загрузка...
Укр.язык 6 кл Ермоленко учебник - 12 Августа 2014
Главная » 2014 » Август » 12 » Укр.язык 6 кл Ермоленко учебник
14:04
Укр.язык 6 кл Ермоленко учебник

Название: Украинский язык. Учебник для 6 класса 
Авторы: Ермоленко С.Я.
Год издания: 2014
Издательство: Грамота
Страниц: 272

 

нужен решебник? Жми на картинку ниже

Заболотный О.В.
 

Ворон А.А.
 

Ермоленко С.Я.
 

Глазова О.П.
 

 

Ми, автори підручника з української мови, вітаємо вас із новим навчальним роком, з продовженням вашої мовної освіти.
Ви вже не новачки у вивченні української мови, бо знаєте про мовні закони: звуки мови та позначення їх на письмі, будову слова, значення слів і стійких мовних зворотів, а ще вмієте будувати речення, маєте уявлення про текст, мовні стилі.
У 6 класі на вас чекає нова цікава інформація: глибше ознайомлення з лексикою української мови, частинами мови (іменниками, прикметниками, числівниками н займенниками), способами творення слів. Ви також учнтиметеся грамотно писати перекази, твори, готувати усну відповідь на уроках, правильно вимовляти й писати Імена та прізвища, слова іншомовного походження. Із вправ підручника ви навчитеся доречно вживати в розмові влучні й образні вислови.
Щоб ефективно засвоїти навчальний матеріал, насамперед потрібно уважно прочитати вступ до кожного розділу, де йдеться про найхарактерніші ознаки основних понять. Ви знову пригадаєте ці поняття на сторінках самоперевірки.
Тексти вправ у кожному розділі присвячені українській культурі в її історичному розвитку. Інформація про славетних українців — письменників, науковців, акторів, композиторів, художників, спортсменів — розширить вашу ерудицію.
Матеріали рубрик -"Добірні зерна мови". "І пензлем, і словом". -"Це цікаво!". «Усміхнімося!» допоможуть зробити навчання не лише корисним, а й захопливим.
Бережно ставтеся до підручника, не робіть у ньому своїх позначень! Розгадуючи кросворди, відповіді записуйте в зошиті за таким зразком: 1. Шахтар. 2. Ткач... та ін.
У всьому світі державна мова є візитною карткою країни. За нею пізнають народ, ного культуру. Знаючи багато іноземних мов. люди насамперед бережуть і плекають ту мову, яка вирізняє їх у світі. А ми, українці, маємо досконало володіти своєю мовою, розуміючи, шо це — основа основ нашого духовного життя і майбутніх успіхів.


Краса і багатство української мови
Словосполучення і речення. Головні члени речення
Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні
Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
Текст. Структура тексту
Типи висловлювання. Стиль тексту
Групи слів за походженням
Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
Активна і пасішна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми
Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова
Діалектні слова 
Професійні слова і терміни. Просторічні слова
Офіційно-ділова лексика
Фразеологізми. Словник фразеологізмів
Джерела українських фразеологізмів 
Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення 
Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький
Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Складні слова. Сполучні о, є, є в складних словах
Правопис складній слів разом і через дефіс
Написання слів з пів- . Творення і правопис складноскороченнх слів
Загальна характеристика частин мови  
Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Іменники - назви істот і неістот
Іменники - загальні та власні, конкретні й абстрактні назви.Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах
Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників
Число іменників  
Відмінки іменників
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни
Відмінювання іменників І відміни 
Відмінювання іменників II відміни 
Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовом відмінку
Відмінювання іменників III та IV відміни
Особливості написання іменників у кличнолгу відмінку 
Відмінювання іменників, що мають форму лише множини  
Особлівості творення іменників. Правопис складних іменників
Не з іменниками
Букви є, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я),-енн (я), -н(я), -инн(я), -не(о), -ев(о)   
Написання і відмінювання чоловічіх і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми
Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні
Ступені порівняння якісних прикметників
Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої групи
Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники
Написання прикметникових суфіксів
Написання не з прикметниками 
Написання -н- і -нн- у прикметниках
Написання складній прикметників разом і через дефіс
Написання прізвищ прикметникової форми
Числівник як частина мови: загальне значення. Морфологічні ознаки, синтаксична роль
Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості.Складні та складені
Відмінювання і правопис кількісних (власне кількісних збірних і неозначено-кількісних) числівників
Відмінювання і правопис порядкових числівників
Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Розряди займенників за значенням 
Відмінювання займенників
Правопис займенників 
Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування
Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації
Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення
Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 
Усний докладніш переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму
Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення  
Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням
Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план власного висловлювання
Усний твір-опис приміщення
та природи в художньому стилі на основі особистих вражень
Усний твір-оповідання за жанровою картиною
Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому спілі 
Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною
Письмовий твір-роздум у художньому спілі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень
Письмовий твір-оповідання на основі побаченого
Замітка в газету  - роздум про вчинки людей


Категория:
2014
| Просмотров: 4815 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть