загрузка...
Природні зони. Практична робота (на місцевості) - 22 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 22 » Природні зони. Практична робота (на місцевості)
14:13
Природні зони. Практична робота (на місцевості)

- Як і де утворюються природні зони. 
- Як змінюються природні зони в горах.
- Як І де утворюються природні зони. Географічна оболонка поділяється на менші за розмірами природні комплекси. На Землі існує величезна кількість різноманітних природних комплексів. Це материки та океани, гірські масиви й рівнини, ліси й степи, пустелі, болота й луки тощо. Разом вони створюють ніби мозаїку географічної оболонки.
Одні з найбільших природних комплексів - це природні зони, які відрізняються співвідношенням вологи і тепла, тобто зволоженням.
У низьких широтах (від 0° до 30°) головним чинником, що визначає особливості зони, є волога (як її нестача, так і надмір), оскільки тепла тут вистачає майже скрізь. У високих широтах (вище 65°) розвиток природних умов зони визначає нестача тепла, оскільки опадів тут достатньо для рівня тепла, властивого цим широтам. Тому на цих широтах сформувалися інші природні зони.
Для кожної зони характерний певний тип клімату, а також ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Зміну кліматичних умов найвиразніше відображає рослинність. Так, хвойні породи дерев поширені в тайзі, трави - у степах, посухостійкі рослини — у пустелях. Тому природні зони називають за типом рослинності, що переважає, або за її відсутністю.
Зона вологих тропічних лісів в Азії. Ця зона є найбагат-шим середовищем життя. Тут мешкає понад 500 видів ссавців, близько 1.5 тис. видів птахів, 1 тис. видів плазунів і земноводних І 20 тис. видів рослин. Вологий тропічний ліс зазвичай має три основні яруси дерев, верхній з них сягає висоти 70 м. Деякі рослини, що тут ростуть, просто вражають. Так, наприклад, рафлезія випускає тільки одну квітку, більшу за будь-яку іншу. Вона важить 11 кг і має 1 м у діаметрі.
На рівнинах у розподілі природних зон переважає горизонтальна (широтна) зональність, тобто природні зони змінюють одна одну в напрямку північ - південь (мал. 186).
Проте природні зони не завжди простягаються в широтному напрямку. Окремі природні зони поширені тільки на краях материків (наприклад, зона широколистих лісів), інші - переважно у внутрішніх областях материків (степи). Морські течії, гірські хребти порушують зональний розподіл умов зволоження, змінюючи розташування природних зон. *L°J A°^ ЛI Д_Ж Е_Н Н Я
За картою природних зон визначте основні природні зони низьких і високих широт, а також зони, що охоплюють найбільші площі на Землі.
- Як змінюються природні зони в горах. У горах природні зони змінюються залежно від висоти. Це пов'язано з тим, що в гірських районах з висотою знижується температура, змінюється кількість опадів, а отже, і співвідношення вологи і тепла, що спричиняє зміну природних зон з висотою (мал. 187). Закономірна зміна природних зон з висотою має назву висотна поясність, або вертикальна зональність.
Зони на рівнинах і висотні пояси в горах взаємозумовлені. Так, зона арктичних пустель на рівнинах утворюється на широті 65-8.V, а в нижчих широтах вона може з'явитися тільки на певній висоті в горах. Кожна гірська система має свою кількість і різноманітність висотних поясів. Що гори вищі і иаближеніші до екватора, то вони багатші на різноманітні висотні пояси. Гори високих широт, що вирізняються холодними кліматичними умовами, не мають великої кількості та різноманітності висотних поясів.
Природні зони існують не тільки на суходолі, а й у Світовому океані.
1. Що зветься природною зоною?
2. Що зветься вертикальною поясністю?
3. Під впливом яких чинників утворюються природні зони?
4. Чому в горах природні зони змінюються з висотою?
5. Які є причини зміни природних зон з півночі на південь?
6. За яких умов природні зони змінюють своє широтне простягання?
7. За власними спостереженнями охарактеризуйте особливості природної зони у своїй місцевості.
8. Проаналізуйте результати впливу людини на природні комплекси у своїй місцевості.

Практична робота № 8
Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв'язків між його компонентами.
Ця практична робота має сформувати практичні навички виявлення зв'язків між природними компонентами на прикладі опису різних природних комплексів, серед яких ви живете.
Можна обрати кілька об'єктів, які є неподалік. Це може бути заплава, схил берега, яр, балка, озеро, болото, лука, ділянка лісу, міський парк тощо. Однак, незалежно від різноманітності й контрастності місцевості, бажано виконати опис кількох різних комплексів. Для цього можна навіть використати одну велику балку, в якій мають бути помітні відміни в особливостях компонентів, що сформувались у її днищі та на схилах різної експозиції.
Робота виконується за планом:
1)  назва комплексу (яр, балка, ліс...);
2)  місцеположення (відстань і напрямок відносно вашого населеного пункту, школи);
3)  особливості компонентів (форми рельєфу, гірські породи, глибина залягання підземних вод, ґрунти, тип і багатство рослинності, види тварин);
4)  можливі зміни під впливом людини (як використовується -пасовище, орні землі, місця відпочинку тощо);
5)   висновки про причини виявлених особливостей природних компонентів.
Підведемо підсумки
Природні комплекси
Природні комплекси - результат взаємозв'язків компонентів природи.
Найбільший природний комплекс Землі - географічна оболонка, до складу якої входять верхня частина літосфери, нижня частина атмосфери, вся гідросфера та біосфера. Головні властивості географічної оболонки - цілісність, коло-обіг речовини й енергії, ритмічність.
Одні з найбільших природних комплексів - це природні зони, які відрізняються співвідношенням вології і тепла.
Підсумковий контроль знань та вмінь Природні комплекси
1. Визначте повний набір компонентів, з яких складаються природні комплекси: 
А  Води, гірські породи, ґрунти, рослинність, споруди, повітря
Б  Рослинність, штучні водосховища, болота, тварини, гірські породи 
В  Гірські породи, повітря, води, ґрунти, рослинність і тварини 
Г  Тварини, рослинність, води, ґрунти, канали, музеї природи
2. Визначте, що таке природні зони:
А  Комплекси, що відрізняються співвідношенням вологи і тепла 
Б  Комплекси, утворення яких зумовлено кількістю тепла 
В  Комплекси, утворення яких зумовлено передусім рельєфом 
Г  Комплекси, утворення яких зумовлено кліматом і рельєфом
3. Визначте, що таке природні комплекси:
А  Стійкі в просторі й часі сукупності природних компонентів, що розвиваються як єдине ціле 
Б  Комплекси природи
В  Сукупність природних і штучних (створених людиною) компонентів 
Г  Сукупність непов'язаних між собою природних компонентів
4.  Оберіть правильне визначення поняття «Висотна поясність - це зміна природних зон.,.»:
А з висотою                                В у горизонтальному напрямку
Б  через зміни температури       Г  через зміни кількості опадів
5. Оберіть зональні природні комплекси:
1    Тундра                   3  Тайга                   5  Повінь                  7  Ізотерми
2    Рівнини                  4  Гейзери               6  Пустелі

Населення Землі 


Категория:
2014
| Просмотров: 1677 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть