загрузка...
Поняття про символи та їх кодування - 21 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 21 » Поняття про символи та їх кодування
12:25
Поняття про символи та їх кодування
Доброго дня, Комп’юшку! Що ти робиш?
Мені потрібно передати повідомлення людям, які розмовляють різними мовами. Тому я кодую повідомлення за допомогою символів різних алфавітів. Ось подивися, що в мене вийшло.
Повідомлення складено для людини, яка розуміє укра-їнську мову. (Використано символи українського алфавіту.)
Повідомлення складено для людини, яка розуміє аз¬буку прапорців. (Таке повідомлення зручно передавати на відстань.)
Повідомлення складено для лю-дини, яка розуміє шрифт Брайля. За допомогою цього шрифту спілку-ються люди, які не бачать. Символи цього шрифту наносять так, щоб можна було їх відчути кінчиками пальців, наприклад випуклості на папері, виїмки на дерев’яних таблич-ках.
Я зрозумів, повідомлення в текстовій формі складається із символів. А процес перетворення повідомлення в зрозумілу для одержувача форму або у форму, зручну для його передавання, зберігання та опрацювання, називають кодуванням.
До того ж при кодуванні повідомлень має значення порядок літер.
Наприклад РІК - КІР.
Пропуск або заміна хоча б одного сим-вола може змінити зміст усього повідом¬лення.
Наприклад,
«Приїхали!» - «Приїхали?»
Що ти тепер робиш, Комп’юшку?
Я знайшов у музеї інформатики повідомлення та намагаюся його декоду-вати, тобто перетворити в зрозумілу форму. Щоб декодувати повідомлення, потрібно мати таблицю кодування. Вона вказує правило, за яким можна перетворити повідомлення з однієї форми в іншу.
Щоб тобі допомогти, я склав
алгоритм декодування повідомлень:
1. Подивися, як виглядає перший символ.
2. З’ясуй його значення за таблицею кодування.
3. Перейди до наступного символа та повернися до пункту 2.
Дякую тобі! Використовуючи твій ал-горитм, я легко впорався із завданням.
До речі, знайдене повідомлення було закодовано за допомогою азбуки Морзе. У ній будь-який символ записується по-слідовністю з точок і тире. Цю азбуку ви-користовують для передавання повідом-лень на відстань за допомогою звуків, світлових або радіосигналів.
Запитання та завдання від Комп’юшка
1 . Наведи приклади різних символів.
2. Поясни, навіщо потрібно кодувати повідомлення.
3*. Декодуй повідомлення, подане за допомогою азбуки прапорців.
ЦІ 4*. Пограйте в гру. Закодуйте за допомогою азбуки Морзе по одному слову з п’яти символів. Обміняйтеся закодованими повідомленнями і позмагайтеся, хто швидше декодує повідомлення.
(J) 5§. Придумай власну азбуку і склади до неї таблицю кодування.
(J) 6. Наведи приклади повідомлень, у яких зміна одного символа призвела до зміни змісту.

Категория:
учебники 3 класс
| Просмотров: 1286 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть