загрузка...
Написання і відмінювання чоловічіх і жіночих імен по батькові та прізвищ Іменникової форми - 24 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 24 » Написання і відмінювання чоловічіх і жіночих імен по батькові та прізвищ Іменникової форми
11:55
Написання і відмінювання чоловічіх і жіночих імен по батькові та прізвищ Іменникової форми

Прочитайте форми імен по батькові. Запам'ятайте правопис.
Андрій Андрійович — Андріївна
Богдан Богданович — Богданівна
Віталій — Віталійович — Віталіївна Валерій — Валерійович — Валеріївна Геннадій — Геннадійович — Геннадіївна Микола — Миколайович — Миколаївна Олексій — Олексійович — Олексіївна Василь — Васильович — Василівна Дмитро — Дмитрович — Дмитрівна Лев — Львович — Львівна Павло — Павлович — Павлівна Тарас — Тарасович — Тарасівна Ярослав — Ярославович — Ярославівна
Деякі чоловічі імена по батькові мають паралельні форми: Лука — Лукич, Лукович; Сава — Савич, Савович.
1.  Запишіть власне ім'я по батькові. Утворіть і запишіть форми імен по батькові від імен найближчих родичів.
2.  Складіть і запишіть т&р(5-7речень) про цікавий випадок із шкільного життя, використовуючи в ньому імена та по батькові ваших учи-
тегіз.
Утворіть і запишіть жіночі та чоловічі імена по батькові від поданих імен.
Антон. Борис. Віталій. Вячеслав. Гнат. Данило. Євген. Іван. Костянтин. Любомир. Михайло. Назар. Олександр. Петро. Святослав. Яків.
Складіть родовідне дерево вашої родини. Намалюйте його 8 зошиті, підпишіть імена та по батькові.
Запам 'ятаймо!
Імена та по батькові відмінюються як іменники І або II відміни (залежно від закінчень).
У давальному н місцевому відмінках можуть бути паралельні форми: (на) Василю (Василеві).
Спишіть текст, розкриваючи дужки.
14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав Закон про заснування Української академії наук. Першим президентом одностайно обрані (Володимир Іванович Вернадський). Посаду віце-президента запропонували (Дмитро Іванович Баталій), а в ролі секретаря колеги побачили (Агатангел Юхимович Кримський).
Спишітьтекст, розкриваючи дужки. З двохіменудужках утворіть ім'я та по батькові.
Вернадський (Володимир. Іван) походить із давнього українського роду. Прадід (Іван. Никифор) навчався в Києво-Могилянській академії. Дід (Василь. Іван) служив лікарем в армії. Батько після закінчення Київського університету Святого Володимира працював викладачем у Петербурзі. Харкові. Москві. Мати (Ганна. Петро) походить із козацького роду.
Прізвища в українській мові належать до класу іменників.
За походженням, будовою та особливостями відмінювання їх поділяють на дві групи: а) прізвища іменникової форми: Кучеренко, Сте-панчук. Горобець, Кушнір. Ъ) прізвищі прикметникової форми. Швидкий, Садовський, Заньковецька.
Українські її інші слов'янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни. а прізвища із закінченнями іменників 11 відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників II відміни:
МайбороОа — Майбороди, АІгійбороді, Майбороду ...;
Гмйря — Гмйрі, Гмйрі, Гмйрю, Гмйрею ... ;
Гнатюк — Гнатюксі, Гнатюкові (Гнатюку)...;
Заєць — Зайця, Зайцеві (Зайцю) ... ;
Іваньб — Іваня, Іваньові (їваню)...;
Панібудьласка — Панібудьласки. Панібудьла'сці...;
Симоне'нко — Симонёнка, Симоненкові (Симоне'нку) ....
Жіночі прізвища на приголосний та -о, -й не відмінюються: Марії Сёник, Надії Болій, з Ніною Байко. Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники: Василя Сёника, Михайлові Баліє'ві, з Андрієм Байком.
З'ясуйте, чи є у вашому класі учні з прізвищами іменникової форми. Запишіть їхні прізвища в родовому й орудному відмінках.
Випишіть прізвища, які не відмінюються. Обґрунтуйте свій вибір.
Олійник Василь. Решетуха Анастасія. Оліярчик Остап. Ткаченко Надія. Довгаль Ірина. Костенко Гордій. Опанасенко Ганна. Гайдамака Валерій. Гайда Наталя. Кравченко Галина. Демчук Надія. Зварнч Василь. Кодлюк Ярослава. Овчинник Володимир. Тераз Мар'яна. Логош Дмитро. Мітченко Юлія. Міщук Ольга. Когут Віра. Наливайко Тео-філ. Бойченко Марія. Бесараб Антон. Миколайчук Руслана.
Складіть речення з прізвищами так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках.
Твердохліб. Смолій. Грушко.
1. Прочитайте вірш Г Фальковича. Випишіть іменники II відміни в три колонки за групами — тверда, м'яка, мішана.
Іменник
Тиша. Сон. Будильник. Ранок.     Стежка. Ліс. Дуби. Ялиці.
Мама. Тато. Джек. Сніданок.      Вуж. Гриби. Пташки. Суниці.
Сумка. Термос. Ковбаса.          Білка. Небо. Синь. Роса.
Ліфт. Автобус. Шлях. Краса.      Тиша. Термос. Ковбаса.
Комарі. Вогонь. Димок. Шлях. Автобус. Ліфт. Замок. Ванна. Мило. Ліжко. Сон. Джек зітхає, наче слон.
2.  Випишіть і провідміняйте іменник III відміни.
3.  Випишіть іменник, утворений способом переходу слова з однієї частини мови в іншу.
1.  Прочитайте вірш Г. Чубач. Іменників яких відмін немає у вірші?
Оленя одне блукало.             — А кого воно шукало?
Оленя когось шукало.            Оля Олі говорила:
Оля Олю запитала:               — А матусю свою милу!
2.  Випишіть виділене слово. Доберіть до нього омонім (іменник, що позначає мийний засіб).
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ -V і
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1- Іменник — ие самостійна частина мови, шо означає А ознаку предмета Б дію предмета В предмет
2.   Іменник відповідає на питання А хто? шо?
Б який? чий?
В скільки? котрий?
3.    Іменник у реченні може бути А обставиною і означенням
Б підметом і присудком
В будь-яким членом речення
4.    Усі слова — іменники в рядку А науковий, научити
Б наука, науковець
В по-науковому, научений
5.    Усі іменники належать до власних назв у рядку А кобзар, сокіл. Прип'ять
Б «Кобзар». «-Сокіл». Ірпінь В земля, Земля, місяць
6.   Усі іменники належать до спільного роду в рядку А листоноша, лівша, забіяка
Б мряка, каша, нероба В зілля, дівча, хлоп'я
7.    Іменник, що має форму тільки множини, у рядку А морозиво
Б граблі В лопати
8.    Не вживається без прийменника відмінок А називний
Б родовий В місцевий
9.    Незмінюваний іменник у рядку А олівець
Б олів'є В омар
10.   Усі іменники належать до IV відміни в рядку А оселя, теля, стеля
Б оленя, коліша. хлоп'я В мрія, історія, ім'я
11.   На м'яку, тверду та мішану групи поділяються іменники відмін А першої і третьої
Б першої і четвертої В першої і другої
Іменник велич утворено способом А префіксальним Б суфіксальним В безафіксним

Завдання для самоперевірки 2
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-6).
Усі іменники — власні назви — написані правильно в рядку А  планета - Сатурн*. Чорне море, місто Яготин Б   Верховна рала. Тарас Шевченко, чипси -Люкс» В  журнал -професор Крейд». Атлантичний океан, магазин -Мобілочка»
Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду II відміни відповідають правопису в рядку А  тролейбуса, явору, сантиметра Б   Донбаса. Близького Схода. Ірана В  переїзду, твору, циркуля
Іменник III відміни, який в орудному відмінку однини має подовження приголосних, подано в рядку А січ Б   юність В  мати
В усіх іменникових суфіксах пишеться -е- в рядку
А    ЗВЄрН..ННЯ. ХОД..ННЯ. ВІКОН..ЧКО
Б   гус.ня. запізнення. діж..чка В  мерехтіння, кол.лзо. мар..во
Чоловічі імена по батькові визначаємо за буквосполученнями А  -ович. -євич Б  -івна. -ївна
В    -ЙОБИЧ. -ОВИЧ. -ИЧ
Не з іменником пишеться окремо в рядку
А  зимова (не)года
Б  (не )правда. а брехня
В  прикре (не)порозуміння

Букви є, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я),-енн (я), -н(я), -инн(я), -не(о), -ев(о)


Категория:
2014
| Просмотров: 3918 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть