загрузка...
Практичні роботи - 15 Апреля 2015
Главная » 2015 » Апрель » 15 » Практичні роботи
20:25
Практичні роботи

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Різноманітність членистоногих Мета: вивчити особливості будови та життєдіяльності представників типу
Членистоногі, з'ясувати подібності та різницю. Обладнання та матеріали: живі об'єкти - культура дафнії, циклопів; зологі
препарати - раки, креветки; мікроскоп предметні скельці, препарувальні ігли,
піпетки. Хід роботи
1. За допомогою мікроскопа розгляньте зовнішню будову наданих представників типу Членистоногих. Зверніть увагу на форму тіла, окрас та покрови та відмітьте характер пересування дафній та циклопів в склянці.
2. Зафіксуйте результати спостережень у робочому зошиті. Зробіть висновок щодо подібності та різниці зовнішньої будови тіла тварини, характерних рухів та кольору покровів.
3. Розгляньте зовнішню будову річного рака та креветки. Знайдіть головогрудь та шов між головою та грудью. Зверніть увагу які зовнішні органи знаходять на цій частині тіла тварини, а саме вусики, очі, рот, ходильні ноги. Зафіксуйте у робочому зошиті результати ваших спостережень.
4. Розгляньте головогрудь та бокову частину тіла рака. Знайдіть щелину, яка продовжується в жаберній порожнині.
5. Розгляньте брюшко. Зафіксуйте у робочому зошиті кількість члеників брошка та кінцівок, форму хвостового плавника. Порівняйте кінцівки брюшка з ходульними ногами.
6. Порівняйте між собою крупних членистоногих: креветок та раків. Знайдіть подібність та різницю в зовнішній будові тіла.
7. Зробіть висновок щодо різноманітності представників типу Членистоногі зі зазначенням подібностей та різниці в зовнішній будові тіла.
№ 2 
Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі  
Мета: з'ясувати характерні ознаки будови мушлі різних молюсків та навчитись 
їх визначати. Обладнання та матеріали: колекція мушель двостулкових та черевоногих
молюсків, лупа, лінійка, гнучкий метр, визначники молюсків. Хід роботи
1. Ознайомтеся з особливостями будови мушель двостулкових та черевоногих молюсків.
2. Розгляньте зовнішню будову мушлі молюсків та визначте її форму та кольорі.
3. Знайдіть дуги річного приросту та визначте вік мушлі.
4. Розгляньте внутрішній покров мушлі та визначте її кольори. Поясніть причини різноманіття кольорів.
5. Замалюйте зовнішню будову мушлі та розташування порожнин всередині молюска.
6. За допомогою таблиць для визначення молюсків за мушлями визначте роди або види молюсків.
7. Зробіть малюнок мушель визначених вами молюсків, підпишіть їхні назви.
8. Розгляньте зовні стулки раковин молюсків.
9. У місцях, де верхній роговий шар стерся, розгляньте середній, білий фарфоровий шар. Знайдіть і визначте, у яких молюсків на внутрішній поверхні перламутровий або кальцитовий шар.
10. На задній стороні раковини в місці з'єднання стулок, відшукайте пружну зв'язку, якій раковина утримується в розкритому стані. З'ясуйте що утримує її в закритому стані.
11. На внутрішній стороні раковини знайдіть відбитки зазначених на малюнку підручника органів: м'язів-замикачів, сифона, мантії, ноги. Відзначте наявність м'язів-замикачів і їх кількість у молюсків. Замалюйте і підпишіть назви органів.
12. Зробіть висновки про ознаки мушель, за якими визначають молюски.
№ 3
Екологічні групи птахів
Мета: з'ясувати характерні ознаки екологічних груп птахів.
Обладнання та матеріали: колекція кольорових карток із зображення птахів,
колекція пір'я, лупа, визначники птахів. Хід роботи
1. Ознайомтесь з особливостями зовнішньої будови тіла птахів зображених на картках.
2. За допомогою лупи розгляньте будову пір'я птахів різних екологічних груп.
3. Користуючись інформацією, яка подана у таблиці «Екологічні групи птахів» визначте та запишіть основні характеристики їх довкілля
5. Зробіть висновки про ознаки птахів різних екологічних груп та значення їх для природи та життя людини.
№ 4
Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин Мета: дослідити еволюцію кровоносної системи хребетних тварин, показати
залежність між середовищем їх проживання і будовою кровоносної системи. Обладнання та матеріал :і: моделі серця різних груп хребетних тварин, кольорові
картки будови кровоносної системи хребетних тварин, лупа. Хід роботи:
1. Розгляньте кольорові картки схем будови кровоносної системи хребетних тварин і знайдіть механізм пересування крові по тілу тварини. Зверніть увагу на коли обігу крові у різних хребетних тварин.
2. Огляньте моделі серця різних груп хребетних тварин, подивіться, як будова серця пов'язана з середовищем існування тварини.
3. Розгляньте на кольорових схемах будову кровоносної системи. Зверніть увагу на тип кровоносної системи.
4. Порівняйте будову кровоносної системи хребетних тварин різних екологічних груп.
5. Зробіть висновки про схожість та відмінність у будові кровоносної системи хребетних тварин та зафіксуй свої висновки у робочому зошиті.

Нові підручники 7 клас 2015 з предметів шкільного матеріалу - геометрії
Решебники ГДЗ для 7 класу з іноземної мови


Категория:
2015
| Просмотров: 1842 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть