загрузка...
Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів - 23 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 23 » Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
16:30
Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

Пригадаймо!
Слова називають предмети, дії. ознаки, тобто мають лексичне значення. Так. вимовляючи слово булава, уявляємо палицю з кулястим кінцем. Вона була знаком гетьманської влади та влади кошового отамана Війська Запорозького. Це і є лексичне значення слова булава. Коли пояснюємо, шо означає слово, розкриваємо ного лексичне значення.
Лексичне значення слова навчатися — -набувати певних знань, опановувати щось». Слово розумний означає -такий, що має ясний розум. тямущий, кмітливий».
1. Спишіть висловлювання про словник. Запам'ятайте.
1. Слово — образ, а словник — ие всесвіт в алфавітному порядку (Вольтер). 2. Не бійтесь заглядати у словник: ие пишний яр. а не сумне провалля (М. Рильський).
2. Розкажіть, з якими словниками вам доводилося працювати.
Запам 'ятаймо
Словники — тлумачний та іншомовних слів — мають спільні й відмінні ознаки.
У тлумачному словнику знаком позначається відтінок лексичного значення слова. Умов» позначки граматичного, лексичного значення, а також стилістичного забарвлення слова в сучасній мові:
-а. -и — закінчення родового відмінка однини; ч. — чоловічин рід; ж. — жіночий рід; с. — середній рід; перен. — переносне значення; заст. — застаріле слово; діал. — діалектне слово; поет. — поетичне слово.
Багатозначність слова позначається числами і: 2;....
1.   Прочитайте приклади словниковихстатей тлумачного словника.
Лагоди лі. -бжу, -bum. 1. Усуваючи пошкодження, робити придатним для користування; ладнати. В яру колись гайдамаки Табором стоят. Лагодили самопаїи, Ратища стругали (Шевч.). 2. перен. Усувати, ліквідувати непорозуміння, припиняти сварки тощо. Уладнувати, виправляти. 3. Робити щось готовим, придатним для вжитку, користування. Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку (Коцюб.).
Вітраж, -а. ч. Малюнок на склі або візерунок із кольорового скла (у вікнах, дверях і т. ін.). У своїх полотнах — або краще вітражах, бо ие малювання по склу, він [мороз] виявляє багатий декораційний смак (Коцюб.).
2. Доберіть синоніми до дієслова лагодити, скориставшись наведеним тлумаченням. Запишіть.
1. Установіть відповідність.
1  ясир              А боновий човен запорозьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом для кращої плавучості й захисту від ворога
2  долина           Б сукупність збройних сил держави: армія
3  компас           в який не зазнає гноблення, поневолення; незалежний, самостійний
4  чайка             Г прилад для визначення північного напрямку
5  вільний         Ґ розмова двох осіб
6  діалог            д рівна місцевість між пагорбами чи горами
7  військо          Е бранці, полонені, яких захоплювали турки й татари під час розбійницьких нападів на українські. російські та польські землі в XV-XVIII ст.
2.  Які з наведених слів, на вашу думку, є іншомовними? Поясніть, чому ви так вважаєте.
3.  Складіть і запишіть два речення з будь-якими з цих слів.
Порівняйте приклад пояснення запозиченого слова вітраж у тлумачному словнику (впр. 69) і в словнику Іншомовних слів.
Вітраж (від фр. vitrage — вставляння шиб) — кольорове скло у вікнах, дверях, ширмах.
Випишіть з тлумачного словника по два приклади однозначних і багатозначних слів.
Випишіть з тлумачного словника п'ять слів із стилістичними позначками. Поясніть значення цих позначок.
У словнику іншомовних слів слова-тер-мінн супроводжуються позначками, шо вказують на сферу вживання слова, наприклад: архіт. — архітектура, геогр. — географія. мор. — морська справа, фін. — фінансовий термін, юр. — юридичний термін.
Словник подає скорочення назв мов. які
використовуються в поясненні: англ. — анлінська, араб. — арабська, греиьк. — грецька.
іт. — італійська, кит. — китайська, латин. — латинська, фр. — французька (1).
Стилістичні позначки: поет. — поетичне. розм. — розмовне, ірон. — іронічне (2).
У квадратних дужках подається назва мови, слово з неї та його переклал. Багатозначність слова позначається числами 1; 2; ....
Усміхнімося!
Прочитайте усмішку. Випишіть іншомовні слова. Поясніть їх значення.
Бультер'єр з бульдозером
Бультер'єр з бульдозером Гуляли понад озером: Купили торт з морозивом. І шоколадку колір беж. І дивну квітку бульдонеж. Г. Фалъкович
Спишіть текст. З'ясуйте за словниками значення виділених слів.
Українські хроніки, літописи, мемуари іноземців зберегли відомості про козацьку державу — Запорозьку Січ. Вона зародилася на острові Хортіщя. що на Дніпрі. Там у 1554-1555 роках гетьман Дмитро Вишне-вецькнн збудував фортецю — військове укріплення для захисту українців і всієї Європи XVI ст. від нападів турків і татар. На Січ тікали вільнолюбні люди. Вони жили за законами християнської демократичної республіки, самі обираючи козацьких ватажків — кошового отамана. гетьмана, писаря, суддю.
1 • Установіть відповідність.
1   фірма             А комплекс споруд, розташований на станціях шляхів сполучення, призначений для обслуговувавші пасажирів, управління рухом транспорту тощо Б спортивна снасть для ловлення риби В рухомі сходи для переміщення людей; застосовують у метро, на вокзалах, у торговельних спорудах Г сукупність побутових вигод; упорядкованість і затишок у квартирах, громадських закладах, транспортних засобах
5   комфорт          Ґ  торговельне, господарське або промислове підприємство
6   кемпінг          Д табір, база для автотуристів
7   ескалатор        Е список формалізованих завдань, за результатами виконання яких перевіряють рівень знань, умінь. навичок екзаменованого
2. Складіть міні-твір, використовуючи запозичені слова.
Доберіть синоніми до слів іншомовного походження, скориставшись довідкою.
Інтелект, гіпотеза, автономія, генеза. імунітет, акцентувати, оптимальний.
Довідка: незалежність, несприйнятливість, розум, припущення, наголошувати, походження, найкращий, найпридатніший. 

Групи слів за походженням
 

 


Категория:
2014
| Просмотров: 8235 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть