загрузка...
Мониторинг всемирная история 10 класс - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Мониторинг всемирная история 10 класс
13:00
Мониторинг всемирная история 10 класс

Мониторинг всемирная история 10 класс

Шановні вчителі! У збірнику вміщено завдання для визначення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу із всесвітньої історії за результатами їхнього навчання в основній школі.
Завдання мають на меті перевірити та оцінити рівень сформованості історичної компетентності десятикласників. Тести укладено відповідно до вимог загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених навчальною програмою із всесвітньої історії для 11-річної школи.
Збірник містить 10 варіантів по 12 завдань різної форми і різного ступеня складності. На виконання одного варіанта відводиться 45 хвилин. Складність завдань пов'язана з рівнями засвоєння навчального матеріалу учнями.
• І рівень - опанування навчального матеріалу, що характеризується відтворенням і розумінням учнями суті основних елементів знань, які презентують певну предметну галузь, умінням відображати їхні зв'язки з іншими елементами знань;
•  II рівень - володіння навчальним матеріалом, завдяки якому учні аналізують і пояснюють факти, події, явища, використовуючи сформовані знання, застосовують їх у найпростіших (стандартних) життєвих ситуаціях, для розв'язання практичних завдань;
•  III рівень - усвідомлення навчального матеріалу, унаслідок якого учні виявляють здатність застосовувати набуті знання і вміння в нестандартних життєвих ситуаціях, використовуючи засвоєні алгоритми та евристичні прийоми, висловлюють ціннісні ставлення щодо здобутих результатів.
Відповідно кожен варіант містить пропорційно розподілені завдання всіх трьох рівнів.
Завдання в кожному варіанті розташовано послідовно за формами, вказаними вище. Пропоновані завдання відображають різні елементи історичної підготовки учнів:
-  знання фактів;
- картографічні знання і вміння;
-  хронологічні знання і вміння;
-  розпізнавання найзначніших архітектурних та мистецьких пам'яток;
- співвіднесення одиничних фактів (подій) з певними історичними процесами;
- з'ясування та визначення характерних ознак подій, явищ, процесів на основі істинності та помилковості суджень;
- співвіднесення понять, термінів, одиничних фактів (подій) з певними історичними процесами;
-  систематизація, групування фактів, які пов'язані з характеристикою (діяльністю) історичної особи;
- уміння аналізувати історичне джерело за пропонованими запитаннями.
Варто наголосити на комбінованому характері завдань: кожне з них перевіряє кілька елементів історичної підготовки учнів. Так, опрацьовуючи завдання з історичною картою, учень виявляє не лише просторову компетентність і картографічні вміння, а й хронологічну, логічну, інформаційну компетентності. Відкрите завдання з аналізом уривка з історичного джерела перевіряє всі предметні компетенції, а не тільки аксіологічну.
За кожне правильно виконане завдання 1-6 учень отримує по 1 балу. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо учень указав букву ЛИШЕ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ. В усіх інших випадках (вибрано іншу відповідь; вибрано дві відповіді; відповідь відсутня) завдання ВВАЖАЄТЬСЯ НЕВИКОНАНИМ.
Завдання з двома відповідями (7-8) є виконаним частково, якщо учень правильно вказав один з двох варіантів відповіді (1 бал) і повністю виконаним (2 бали), якщо учень правильно назвав обидва варіанти.
Завдання на вибір трьох відповідей із шести (9-10) оцінюється аналогічно: по 1 балу за кожен правильний варіант відповіді.
Виконання завдання 11 на встановлення хронологічної послідовності подій оцінюється З балами, якщо учень навів ПРАВИЛЬНУ послідовність ПОВНІСТЮ (розташував правильно всі чотири події чи явища).
Завдання 12 оцінюється 5 балами. Повна і правильна відповідь на кожне з п'яти запитань оцінюється 1 балом. 
Шановні учнії Перед початком виконання роботи уважно прочитайте інструкцію. Якщо щось незрозуміло - зверніться за поясненнями до вчителя.
Перед вами збірник, призначення якого - визначити, чи Грунтовно ви опанували курс всесвітньої історії у 6-9-х класах. Збірник містить 10 варіантів завдань, рівноцінних за складністю.
Кожен варіант складається з 12 завдань різної форми, які потрібно виконати протягом 45 хвилин. Усього за виконання завдань ви можете отримати 24 бали.
Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10 класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об'єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень школярів.
Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з'ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:
- Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?
- Який рівень Інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких - недостатній?
-  Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?
-  Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв'язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв'язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?
- Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?
-  І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?
Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об'єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Зі Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.
Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об'єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання - це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.


Перейти на ответы по всемирной истории к мониторингу 10 класс


 Варианты
 1-3
 4-6
 7-8
 9-10Категория:
Мониторинг
| Просмотров: 3660 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть