загрузка...
Практична робота № 2, 3. Тестові завдання - 19 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 19 » Практична робота № 2, 3. Тестові завдання
16:46
Практична робота № 2, 3. Тестові завдання

Практична робота № 2, 3
Визначення видів графічних зображень за зразками
Обладнання і матеріали: набір виробів, що мають площинну форму; наочне зображення, технічний рисунок, креслення, ескіз виробів, робочий зошит.
Послідовність виконання роботи
1. Ознайомся з графічними зображеннями виробів (мал. 49).
2. Визнач,   якому  графічному  зображенню  яка  назва  відповідає (технічний рисунок, наочне зображення, креслення, ескіз).
3.  Встанови за кресленням габаритні розміри кожного графічного зображення.
4.  Дані запиши в таблицю.

Виконання креслення деталі Обладнання і матеріали: олівець, лінійка, циркуль, робочий зошит. Послідовність виконання роботи
1.  Виконай   у   зошиті   за   клітинками   креслення   обраної  деталі (мал. 50).
2.  Нанеси розміри плоскої деталі, яка виготовлятиметься з листової чорної сталі завтовшки 1 мм.
графічне   зображення,   креслення,   наочне   зображення,   технічний рисунок, виріб, ескіз.
Виріб - річ, виготовлена на виробництві, у шкільних майстернях або в інших умовах.
Зображення - відтворення (відображення) чого-небудь за допомогою креслення, малюнка, ескізу.
Конструктор - висококваліфікований працівник, який розробляє і створює конструкції.
Штрих - коротка риска, лінія.
1.  Яку лінію називають товстою основною? У яких випадках її застосовують?
2.  Яку лінію називають штриховою? Де її використовують?
3.  Де на кресленні використовують штрих пунктирну лінію?
4.   У яких  випадках  на кресленні  використовують суцільну тонку лінію? Яка ЇЇ товщина?
5.  Якою лінією на розгортці показують лінію згину?
6.  Що таке масштаб? У яких випадках його застосовують?

Тестові завдання
1. Установи відповідність між назвами ліній креслення та їх призначенням.
А Для зображення місць згинання елементів виробу застосовують...
Б Для нанесення розмірних ліній застосовують...
В Для нанесення контурних ліній застосовують...
Г Для нанесення осьових ліній застосовують...
Д Для нанесення ліній невидимого контуру застосовують...
1  штрихову лінію
2  суцільну товсту лінію
3  суцільну тонку лінію
4  штрихпунктирну з двома крапками лінію
5  штрихпунктирну лінію   
2.  Якою цифрою на малюнку позначено осьову лінію?
3.  Як називається зображення, яке складається з ліній, штрихів, крапок і виконане креслярським інструментом?
А малюнком Б ескізом
В кресленням
Г технічним рисунком
Д правильні псі відповіді
Е правильної відповіді немає
4. Установи відповідність між умовними позначеннями на кресленнях та їх призначенням
1  масштаб зображення
2  діаметр отвору
3  радіус кривизни
4  товщина деталі
5  форма профілю     
6. У якому масштабі виконано креслення, якщо розміри предмета слід збільшити удвічі
АМ 1:10
Б М 1:50                                                     
В М 1:100
Г М 50:1
ДМ 100:1                                                         
7.  У якому масштабі виконано креслення, якщо найбільша довжина 200 мм у дійсності на кресленні дорівнює 100 мм?
AM 1:1 Б М 1:2 В М 2:1 Г М 1:5 ДМ 5:1
8.  Які габаритні розміри має зображена деталь? А 28x46x4
В 54x70x15 В 46x70x28 Г 70x46x13 Д 70x46x4
9. Якому з наведених тверджень відповідає визначення ескізу?
А графічний документ, виконаний без застосування креслярських інструментів і без дотримання масштабу зображень
Б графічний документ для трипалого користування
В графічний документ, виконаний від руки, який містить зображення деталі та відомості, потрібні для її виготовлення та контролю
Г графічний документ, виконаний за допомогою креслярського інструменту і з обов'язковим дотриманням масштабу зображення
Д графічний документ, призначений для тимчасового користування


Категория:
2014
| Просмотров: 814 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть