загрузка...
Географія у стародавні часи - 21 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 21 » Географія у стародавні часи
10:42
Географія у стародавні часи

Географія виникла дуже давно, ще в доісторичний час. Первісні люди у своїй повсякденній діяльності або під час подорожей спостерігали за всім, що довкола відбувалося, збирали інформацію про навколишній світ. Так почали накопичуватися перші знання про Землю. З розвитком суспільства ці знання розширювалися, з'явилася писемність, яка відкрила можливість для збереження і передачі інформації. Розпочалися подорожі морем, прокладалися транспортні шляхи вздовж річок, виникали перші міста. Усе це сприяло тому, що люди дедалі більше обмінювалися інформацією. Поступово формувалося уявлення про форму Землі, про розміри світу, який виявився більшим, ніж думали давні люди.
Незважаючи на те, що перші географічні знання значно відрізняються від тих знань про нашу планету, якими володіємо ми сьогодні, ваше ознайомлення з географічними відкриттями давніх часів буде цікавим і корисним.
- Як люди разом відкривали Землю в давнину.
- Про давніх географів.
• Хто заснував картографію.
- Як люди разом відкривали Землю в давнину. Людина завжди прагнула пізнати себе і довколишній світ. Ще в давніх міфах різних народів бачимо намагання пояснити виникнення світу. Сонячної системи. Перші уявлення про світ знаходимо у вавилонян, індусів (мал. 8). Жителі Вавилона зображували світ у вигляді гори, на західному схилі якої розташований Вавилон. Мешканці Індії уявляли Землю у вигляді півкулі, що спирається на слонів, які, у свою чергу, стоять на величезній черепасі.
Давніх єгиптян справедливо вважають відкривачами нових земель, з якими вони знайомилися під час завойовницьких походів до сусідніх територій. Так, водним шляхом по Середземному морю єгиптяни дісталися до острова Крит. Є відомості про те, що вони першими плавали вздовж східних берегів Африки, тоді ще невідомого для європейців материка, а також перетнули Атлантичний океан і досягли берегів Америки.
Крім того, єгиптяни вміли визначати напрямок південь-північ, передбачали, якими будуть повені на Нілі, уміли орієнтуватися за зорями. Ці вміння допомагали їм пізнавати нові землі й долати труднощі під час виникнення різних стихійних природних явищ.
Давні греки відкрили для себе Чорне море, подорожували до Балтійського моря - у країну олова та бурштину, а також до островів біля сучасної Скандинавії.
Географічні уявлення давніх римлян складалися під час їхніх воєнних походів. Завдяки цим походам уже до початку нашої ери їм було відоме практично все узбережжя Середземного моря. На початку нашої ери римляни досягли берегів Перської затоки на сході і переправилися через протоку Ла-Манш на півночі. Завоювавши Карфаген (II ст. до н.е.), римляни назвали свою нову провінцію «Africa» за назвою берберського племені «афригії», що мешкало там.
► Про давніх географів. Давніх учених справедливо називають географами, адже вони досягли значних успіхів у вивченні Землі. Так, давньогрецький учений Апаксімандр уявляв нашу планету у формі диска, що з усіх боків омивається водою. Він винайшов сонячний годинник - гномон, першим використав масштаб для зображення ділянок земної поверхні на площині, і тому його вважають творцем першої географічної карти.
Гекатея МІлетського вважають засновником описового методу в географії. У праці «Землеопис», яку він написав у результаті досить тривалих подорожей, Ідеться про клімат, рослини, тварин, звичаї населення всіх відомих на той час земель, а також обґрунтовується межа між Європою та Азією.
Давньогрецький мислитель Геродот також багато мандрував. Він був у Скіфії (нині південь України), біля Каспійського моря, у Північній Африці, описав життя і традиції невідомих народів.
Видатний мислитель Платон висловив думку про те, що діяльність людини змінює природу. Він зробив припущення про кулястість Землі, створив в Афінах Академію.
Арістотель, учень Платона, заснував Ліцей, у якому як головний метод навчання і пізнання природи застосовував спостереження. Він пояснив кулясту форму Землі і заклав основи наук, що вивчають географічні явища і процеси в оболонках Землі (гідрологію, метеорологію, геоморфологію).
Ератосфен, крім того, що дав назву географії, обчислив коло Землі, виділив на земній кулі п'ять зон: жарку, дві помірні й дві холодні - та описав їхні межі. Застосувавши математичні знання в географії, обчислив досить точно довжину земного екватора. Він визначив, що найбільше коло земної кулі становить 250000 стадій, або 39375 км, що досить близько до дійсного значення довжини екватора в понад 40000 км. На основі свідчень мандрівників і мореплавців і власних розрахунків Ератосфен склав карту світу. Для кращого орієнтування за його картою вчений показав на ній кілька паралелей.
Географічні помилки вченого-п'ятиборця. Ератосфена його сучасники називали вченим-п'ятиборцем, оскільки він у своїх розрахунках розмірів Землі використовував дані п'яти розвинутих на той час наук - географії, астрономії, фізики, математики та історії. Визначивши досить точно розміри земного екватора, він іноді висловлював і помилкові твердження. Так, Ератосфен вважав, що якщо пливти на захід від Піренейського півострова, то можна досягти Індії. Пізніше, керуючись саме цією помилковою думкою. Христофор Колумб відкрив Америку.
Видатний мислитель минулого Страбон створив велику працю «Географія» в 17 книжках, які повністю збереглися до наших днів. У них він докладно схарактеризував землі, які відвідав під час своїх тривалих подорожей. Учений розвинув основи районування Землі, закладені Ератосфеном.
Отже, стародавні вчені дали більш-менш достовірні відповіді на багато запитань, зокрема про кулясту форму Землі, єдність безмежного Світового океану, існування Південного материка, особливості розподілу рослин і тварин на земній кулі, залежність людини від природи. У давнину з'явилися перші книжки з географії та карти, на які було нанесено відомі на той час ділянки суходолу й океану.
- Хто заснував картографію. Творцем картографії, на думку сучасних географів, є давньогрецький учений Клавдій Птолемей. Неоціненне значення має його велика праця «Порадник з географії», яка доповнена 27 картами. Одна з них - загальна карта світу (мал. 9), інші - окремих частин світу, на яких уміщені географічні координати приблизно 8000 населених пунктів. У своїй праці вчений пояснює уявлення про земну кулю, географічні координати і градусну сітку.
описує відомі тоді землі. Птолемей був упевнений, що Азія поширюється безкінечно далеко на північ і схід, Африка - на південь і схід, а Індійський океан на його карті - це внутрішнє море, обмежене з півдня невідомою Південною Землею. Суходіл на цій карті, на відміну від карт інших учених, охоплював більшу частину земної кулі.
Мої дослідження
На основі аналізу тексту параграфа і додаткових джерел інформації заповніть таблицю «Географічні досягнення стародавніх учених», позначивши значками «+» або «-» їхній внесок у розвиток географії.
1. Як люди уявляли Землю в давнину?
2. Які основні наслідки дослідження Землі стародавніми вченими?
3. Чому давні географи припускалися окремих географічних помилок?
4. Якими є заслуги Ератосфена? ЧИ ПОЯСНЮЮ
5.  Що спонукало стародавніх єгиптян І римлян досліджувати Землю?
6. Чому Птолемея вважають засновником картографи?
7.  Порівняйте карту Птолемея (мал. 9) із сучасною картою півкуль і назвіть території земної кулі, яких не було на карті вченого.
8. Знайдіть на карті півкуль землі, які відвідували давні греки і римляни.

Відкриття нових земель 


Категория:
2014
| Просмотров: 1635 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть