загрузка...
Особлівості творення іменників. Правопис складних іменників - 24 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 24 » Особлівості творення іменників. Правопис складних іменників
11:46
Особлівості творення іменників. Правопис складних іменників

Іменникам властиві всі способи словотворення:
• префіксальний; • суфіксальний; • префіксально-суфіксальний;
• безафіксний; • складання слів, основ, початкових букв; • перехід слів з однієї частини мови в іншу.
1. Запишіть іменники, зашифровані в схемах. Якими способами вони утворені?
2. Створіть власну схему, у якій було б відображено суфіксальний спосіб словотворення.
Спишіть текст, визначте спосіб творення виділених слів.
Євген Оскарович Патон. видатний учений у галузі мостобудування, засновник відомого у світі Інституту електрозварювання НАН України, писав: «Мені подобаються точні науки не самі собою, а можливістю їх застосування на практиці. Абстрактні числа й формули — не для мене. Інша річ — побачити ці формули й ряди цифр утіленими в будівельних конструкціях. А мости — один із найцікавіших видів таких конструкцій*.
Усміхнімося!
Прочитайте вірш Г. Фальковича. Випишіть іменники зі «страшними» суфіксами. Поясніть, якого значення надають словам «страшні» суфікси.
Страшні суфікси
Щойно втрапили у ліс               Дременули ми нараз:
Я і мій собака —                   Тільки вітер свище.
Там нас ледве не загриз            А зі схованки на нас —
Тарган-Тарганяка.                  Павук-Павучпще.
Ми віл нього навтьоки              Всі голодні та страшні!
Крізь куші, яруга.                 Клацають зубами!..
А за нами — хижаки.                Добре, що лише вві сні
Хробакюрн-Хробаки.                 Це було із нами. Комар - Ко марюп і...
2. Випишіть з вірша іменники, які не мають «страшних» суфіксів. Від яких з них можна утворити слова зі «страшними» суфіксами?
1. Спишіть слова. Позначте суфікси, задопомогою яких утворюються ^b»v        назви професій, роду занять.
Авіатор, бригадир, банкір, вантажник, водій, учений, учитель, газетяр.
дизайнер, диригент, скрипаль, черговий.
2. Запишіть іменники — назви професій свок родичів чи знайомих. Яким способом утворені ці іменники?
Усміхнімося!
1.  Прочитайте вірш Г. Фальковича. Спишіть. Поясніть, якого значення надають суфікси виділеним іменникам.
Нестрашні суфікси
Що мені степи і хащі.               Не бізон — бізончик!
Ікла, пазурі і пащі? —              І не лев. а левчик.
Не боюсь я навіть зблизька          І не вовк, а вовчик.
Ні пантєрки. ні тигриська!          Я — хоробрий хлопчик:
Що мені змія? — Зміючка!            Хлопчик, плюс хороичик.
Не гадюка, а гадючка.               Дочитай ремарку:
Не пітон — пі іончпк.               Він був у зоопарку.
2.  Поясніть, як утворилося слово хоробчик.
1. Прочитайте текст. Випишіть виділені іменники, розберіть їх за будовою.
Мости — невтомні трудяга, у яких немає ні свят, ні вихідних. Вони працюють цілодобово, за будь-якої погоди н пори року. Багато їх залишив у спадок нащадкам Євген Оскарович Патон. Та є в Києві один — Парковий міст. А в народі його називають -мостом закоханих». Він — це надійність, романтичність, легкість, вишуканість, тендітність. Хочеться навіть назвати його щонайлагідніше — місток. Чудовий краєвид відкривається з нього. Ми бачимо Дніпро, по якому велично пливуть білі
кораблі та снують прогулянкові річні трамвайчики. Цей міст — один із незабутніх подарунків Майстра дітям, онукам, правнукам. Україні.
2. Доберіть спільнокореневі слова до виписаних слів. Поясніть спосіб їх утворення.
Прочитайте уривок із вірша Б. Олійника про Є. Патона. Випишіть виділені слова. Утворіть від них іменники. Визначте спосіб творення.
Одні залюблені в старі листи. Ті — в музику. А ті — в рулі томища* Таке життя...
А він любив мости. О. не любив — кохав [...]. А може, й вище! Він міг. як маг. єднати береги. Над урвищем зависнути орлино. І перед ним ставали на коліна Жахких проваль
поверженібопі...
Прочитайте текст. Пригадайте ситуацію, у якій ви могли б ужити фразеологізм і слід захолонув.
Дмитрнк і Яся рвалн вишні на вареники. Несподівано піл парканом з'явився сусідський хлопець на велосипеді. Дмитрика з вишні як вітром здуло. Хлопці на велосипедах гайнули до річки. З ґанку почувся голос бабусі: -А Дмитрика вже й слід захолонув!»
Яся здивувалася. Мабуть, захолонуть вареники, не дочекавшись Дмитрика. аіе як може захолонути його слід?
— Так кажуть про того, хто швидко зник. — пояснила бабуся. — і його вже й не наздоженеш.
1. Підготуйте відповідь за поданим планом на уроці в науковому стилі на тему "Правопис складних іменників». Кожна група опрацьовує один пункт плану.
Для цього зверніться до § 22-25. Виберіть і запишіть правила, що стосуються правопису складних іменників. Проілюструйте кожне правило власними прикладами.
План відповіді на тему «Правопис складних іменників*
1.   Правила написання складних іменників зі сполучними голосними 0, Е, Є.
2.   Правопис складних іменників разом.
3.   Правопис складних іменників через дефіс.
4.   Написання іменників з пів-, напів-, полу-.
5.   Правопис складноскорочених слів.
2. Прослухавши Інформацію однокласників, складіть усний відгук на їхні відповіді. Використайте поданий план. Не забувайте про правила доброзичливої критики.
План аналізу усної відповіді на тему «Правопис складних іменників»
1.   Повнота розкриття теми.
2.   Послідовність викладення матеріалів.
3.   Можливість доповнити, уточнити відповідь.
4.   Дотримання вимог наукового стилю.
5.   Доцільність дібраних прикладів до сформульованих правил.
6.   Загальна оцінка відповіді.
1.  Спишіть слова, розкриваючи дужки, вставляючи, де потрібно, відповідні літери, дефіс, апостроф.
Верт(..)літ. ліс(..)сплав. чорн(..)гуз. чорн(..)зем. веро(..)ліз. ліс(..)степ. нос(..)ріг. авт(..)страда. вел(..)трек. перекотн(..)поле. шестп(..)денка. 750(..)річчя. пів(..)аркуша. пів(..)години. пів(..)коло. пів(..)місяць. пів(..)огірка. пів(..)яблука. напів(..)сон. пів(..)Європп. пів(..)Києва, авто(..)мото(..)гурток. купівля(..)продаж. Лисич-ка(..)Сестрнчка. жар(..)птнця. Свят(..)вечір. стоп(..)кран. прем'єр(..) міністр. кіловат(..)година. екс(..)чемпіон, міні(..)футбол. чар(..)зілля. місто(..)Кпїв. ріка(..)Дунай. звіробій(..)трава. дівчина(..)красуня. красуня(..)дівчпна. жук(..)короїд. заєць(..)русак. льон(..)довгунець. Укр(..)інформ. Дон(..)бас.
2.  З'ясуйте, від яких слів утворилися виділені слова.

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

 


Категория:
2014
| Просмотров: 914 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть