загрузка...
Перші кроки - 21 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 21 » Перші кроки
13:19
Перші кроки
Рудий коте, будь ласка, навчи мене складати скрипти в середовищі Скретч.
Складання скриптів у середовищі Скретч нагадує гру в дитячий конструктор Лего. Усі команди, розташовані праворуч, можна перетягувати в область складання скриптів і з’єднувати одна з одною за допомогою виємок. Якщо клацнути на побудованому блоці команд, то виконавець, для якого складено скрипт, його зразу виконає.
Для зручності кожний набір має свій колір. Наприклад, команди, що примушують вико-навців рухатися, належать до синього набору G3HB, команди для відтворення звуків -до пурпурового набору CS3 Ш, команди змінення вигляду - до фіолетового набору CESSM і так далі.
Розгляньмо алгоритм, який допоможе складати скрипти для виконавців.
Алгоритм складання скриптів у середовищі Скретч. Спробуй перетягнути в область скла-дання скриптів команду CQ^^EEXLHSS. Ця команда при натисканні на неї змусить виконавця рухатися на вказану кількість кроків.
мірюється
Так, я не помилився, рух виконавців ви-у кроках. Кожний крок - це одна маленька точка на сцені, а розміри сцени в кроках виконавців такі. 
Якщо потрібно змінити кількість кроків у команді, то в прямокутний отвір з округлими краями встановлюють курсор і змінюють число. Якщо ти з першою командою вже впорався, спро¬буй під’єднати до неї наступну flfi^WWrrCTTTlTWffl Ця команда змусить виконавця повернутися. Число в отворі вказує кут повороту.
З’єднавши обидві команди, змусь Рудого кота виконати їх кілька разів.
Ой, як смішно, Рудий кіт бігає по колу!!! А як йому скомандувати бігти в інший бік?
Як ти, напевно, помітив, на зображенні команди, що змушує виконавця обертатися, є стрілка, яка вказує напрям здій¬снення повороту. У першій команді стрілка вказувала напрям «За годинниковою стріл-кою», а у наборі команд є така сама команда, але зі стрілкою, що вказує протилежний напрям повороту.
переміститесь на il'jl кроків
Від’єднаємо команду повороту і, викликавши для неї контекстне меню, вилучимо її:
допомога
дублювати
вилучити
Щось у мене Рудий кіт крутився, кру-тився і зовсім закрутився. Як зрозуміти, куди він зараз спрямований, і як примусити його рухатися прямо вгору або прямо вниз?
Також для встановлення напрямку руху виконавця можна використати команду і повернуту, в напрчмку. Якщо натиснути на стрілку біля прямо-кутного отвору зі значеннями команди, то побачимо список, у якому можна встановити один із чотирьох напрямків руху.
Зверни увагу на область налаштувань спрайта. Тут можна ввести ім’я спрайта, встановити напрямок руху спрайта, задати режим поведінки спрайта.
а на її місце встановимо іншу команду, що примушує виконавця повертатися проти годинникової стрілки. Спробуй, що вийде.
Данилку, ти хочеш скласти такі скрипти, щоб керувати рухом вико-навців за допомогою клавіш керу-вання курсором?
Звісно, хочу!
Тоді знайомся, команда нання під’єднаних тискання обраної зі списку клавіші. Розгляньмо приклад скриптів, що примусять виконавця рухатися в потрібних корис-тувачу напрямках. Він задає їх натисканням відповідних клавіш. Кожний окремий скрипт почне викону-ватися тоді, коли користувач натисне одну з клавіш керування курсором. Наприклад,
якщо натиснути клавішу [t_], буде викону-ватися скрипт у якому при кожному натисканні клавіші встановлю-ється напрямок руху вгору і виконавець переміщу-ється на 10 кроків.
Якщо клавішу [t_ натиснути тричі, то виконавець відповідно переміститься на 30 кроків. Спробуй покерувати виконавцем сам!
Запитання та завдання від Комп’юшка
1 . Поясни, як відбувається складання скриптів у се-редовищі Скретч.
2*. Які команди з набору Рух ти знаєш і що вони означають?
Як визначити напрямок руху спрайта?
Qj 4*. Назвіть по черзі команди, що дають змогу Рудому коту піднятися до кінця сцени вгору, потім спуститися до самого низу сцени і повернутися в своє початкове по-ложення.
5*. Рудий кіт знаходиться в нижньому лівому куті сцени. Склади такі команди, щоб він обійшов усю сцену по пе-риметру.
® 6. Склади скрипти, щоб керувати рухом виконавця за допомогою клавіш керування курсором. Додай до кож-ного складеного скрипту команду (^^^Ш39 та відстеж зміни у виконанні скрипту.

Категория:
учебники 3 класс
| Просмотров: 590 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть