загрузка...
Ступені порівняння якісних прикметників - 25 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 25 » Ступені порівняння якісних прикметників
14:54
Ступені порівняння якісних прикметників

Якісні прикметники можуть виражати якість предмета більшою чи меншою мірою. Щоб визначити цю міру, потрібно порівняти кілька предметів із тією самою ознакою.
Кажемо: -цей дуб вищий», коли зіставляємо його з іншим дубом. Для того шоб сказати: *ией дуб найвищий», потрібно порівнювати шонайменше три дерева, з яких одне просто високе, друге — више. третє — найвище.
Отже, якісні прикметники мають ступені порівняння: нульовий, вищий і найвищий. Відносні и присвійні прикметники не мають ступенів порівняння.
Утворіть і запишіть просту форму вищого й найвищого ступенів порівняння від поданих прикметників.
Надійний, страшний, солодкий, геніальний, молодий, стрункий. морозний, ніжний.
Прочитайте слова. З кожного рядка випишіть прикметник. Утворіть складену форму вищого й найвищого ступенів порівняння, запишіть утворені форми.
1. Голосний, голосно, голосите, голосок.
2. Пух. пухнастий, пухом, розпушувати.
3. Кислий, кисло, кислота, кисляк.
Запал 'ятайло!
Складні випадки утворення витого ступеня порівняння якісних прикметників
•    Випадання суфіксів: -к-: солодкий — солодший; •ок< глибокий — глибший; -ек-\ далекий — дальший.
•    Зміна приголосних: г,ж,з->жк дорогий — дорожчий, тяжкий — тяжчий, близький — ближчий; cm —> щ: товстий — товщий.
•    Особливий випадок зміни приголосних: виший (від високий), кращий (від красивий).
Утворення від основи іншого слова: поганий — гірший, гарний — кращий, добрий — ліпший, малий — менший.
1. Прочитайте прислів'я. Випишіть якісні прикметники.
1. Хоч гірший, аби інший. 2. Час — найкращий лікар. 3. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. 4. Чуже завжди смачніше. 5. Здоров'я — найдорожчий скарб. 6. Діти — найбільша радість у світі. 7. Своя сорочка ближчало тіла. 8. Найвища школа — саме життя. 9. Одне сьогодні краще, ніж два завтра.
2. Розкажіть про способи творення ступенів порівняння цих прикметників.
Запам 'ятаймо!
Якість предмета більшою чи меншою мірою можна виразити не лише через ступені порівняння прикметників, а й іншими способами. Наприклад, за допомогою:
•    суфіксів (малюсінький, вузенький, здоровенний):
•    префіксів (премодний, ультрановий, надзвуковий):
•    повторення слів (великий-великий, тонкий -претонкий):
•    уживання прикметників із прислівниками (дуже сумний, зовсім дорослий, абсолютно зрозумілий).
Прикметники, утворені такими способами, не мають ступенів порівняння.
Доберіть no одному прикметнику із: а) суфіксами -еньк-, -енн-\ б) префіксами ультра-, над-; в) повторенням слів; г) прислівником абсолютно. Складіть із ними зв'язний текст (5-7 речень) на самостійно обрану тему.
1.  Прочитайте вірш Г. Фальковича. Випишіть прикметники, що виражають якість предмета більшою чи меншою мірою.
Горіхове лихо
Найлнхіше з-поміж лих,                    А іше я чув. крім того.
Влізло лихо на горіх.                     Що за лихом, зла и німа.
Та н вмостилось на горісі.                Лазить погань мокронога —
Щонайвищому у лісі.                       Навіть назви їй нема...
Ну. таке воно страшнюче.                  Ой. не дурніший я за всіх —
Ну. таке гпдке-гилюче.                    Омину отой горіх.
Що зі страху, із журби                    Не піду у чорноліс.
Затремтіли всі дуби.                      Де горіх на лихо зріс.
Краше вдома у садочку Вип'ю чаю в холодочку.
2.  Підкресліть серед виписаних прикметників ті, які не мають ступенів порівняння.
Автопортрет — це завжди дуже уважний погляд художника на самого себе.
Розгляньмо уважно картину * Автопортрет у білому кожусі*. Це полотно одного з видатних українських художників XX ст. Федора Крпчевського. чи не найкраща з його робіт.
Велична, мов монумент, постать. У погляді — почуття власної гідності, надзвичайна внутрішня сила, життєва енергія, рішучість. Найпривабливі-шу красу й найвеличнішу силу випромінює автопортрет Ф. Крпчевського.
Ця картина — своєрідний творчий вияв надпотужного таланту художника.
2.  Випишіть виділені слова й словосполучення. Підкресліть ті, що не є формами ступенів порівняння якісних прикметників.
3.  Пригадайте з уроків української літератури імена письменників, які були художниками й малювали автопортрети.
1.  Прочитайте і відгадайте народні загадки.
1. Червона, солодка, пахуча, росте низько — до землі близько. 2. Золоте решето чорних хатинок повне. 3. Сам маленький, а шуба дерев'яна.
2.  Випишіть якісні прикметники. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння від них.
Це цікаво!
Є прикметники, які виражають стан людини, тварини, описують предмет однозначно. Так. лише в казці можна бути одночасно і взутим, і босим (пригадайте казку -Мудра дівчина»). А насправді певні ознаки (їх називають абсолютними) змінюватися не можуть: якщо б людини на ногах немає ніякого взуття, то назвати її менш босою чи більш босою не можна. Отже, не мають ступенів порівняння якісні прикметники, шо вказують на абсолютну ознаку: лисий, глухий, кульгавий, мертвий, босий, голошиїй, голомозий.
1. Відновіть за допомогою слів у правій колонці народні загадки. Відгадайте їх (підказка — у довідці).
• ... мішок на чотирьох стовпах стоїть.                                німі
• ... біс побіг у ліс.                                                                пустий
•  Сам ..., голос густий, дріб вибиває, дітей збирає.           косий
• Чорні, криві, від роду .... а стануть у ряд — враз             горбатий заговорять.
Довідка: букви, заєць, верблюд, барабан.
2.  Запишіть відновлені загадки.
3.  Підкресліть якісні прикметники, що не мають ступенів порівняння.
Усміхнімося!
— А тепер спробуйте розв'язати це завдання. — запропонувала вчителька, коли пояснила урок. — Ну. хто перший?
Не минуло й десяти секунд, як один з учнів підняв руку:
— Я вже!
—  Що. розв'язав?!
— Та ні. спробував.
Розгляньте репродукцію картини Ф. Кричевоького «Свати». Прочитайте текст. З'ясуйте значення виділених слів за словником.
Із гордовитою впевненістю сидять у святковому вбранні свати. Коричнева свитка старшого свата і темний гуцульський сєрдак молодшого. їхні білосніжні полотняні сорочки ніби пронизані найтоншимн сонячними нитками. Щасливіших людей знайти важко.
А про старого свата можна сказати словами Олександра Довженка: «...І погляд очей, і величезні, мов коріння руки такі ніжні, що. напевно, нікому й ніколи не заподіяли зла на землі, знали труд і мир. щедроти й добро».
2. Розгляньте схеми. Запишіть слова та їх сполучення, які є ступенями порівняння прикметників.
1. Прочитайте текст. Випишіть прикметник, ужитий у найвищому ступені порівняння. Яким способом він утворений?
Бабуся. Ясю! ДмитрикуІ Ви обіцяли сьогодні поприбирати в хаті.
Яся. Бабусю, найкращий день для прибирання — дощовий. А сьогодні погода видалася така гарна! Не хочеться бути в хаті.
Длштрик Ми краще підемо збирати яблука.
Бабуся. Ви ж учора не хотіли.
Яся. А тепер захотіли.
Бабуся. Оце вже справді — у вас сім п'ятниць на тиждень.
Длштрик. Бабусю, а чому так кажуть?
Бабуся. Бо колись дуже давно по п'ятницях не працювали. Не дозволялося навіть прясти.
Яся. А шо ж робили цього дня?
Бабуся. Сходилися на торг. Домовлялися, що беруть у когось товар у борг, а розплатитись обіцяли наступної п'ятниці. Але траплялися такі rope-купці, які борг так і не повертали, відкладаючи це з дня на день. Тому кожний день тижня нібито ставав обіцяною п'ятницею. Ось і з'явився вислів: "У нього сім п'ятниць на тиждень".
2. Утворіть від виділених іменників прикметники. Складіть і запишіть із ними речення.

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні


Категория:
2014
| Просмотров: 1389 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть