загрузка...
Мониторинг украинская литература 10 класс - 20 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 20 » Мониторинг украинская литература 10 класс
11:37
Мониторинг украинская литература 10 класс

Мониторинг украинская литература 10 класс

Мета моніторингу -з'ясувати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з української літератури за результатами навчання в основній школі.
Збірник завдань для моніторингу навчальних досягнень учнів укладено відповідно до чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.
Тестування є швидким, надійним і об'єктивним методом оцінювання. Воно дає змогу охопити зміст навчальної програми за основну школу, тому проведення тестування з української літератури в такій формі є найдоцільнішим і найефективнішим методом оцінювання.
У збірнику подано 10 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Завдання вимірюють рівень засвоєння програмового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування знань, аналіз, синтез і оцінювання. Під час моніторингу навчальних досягпсиь учпіп о української літератури за основну школу передбачено оцінити опанування учнями таких змістових ліній, як зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літературний процес, відомості з теорії літератури.
Тривалість виконання тесту - 45 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).
Кожен тест складається з 15 завдань різної форми і складності.
Завдання 1-8 з вибором однієї правильної відповіді містять по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Учні повинні вибрати правильну, на їхню думку, відповідь і позначити її в таблиці знаком X; 9—10 - установити відповідність між елементами лівої і правої колонок та вписати букви в клітинки.
У завданнях 11-14 (відкритих) необхідно вписати правильну відповідь у рядок (виконуються на бланку відповідей). Ці завдання тесту перевіряють знання змісту вивчених художніх текстів, уміння їх аналізувати в єдності змісту й форми, володіння літературознавчими поняттями й уміння ними оперувати в процесі аналізу та інтерпретації художнього твору.
Завдання 15 вимагає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні мають надати вичерпну відповідь, у якій, звертаючись до художніх текстів, творчості письменника в цілому, висловити власні оцінні судження з належною їх аргументацією. Орієнтовний обсяг відповіді 60-80 слів.
Збірник тестових завдань укладено для проведення моніторингу якості знань, умінь і навичок з української літератури. Пропоновані завдання, що охоплюють матеріал різних розділів шкільного курсу української літератури, дібрано з урахуванням вимог Державного стандарту базової й повної середньої освіти та чинної навчальної програми з української літератури.
Мета моніторингу - одержання об'єктивної інформації про результати вашої навчальної діяльності з української" літератури відповідно до чинних освітніх стандартів.
У збірнику запропоновано 10 рівноцінних варіантів тестових завдань, призначених для забезпечення різнобічного й об'єктивного оцінювання здобутих знань, набутих умінь і навичок у процесі засвоєння курсу української літератури. Кількість тестових завдань - 15. Усі завдання, передбачені моніторингом, виконуються одноосібно і в письмовій формі. Кожний учень заповнює бланк відповідей, де зазначає своє ім'я, школу, місто (село), позначає в таблиці відповіді на тестові запитання та завдання відповідно до свого варіанта.
Загалом на виконання всіх завдань відведено 45 хвилин. Максимальна кількість балів за виконану роботу - 36: у тому числі 24 бали за тестові завдання (1—8, 9—10, 11—14) і 12 балів за творче завдання 15.
Завдання 1—8 з вибором однієї правильної відповіді містять по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Ваше завдання - вибрати правильну відповідь і позначити її знаком X у клітинках навпроти букви, що відповідає вибраній відповіді. Відповіді на бланк учень переносить самостійно.
Наприклад:
«Кобзар» Т. Шевченка 1840 року видання відкривається твором
А «Перебендя»
Б  «Тарасова ніч»
В  «Причинна»
Г  «Думи мої, думи мої...»
Завдання 9—10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий). Відповіді на бланк учень переносить самостійно.
У завданнях 11—14 (відкритих) необхідно вписати правильну відповідь у рядок (виконуються на бланку відповідей). Ці завдання тесту перевіряють знання змісту вивчених художніх текстів, уміння їх аналізувати в єдності змісту й форми, володіння літературознавчими поняттями й уміння ними оперувати в процесі аналізу та інтерпретації художнього твору.
Наприклад:
Прочитайте текст. Укажіть ім'я героя, про якого йдеться у тексті, та назву твору.
Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі, і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська...
Відповідь. Полковник Шрам. «Чорна Рада».
Завдання 15 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг роботи 50-80 слів) і виконується на бланку відповідей. Цим завданням перевіряється ваша здатність творчо мислити, логічно вибудовувати власне висловлювання, добирати аргументи, бути переконливим у власних судженнях.
Наприклад:
Що найбільше привернуло вашу увагу в українській класичній літературі? Чому? Обґрунтуйте.
Для виконання творчого завдання необхідно одразу визначити для себе коло фактів, якими будете оперувати, писати коротко, чітко, зрозуміло; робити висновки; головне -продемонструвати свою позицію, розуміння сутності проблеми.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
-  Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
- Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких недостатній?
-  Чи вміють.учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
-  Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання - це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.

Перейти на ответы по  укр.литературе к мониторингу для 10 класса

 Варианты
1-3
4-6
7-8
9-10Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 9083 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть