове навчання 10 класс
00:05
Мониторинг трудове навчання 10 класс

Мониторинг трудове навчання 10 класс

Тестування з трудового навчання (технічних видів праці) проводиться з метою моніторингу навчальних досягнень учнів за курс основної школи.
Тестові завдання укладено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та навчальних програм з трудового навчання і згруповано за такими наскрізними змістовими лініями:
-  людина в технічному середовищі;
-  проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури;
-  графічна культура людини;
-  технологічна діяльність людини;
-  соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці.
Зважаючи на диференціацію змісту трудового навчання, учням на вибір пропонується скласти тест з технічних або обслуговуючих видів праці.
Збірник містить 10 тестів з технічних видів праці.
Кожен тест має 20 завдань трьох рівнів складності. З них дев'ять завдань першого рівня складності (1-9), сім - другого (10-16) і чотири - третього рівня складності (17-20).
Відповідно до рівнів складності завдань тесту відповіді учнів оцінюються так:
-  правильна відповідь на питання першого рівня складності - 1 бал;
-  правильна відповідь на питання другого рівня складності - 2 бали;
-  правильна відповідь на питання третього рівня складності - 3 бали. Усього за розв'язування завдань тесту можна набрати максимально 35 балів. Кожен тест розраховано на 45 хвилин.
Тестування з трудового навчання (технічних видів праці) проводиться з метою з'ясування рівня навчальних досягнень учнів за курс основної школи.
Тест складається з 20 завдань трьох рівнів складності.
Завдань першого рівня складності в кожному тесті по дев'ять (1-9). Вони призначені для виявлення вмінь впізнавати та розрізняти технологічні процеси, об'єкти техніки (інструменти, матеріали, механізми, умовні позначення тощо), а також для перевірки знань з основ виробництва та безпеки праці.
Для розв'язання завдань першого рівня складності потрібно визначити одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих і спочатку позначити відповідь безпосередньо в збірнику завдань, а потім перенести її до бланка відповідей.
Наприклад, завдання 5. Які інструменти призначені для виконання слюсарних робіт?
А)   стамеска;
Б)   шерхебель;
В)   крейцмейсель;
Г)    долото.
Серед згаданих інструментів лише крейцмейсель призначений для виконання слюсарних робіт. Тому в бланку відповідей потрібно зазначити правильну відповідь В.
Серед семи завдань другого рівня складності (10-16) є такі, що перевіряють наявність систематизованих знань з трудового навчання та вмінь застосовувати їх у стандартних ситуаціях. Потрібно із запропонованих варіантів відповідей вибрати ту, що об'єднує наведені поняття якимось одним узагальнюючим словом, доповнити визначення, встановити відповідність між зображеннями і їх назвами, визначити параметри технологічного процесу. Є також завдання, що пов'язані з різними технологічними операціями: вимірюванням, свердлінням, струганням, пилянням, точінням, фрезуванням та ін.
Наприклад, завдання 11. Яке числове значення показу шкал штангенциркуля, зображених на малюнку?
Уважно розглянувши зображення шкал штангенциркуля (шкали штанги і шкали ноніус), необхідно вибрати одне правильне числове значення, яке показує штангенциркуль і зазначити його в бланку відповідей.
Завдань третього рівня складності (17-20) - чотири. Це нетипові завдання, пов'язані З використанням системи знань у нестандартних ситуаціях, технічні задачі та завдання-проблеми, розв'язання яких потребує просторової уяви, розвинутого технічного мислення, творчих здібностей, а також знань ринку праці та компетентності з основ вибору професії.
Наприклад, завдання 20. Визначте, які із зазначених професій належать до типу «людина - знакова система» і мають найбільший попит на ринку праці в Україні.
А)   економіст, табельник, нотаріус;
Б)   астроном, коректор, метролог;
В)   паспортист, архіваріус, бібліограф;
Г)    програміст, оператор ПК, бухгалтер.
У всіх варіантах відповідей наведено тільки професії типу «людина - знакова система» (відповідно до класифікації Є.О. Клімова). Проте ринок праці в Україні перенасичений спеціалістами з економічною та юридичною освітою. Незначний в Україні також попит на астрономів, коректорів, метрологів. Це підтверджується даними державної статистики. Разом з тим в Україні розвивається ринок інформаційних технологій та розширюється підприємницька діяльність. Тому найбільший попит серед професій типу «людина - знакова система* мають програмісти, оператори ПК, а також бухгалтери зі знанням комп'ютерних програм. Отже, правильною < відповідь Г.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-  Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
-  Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
-  Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати його павчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання - це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі У процесі навчальної діяльності.Перейти на ответы по труд.обучению к мониторингу 10 класс

 Варианты
  1-2 
 3-4
 5-6
 7-8
 9-10Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 10447 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть