загрузка...
Папки - 21 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 21 » Папки
12:32
Папки
Тато розказав, що на комп’ютерних носіях можуть зберігатися мільйони файлів. Як же користувач комп’ютера знаходить серед них потрібний?
Данилку, чому ти такий заклопотаний?
Данилку, у тебе дома багато речей? Як ти їх зберігаєш?
Упорядковую їх та розкладаю в шафі на полиці. На одній полиці в мене зберігаються книжки, на другій - диски з музикою, далі -диски з фільмами, в окремій шухляді - фото-картки тощо.
А ти був коли-небудь у бібліотеці? Там
дуже багато книжок! Як їх зберігають і знаходять потрібну?
Усі книжки в бібліотеці зібрано в групи за якоюсь ознакою. Наприклад, книжки певного жанру, або одного автора, або присвячені чомусь одному. Книжки кожної групи зберігають на окремих полицях або в шафах. А для швидкого пошуку потрібної книжки створюють ка¬талоги, тобто перелік коротких відомостей про книжку та місце її зберігання.
Зберігання книжок у бібліотеці
Дані в комп’ютерах також можна упоряд-ковувати. Наприклад, файли об’єднують у групи і розкладають по папках.
Папка - це група файлів, що зберігаються під одним ім’ям.
Зазвичай у папці зберігаються файли, що мають якусь спільну властивість.
Наприклад, спробуй згрупувати подані файли і поясни, чому саме так.
Я розділив подані файли на три групи. Кожна містить файли, у яких зберігається текст, малюнки та звуки. Ці файли можна зберігати у папках, що мають назви тексти, малюнки і музика. На екрані монітора вони виглядатимуть так:
тексти     малюнки    музика
У папці тексти будуть зберігатися всі файли, що містять тексти, тобто в даному прикладі файли з іме-нами адреса, свята, розклад; у папці малюнки -файли, що містять малюнки, а в папці музика - пісні та музика. Щоб переглянути вміст файлу, треба спо-чатку відкрити відповідну папку, а вже потім обрати потрібний файл.
А тепер спробуй поділити на групи такі файли.
Я спочатку знову виділив дві групи фай-лів. Вони об’єднують файли за вміщеними даними (тексти, малюнки). А потім я поба-чив, що можна ще поділити файли за зміс-том. Поглянь, що в мене вийшло.
Ти все правильно зробив! У папках можуть зберігатися не тільки файли, а й інші папки. Папка, що збе-рігається в іншій, називається вкла-деною папкою. Схематично це ви-глядає так. Комп’юшку, і файлам, і папкам нада-ють під час створення імена. А які є пра-вила надання імені файлу чи папці? І чи можна ці імена змінювати?
Називати файл чи папку можна будь-яким іменем, використовуючи цифри, лі-тери та інші символи, окрім символів /, \, *, ?, «, », <, >, |, : Також кількість символів у імені файлу не може перевищувати 255.
Імена файлам і папкам краще давати такі, щоб за ними можна було уявити про їх вміст. У будь-який момент ім’я можна змі-нити. Цей процес називається переймену-ванням.
Запитання та завдання від Комп’юшка
1*. Поясни призначення папок.
2*. Роздивись уважно малюнок. Скільки файлів і скільки папок на ньому зображено? 
3. Роздивись уважно схему і назви імена вкладених папок.
(2)4*. Поясни, про що повідомляють подані малюнки.
5*. Що з наведеного не можна використовувати як ім’я файлу чи папки і чому?
а) Це розв’язок задачі
б) Чому?
в) Моя адреса
г) № будинку
ґ) Місто Київ
д) 123
е) Питання/відповіді
є) «Колобок»
6|. Придумай схему для організації зберігання цих файлів.

Категория:
учебники 3 класс
| Просмотров: 717 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть