загрузка...
Скерцо. Етюд - 5 Сентября 2014
Главная » 2014 » Сентябрь » 5 » Скерцо. Етюд
13:41
Скерцо. Етюд

Жанр скерцо має давнє походження: у царині вокальної музики так називали жартівливі пісні. Згодом скерцо
перетворилося на інструментальну п 'єсу грайливого характеру, яка виконувалася у швидкому темпі. Скерцо включають у великі (багаточастинні) твори інструментальних жанрів: симфонії, квартети, сонати тощо.
Скерцо—жанр камерно-інструментальної музики, п'єса в рухливому стрімкому темпі, з «гострим» ритмом і жартівливим змістом.
Йоганн Себастьян Бах написав Сюїту № 2 для струнних інструментів і флейти, у якій останньою частиною є скерцо
(«Жарт»).
В українській музиці до жартівливого жанру зверталися
різні композитори, називаючи ці п'єси не тільки «скерцо», а й гуморесками.
Я у світі музики: сприймаю, розумію
Йогаин Себастьян Бах, Скерцо із сюїти № 2 для флейти та струнних інструментів (у класичному і сучасному виконанні «Хору Турецького» або Ассії Ахат за вибором).
Юрій Шевченко, Гумореска.
Порівняйте    сучасну   інтерпретацію цього твору з класичним виконанням.
Чи змінилася музика?  
Порівняйте засоби відображення гумору в музиці і живописі.  
Мексиканський митець Педро Рейєс створює музичні інструменти дуже незвичним способом І з не менш дивного матеріалу. Здогадайтеся, із чого?.. Із зброї!
Його останній проект під назвою «Уяви» складається з 50 музичних інструментів, створених зі старих пістолетів, револьверів, гвинтівок та інших виді8 вогнепальної зброї.
Ось так завдяки умілим рукам майстра зброя отримала нове — мирне життя.
1.  Розкажіть, що нового ви дізналися про гумор у музиці.
2.  Схарактеризуйте  жанр  скерцо,   спираючись  на  особливості прослуханої музики.
3.  Поміркуйте, як композитори "жартують» мовою музики, які засоби виразності використовують.
Коли живописець розпочинає працювати над картиною, він спочатку створює етюд, тобто невеликий малюнок з натури, який потім детально вивчає, щоб намалювати за ним високохудожній твір. У музиці також є етюди — невеликі п'єси, призначені для оволодіння певнимитехнічними прийомами: пасажами, акордами, штрихами. Етюди — це наче спеціальні вправи для виконавців, наприклад, для юних музикантів- Прекрасну музику віртуозних, високохудожніх етюдів Ф. Шопена, Ф. Ліста, С. Рахманінова піаністи часто виконують на концертах.
Етюд — жанр камерно-інструментальної музики, п'єса-вправа, призначена для вдосконалення технічних навичок гри на музичних інструментах.
Український композитор Віктор Степанович Косен ко написав сюїту для фортепіано «Одинадцять етюдів у формі старовинних танців». Вона включає в себе п'єси різного характеру і настрою, однак об'єднані єдиним ліричним стилем композитора. Сам задум твору полягає у прагненні автора відродити сюїту з «придворних» танців різних народів, яка була поширена у старовинній європейській музиці. Так, у творі з'являються німецька алеманда, французькі куранта, гавот, менует, іспанська сарабанда, ірландська джига.
Я у світі  музики: сприймаю, розумію
Віктор Косвнко, Сюїта для фортепіано «Одинадцять етюдів у формі старовинних танців» (за вибором).     
Віктор   Степанович    Косёнко   (1895-1937)  — український  композитор,  піаніст. педагог. Народився в Петербурзі, у родині офіцера.
Невдовзі    після   народження   сина   сім'я переїхала до Варшави, до минули дитячі та юнацькі роки композитора. Своє навчання
В. Косенко розпочав у 10 років в гімназії, тоді ж брав приватні уроки у професорів Варшавської  консерваторії.  У   19-річному
віці вступає до Петербурзької коисерваїорії. Тут він навчається одразу за двома напрямами: виконавським (клас
фортепіано) та композиторським. Відповідно отримав два дипломи — піаніста і композитора.
Згодом переїхав в Україну, Житомир. Робота була В. Косенку до душі, адже відповідала його педагогічному хисту — він викладав гру на фортепіано в місцевій музичній школі. Окрім того, часто виступав у місті з концертами, і як піаніст соліст, і як акомпаніатор, супроводжуючи виступи хорів і співаків. Упродовж цього часу він писав музику.
Невдовзі композитор отримав запрошення працювати викладачем Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка (сьогодні —Київ ська національна музична академія ім. П. Чай -ковського). Тут викладав різні дисципліни і не полишав своєї виконавської діяльності. Великий досвід піаніста-педагога спонукав до створення однієї з найкращих дитячих збірок — «24 дитячі п'єси для фортепіано», яку і сьогодні охоче виконують музиканти-почат-ківці. Увесь світ дитини, з її радощами і сумними миттями, зацікавленням навколишнім середовищем, допитливістю, яскраво відображає музика цієї збірки. В. Косенко також писав романси, музику до німого кіно тощо.
Угорський композитор Ференц Ліст був новатором у фортепіанній музищ.йоготворча діяльність змінила значущість фортепіано, яке перетворилося із салонного інструмента на концертний. Митець вважав, що саме фортепіано може «замінити ь увесь оркестр. «У діапазоні своїх семи октав, — писав Ліст, — фортепіано міститьобсягцілогооркестру, ідесяти пальців людини достатньо для відтворення гармоній, які звучать за допомогою об'єднання сотень музикантів*.
Концертні етюди Ф. Ліста стали зразком віртуозного стилю. Цикл етюдів «За каприсами Паганіні» пов'язаний із захопленням композитора майстерністю виконання італійського скрипаля Шкколо Паганіні. Ліст намагався передати досконалу техніку непе реве ршеного музиканта, при цьому не копіюючи складних скрипкових прийомів, а відтворюючи їх відповідно до особливостей свого інструмента — фортепіано.
Я у світі музики: сприймаю, розумію
ФвренцЛіст, Етюд № 3 («Кампанелла»), Етюд № 5 («Полювання») із циклу «За каприсами Паганіні».
У фортепіанних п'єсах Ф. Ліста часто трап ллються авторські вказівки — quasi tromba(нібитруба), quasi flauto (ніби флейта), імітація віолончелі, дзвонів тощо. В етюді «Полювання» композитор імітує сигнальне звучання валторн.
Я у світі музики: досліджую, дію
1.  Щотзкеетюдумузичномумистецт8і?
2.  Самостійно віднайдіть в Інтернеті етюди різниххудожниюв. Порівняйте етюди в музиці й образотворчому мистецтві. Колективна робота. Створіть програму музичного абонемента для дошкільнят,    що   складається   з   п'єс   різних   камерно-інструментальних жанрів.     

Ноктюрн. Рапсодія      

 


Категория:
2014
| Просмотров: 798 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть