загрузка...
Складні слова. Сполучні о, є, є в складних словах - 23 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 23 » Складні слова. Сполучні о, є, є в складних словах
17:59
Складні слова. Сполучні о, є, є в складних словах

Запишіть слова. Визначте в них корені.
Ліворуч, праворуч, міськрада, юннат, шістдесят, сантиметр, дециметр, кілометр, сонцезахисний, марсохід, машинобудівний, працевлаштування, лісосмуга, коренеплід, птахоферма.
Запам 'ятаймо!
Складні слово утворюються з двох (рідше — трьох) частин: лісостеп, південноукраїнський, чорно-червоний, стодвадцятип'ятиріччя, Укрзаііз-ниця. Складні слова пишуться разом або через дефіс.
Часто основи складного слова поєднуються сполучними голосними о, є, є. Такі слова пишуться разом.
Сполучний голосний о вживається після твердого приголосного. на який закінчується основа: теплохід, чорнозем.
Сполучний є вживається після м'якого приголосного, на який закінчується основа: землемір, працездатний.
Сполучний є вживається, якщо перша основа закінчується на приголосний [й] або подовжений м'який приголосний: боєздатність, життєрадісний.
При розборі слова за будовою сполучні голосні позначаються так: різнобарвна.
Запишіть слова, виділіть основи. Вкажіть, яким (твердим чи м'яким) приголосним закінчується основа кожного зі слів.
Травень, рослина, яр. кування, природа, зілля, соловей, земля, нива, пісня.
Запишіть словосполучення. Поясніть правопис сполучних голосних у складних словах.
Різнобарвна заквітчана земля, животворне тепло сонця, життєрадісний спів птахів, весняний сонцево рот. стародавні міфи, староукраїнська назва, великодні свята, багатозначний погляд, дзвінкоблакнтне небо.
Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.
Павло Тичина народився 21 січня 1891 року в багатодітній сім'ї. Змалечку він бачив нелегке хліборобське життя. Дитинство хлопчика
минало серед широкополих ланів. Там ного душа наповнювалася життєдайними звуками н кольорами. Тонке відчуття природи згодом визначило самобутність поетичного стилю молодого митця.
1.  З пар слів утворіть і запишітьскладні прикметники. Ці слова є означеннями, які властиві творам П. Тичини.
Життя, давати. Багато, грань. Багато, голоси. Дзвінкий, голос. Милий, звук. Багато, барви. Життя, любити.
2.  Придумайте власні означення — складні прикметники для опису вашої улюбленої пори року.
Спишіть речення з творів П. Тичини. Розберіть за будовою складні слова.
1. Ми тривожим стратосферу, атомне ядро і сферу... 2. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать. 3. Лиш на вокзалі паровози бадьоро, весело кричать. 4. О Батьківщино, син я твій! Не тонкостанна ти мадонна, а матір дужая моя!
1. Спишіть уривок з вірша П. Тичини. Підкресліть складне слово. Поясніть його утворення.
Блакить мою душу обвіяла.          душа причастилася кротості трав,
душа моя сонця намріяла.            — Добридень! — я світу сказав.
2. Прочитайте уривок Із вірша П. Тичини. Випишіть складні слова зі сполучним о (ці слова створив сам автор).
Арфами, арфами — золотими- голосними обізвалися гаї Самодзвонними: Гіде весна запашна.
Квітами-перлами Закосичена. Думами, думами —
Наче море кораблями, переповнилась блакить Ніжнотонними: Бій буде Вогневий!
Сміх буде, плач буде Перламутровий.
3. Утворіть власні складні слова зі сполучними о,е,є.

Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

 


Категория:
2014
| Просмотров: 1585 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть