загрузка...
Правопис складній слів разом і через дефіс - 23 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 23 » Правопис складній слів разом і через дефіс
18:01
Правопис складній слів разом і через дефіс

Пригадаймо!
1. Чим відрізняється складне слово від простого?
2. Зі скількох основ може складатися складне слово?
3. Як пишеться складні слова зі сполучними звуками?
1.  Утворіть і запишіть складні слова від частин складних слів. Поясніть правопис. У дужках уточнено, що означають ці частини.
Бібліо (книжка), кіло (тисяча), біо (життя), логія (наука), гео (земля), скоп (розгляд), грама (запис), тека (зібрання), граф (писання). теле (далеко), графія (опис), фон (звук).
2.  Складіть 3-5 речень з утвореними словами.
Спишіть текст, записуючи складні слова разом або через дефіс.
Олександр Довженко — гордість українського народу. Письменник новатор, художник режисер, все бічно освічена людина.
Митець убачав роль мистецтва в тому, щоб утверджувати безсмертя народу, прославляти людину творця (За О. Бабишкіним).
Прочитайте речення з творів О. Довженка. Випишіть складні слова. Поясніть правопис.
1. Це історія українського народу, народу-трудівника, наролу-воїна. що цілі віки бився, як лев. за свою свободу. 2. Трава була висока і густа-прегуста. 3. Він мовчки взяв повід і повів чотириногого товариша. 4. Довго-довго, не один десяток років буде проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози на дорогу... 5. Сінокіс у нас був гуртовий.
1. Накресліть у зошитах таблицю й запишіть подані слова у відповідні колонки.
Зовнішньо політичний, довго довго.аеро порт, чорно вусин.екс чемпіон, авто сатон. російсько мовний, срібло золото, овоче сховище. водо лаз. народ трудівник, авто ритетний. абрикосово полуничний,
нафто переробний, авто перегони.
2. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв слів отримаєте назву твору О. Довженка.
Утворіть складні прикметники від поданих сполучень слів. Запишіть.
Фрукти і овочі, легкі крила, білий сніг, сині очі. культура і освіта, різні кольори, кислий і солодкий, середні віки, червоний і жовтий, жовтий і гарячий.
1.  Прочитайте текст.
Розмова двох подруг, колишніх однокласниць.
— Ти чула, шо Микола Перекотиполе став футбольним суддею?
—  Нічого дивного. Він у школі весь час свистів на уроках фізкультури...
2.  Знайдіть складні слова і пояснітьїх правопис.

Складні слова. Сполучні о, є, є в складних словах


Категория:
2014
| Просмотров: 1175 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть