загрузка...
Презентація та слайди - 21 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 21 » Презентація та слайди
12:59
Презентація та слайди
Комп’юшку, сьогодні в мене в школі був такий чудовий урок! Учителька принесла до класу комп’ютер і ще якийсь пристрій, пові-сила на дошку екран і розповідала, показуючи нам різні ілюстрації та відеосюжети.
От би так щоуроку! Ти ж, мабуть, знаєш, що то був за пристрій і як називається такий супровід уроку?
Данилку, сьогодні на уроці вчителька вико ристала для доповнення своїх пояс¬нень комп’ютерну презентацію. Звичайно, що тобі сподобалося, оскільки людина більшість інформації сприймає за допомогою очей.
Для демонстрації електронних презентацій по-трібно мати комп’ютер і проектор, тобто пристрій, який потоком світла виводить зображення на екран.
Презентація - означає демонстрування чогось.
У наш час більшість виступів перед ве-ликою кількістю людей прийнято супрово-джувати презентацією. Таке доповнення допомагає краще запам’ятати інформацію, уявити те, що презентують, а також більше зацікавлює.
Звісно, значно цікавіше на уроках при-родознавства побачити на екрані відео про явище природи, життя тварин і рос-лин, ніж тільки подивитися на малюнок чи світлину.
Презентація може доповнити будь-яке пояснення вчителя на уроці.
Приклад презентації про рослинні символи України
А чому презентація виглядає, як набір карток?
Тому що основним об’єктом презентації є слайд. Слайд презентації - це окрема екранна сторінка, яка може містити різні об’єкти презентації (текст, відео, звук, ма-люнок та інше).
Запитання та завдання від Комп’юшка
1. Поясни призначення електронних презентацій.
2. Що таке слайд і які обєкти він може містити?
Ц| 3*. На яких уроках, на вашу думку, доречно і цікаво ви-користати презентацію? Поясніть чому.
4*. Які об’єкти ти розмістиш на слайдах, створюючи пре-зентацію про:
а) рідне місто (село);
б) свою сім’ю;
в) свій клас;
г) свою школу?
На яких шкільних заходах можна показати презентації, які ти створив?
(2) 5§. Знайди «зайве» і поясни свій вибір.
телереклама оголошення
захід, на якому представлено новий продукт

Категория:
учебники 3 класс
| Просмотров: 855 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть