загрузка...
Правопис займенників - 26 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 26 » Правопис займенників
09:57
Правопис займенників

Запам'ятайте написання через дефіс часток будь-, -небудь, казна-, хтозна-, поклавши їх на ваш улюблений мотив.
Запишіть займенники, зашифровані в схемі, у родовому та місцевому відмінках.
Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть правопис.        
На (який) небудь. хтозна (в) який, на (їло) небудь. хтозна (що), ні (в) чиїй, (ні) чин. ні (на) якій, ні (до) кого, хто (сь). ні (до) чийого, аби (з) ким. аби (кого), від (аби) кого, до (де) кого, де (з) ким.
Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово.
1.  Прочитайте текст. Випишіть займенники. Визначте їх розряди за значенням.
Пройшла сильна злива. Город на березі залило так. що не видно ні моркви, ні буряка, ні помідорів.
Бабуся. Що нам робити, внученьки? Наш дідусь тільки руками розводить. Як оцьому всьому раду дати?
Яся. А чом}1 дідусь руками розводить? Це на уроках фізкультури дають таку команду: розведіть руки в сторони, стисніть кулаки...
Бабуся. Так це коли треба виконувати якісь фізичні вправи, робити зарядку. Начебто й невелика різниця: хтось розводить руки — виконує фізичні вправи. А хтось розтуоленіїй.розводитьруками. не знає, шо робити.
Дмитрик. Ось я вчора не знав, як розв'язати задачу.
Бабуся. Але ж ти не розводив руками, а розпитав, як її розв'язати! Ти не розгубився.
Яся. А я знаю, кати можна сказати -розводити руками». Кати розбилася ваза для квітів, ми стояли над черепками й тільки руками розводили.
2.  Пояснітьзначення фразеологізмів не ло/сладаючи рук, узятисе-бевруки.
Завдання для самоперевірки
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
і. Займенник — це самостійна частина мови, шо
А  називає предмет і відповідає на питання хто? що?
Б  вказує на предмети. їх ознаки та кількість, але не називає їх
В  означає кількість предметів або їх порядок при лічбі
2.   Займенник відповідає на питання 
А  який ? чий ? котрий? скіїьки ? що робити? 
Б   шо? хто? який? чий ? котрий? скіїьки ? 
В  що робити ? шо зробити ? як? скіїьки ?
3.  Займенники можуть співвідноситися з 
А  іменником, прикметником, прислівником 
Б   прикметником, іменником, числівником 
В  іменником, прийменником, числівником
4.  Займенники за значенням поділяються на 
А  3 розряди
Б  10 розрядів
В  9 розрядів
5.  Особові займенники змінюються за
А  родами, числами, відмінками, мають категорію особи 
Б  числами, часами, відмінками 
В  родами, відмінками
6.  Зворотний займенник себе НЕ має форми 
А  називного відмінка
Б  орудного відмінка 
В  родового відмінка
7.  Усі займенники належать до розряду присвійних у рядку 
А  твій. ваш. наш
Б  твій. їхній, цей 
В  свій. їхній, такий
8.  Займенники, що відрізняються тільки метою використання — це 
А  неозначені й відносні
Б  питальні й заперечні 
В  питальні й відносні
9.   Від питальних (відносних) займенників утворюються 
А  означальні, вказівні
Б  особові, присвійні 
В  неозначені, заперечні
10.   У непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у називному відмінку, займенники
А  вказівні 
Б  особові 
В  присвійні
11.   Подібно до числівника два відмінюються займенники 
А  скільки
Б  нічий, ніякий 
В  жодний, інший
12.  Усі займенники пишуться разом у рядку

Відмінювання займенників
А  (ні) хто. (де) хто. хто (сь)
Б  хто (небудь). (будь) хто. (аби) хто
В  будь (до) кого, казна (хто), казна (з) ким

 


Категория:
2014
| Просмотров: 808 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть