загрузка...
Написання прізвищ прикметникової форми - 25 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 25 » Написання прізвищ прикметникової форми
15:16
Написання прізвищ прикметникової форми

Пригадаймо!
1. До якої частини мови належать прізвища?
2. На які групи поділяються прізвища за походженням, будовою та особливостями відмінювання? Наведіть приклади.
1. Спишіть Імена та прізвища видатних українців. Підкресліть прізвища прикметникової форми.
Дмитро Вишневенький. Петро Могила. Богдан Хмельницький. Григорій Сковорода. Пантелеймон Куліш. Іван Франко. Ольга Кобн-лянська. Микола Хвильовий. Тарас Шевченко.
2. Підготуйте розповідь про одного з цих славетних українців.
Запам 'ятаймо!
Прізвища прикметникової форми відмінюються як прикметники твердої або м'якої групи.
2.  Запишіть прізвища художників у місцевому відмінку.
3.  Поділіться враженнями від картини, яка вам найбільше сподобалася.
Запам'ятайлю!
Прізвища, що мають форму присвійних прикметників, утворилися за допомогою суфіксів -їв- (-їв-), -ое-, -ее- (-ев-), -ий- (-ЇН-), -иити-(-їшіт-) віл власних імен.
Наприклад: Грииьків, Гуреїв, Зеров, Тютчев, Бердяев, Іванишин.
У прізвищах на -їв І чергується з:
•  о після твердих приголосних: Якимів — Якимова:
•  є після м'яких і шиплячих: Лукашів — Лукашева. Чоловічі прізвища відмінюються за зразками (див. табл.).
Жіночі прізвища, що мають форму присвійних прикметників, не відмінюються: Тетяна Луків — до Тетяни Луків: Ольга Таврилишин — до Ольги Гаврилишин.
Це цікаво!
Восени 1649 року сотенні та полкові писарі Богдана Хмельницького з вуст козаків склали реєстри шістнадцяти полків. На основі шіх реєстрів генеральний писар Іван Внговськин створив Реєстр усього Війська Запорозького, шо нараховував сорок тисяч імен і прізвищ козаків. Це був перший перелік, написаний із народних уст. Козаки й писарі, записуючи прізвища, відобразили живу народну мову: Довженко. Костенко. Квітка. Бере-зовський. Сагайдачний. Богун. Стельмах. Федькович. Литов-ченко. Гмиря. Нечай.
1.  Запишіть подані Імена та прізвища в давальному й місцевому відмінках, ураховуючи всі варіанти.
Євген Тнмчпшнн. Лариса Дмнтрншнн. Катерина Кравців. Олена Лукаш. Петро Луків.
2.  Поясніть різницю у відмінюванні жіночих і чоловічих прізвищ.
Спишіть речення, вставляючи з довідки замість крапок відповідні прізвища, імена та по батькові в потрібному відмінку.
Видатний художник ... намалював портрет знаменитого російського поета .... щоб викупити з кріпацтва геніального українця ... .
Довідка: Тарас Григорович Шевченко. Карл Павлович Брюллов. Василь Андрійович Жуковський.
1. Накресліть у зошиті таблицю. Заповніть її, використовуючи підручник з української літератури.

Завдання для самоперевірки 1
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1.  Прикметник — це самостійна частина мови, що
А  відповідає на питання хто? то? і означає предмет
Б  означає дію предмета і відповідає на питання що робити?
В  відповідає на питання який? чий? і називає ознаку предмета
2.  Початкова форма прикметника — це 
А називний відмінок множини
Б називний відмінок однини чоловічого роду В називний відмінок однини жіночого роду
3.  За значенням розрізняють прикметники 
А якісні, відносні, власні
Б відносні, присвійні, загальні 
В якісні, відносні, присвійні
4. НЕ мають ступенів порівняння прикметники 
А якісні та відносні
Б відносні й присвійні 
В якісні та присвійні
5.  При утворенні найвищого ступеня порівняння допущено помилку у варіанті
А найцікавіший Б найбільш цікавий 
В найбільш цікавіший
6.  Усі прикметники — якісні в рядку 
А смішний, цікавий, дідів
Б веселий, дерев'яний, синій
В гучний, близький, наполегливий
7.  Прикметник, ужитий у словосполученні шоколадна засмага, є 
А якісним
Б відносним 
В присвійним
8.  Коротку форму мають прикметники
А середнього роду в Н. в. і Зн. в. однини
Б деякі якісні чоловічого роду в Н. в. і Зн. в. однини
В усі
За кінцевим приголосним прикметники поділяються на такі групи
А тверду, м'яку, мішану
Б тверду та м'яку
В тверд)" и мішану
Прикметники мають граматичні ознаки
А рід. число
Б рід. час. відмінок
В рід. число, відмінок
У реченні прикметники найчастіше виконують синтаксичну роль 
А підмета й означення 
Б означення й присудка 
В означення й додатка
Прикметник трикутний утворено способом 
А префіксально-суфіксальним 
Б префіксальним 
В основоскладанням

Завдання для самоперевірки 2
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
Прикметники можуть переходити в
А займенники 
Б іменники 
В числівники
Прикметник, що перейшов в іншу частину мови, ужито в реченні 
А До доброї криниці стежка утоптана. 
Б Слово до слова — весела розмова. 
В Скупий платить двічі.
5.  У присвійних прикметниках, утворених віл іменників з основою на -й-. пишемо
А -ин-Б -ічн-В -їн-
6.  Суфікс -Ын- пишемо в слові 
А катастроф.лій
Б клас.ий В фантаст..ий
7.  Із суфіксом -ичн- пишемо слово 
А стнліст.лш
Б сннонім..ий В хірург..иії
8.  Не з прикметниками пишеться разом, якшо 
А не вживається для протиставлення ознак
Б не вживається з прикметником, що виконує роль присудка В слово без не не вживається
9.  Дві букви н пишуться в слові 
А зако(н. нн)нй
Б віч(н. нн)ий В жада(н. нн)ия
10.  Прикметникові суфікси  -они-,  -енн-,  -ЯНН-, шо вказують на збільшену ознаку або неможливість дії. мають
А наголошену позицію 
Б ненаголошену позицію
11.   Пишуться разом складні прикметники
А тихо задний, земле рийний. багато слівний
Б навчально виховний, північно західний, синьо зелений
В фізико технічний, українсько німецький, червоно чорний
12.   Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку 
А жовто білий, жовто гарячий
Б південно східний, південно український
В лікувально оздоровчий, природно кліматичний

Написання складній прикметників разом і через дефіс


Категория:
2014
| Просмотров: 1035 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть