загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 107. Контрольна робота № 7 - 14 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 14 » Укр.мова 5 кл. Урок 107. Контрольна робота № 7
02:29
Укр.мова 5 кл. Урок 107. Контрольна робота № 7
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень п'ятикласників з розділу «Будова слова.
Орфографія»; з'ясувати можливі недоліки в ході опанування мовної теорії. Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Контрольна робота № 7
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового характеру.
IV. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
1.  Знайти правильне твердження:
А Будова слова — це розділ мовознавства, який вивчає будову слова.
Б Морфеміка — це розділ мовознавства, який вивчає будову слова.
В Морфологія — це розділ мовознавства, який вивчає правильну вимову
слів. Г Орфографія — це розділ мовознавства, який вивчає звукову систему
мови.
2.  Позначити рядок, у словах якого корінь збігається з основою: 
А Завозити, перепис, читати.
Б Землемір, підліток, фрукт.
В Вікно, сад, кінь.
Г   Розчистити, кресляр, дошка.
3.  Позначити рядок, у якому є лише спільнокореневі слова: 
А Син, пасинок, косинець, усиновлення.
Б Ліс, лісок, у лісі, лісом.
В Мороз, заморожений, морозко, морозиво.
Г Корінь, кореня, безкореневий, укорінити.
4.  Правильну послідовність розбору слова за будовою запропоновано в рядку: 
А Префікс, корінь, суфікс, закінчення.
Б Префікс, корінь, закінчення, основа.
В Закінчення, префікс, корінь, суфікс, основа. 
Г   Закінчення, основа, префікс, корінь, суфікс.
5.  Позначити рядок, у якому слова правильно поділені на морфеми: 
А Закон/н/ий, відкри/тий, вихован/ня, абрикос/ов/ий.
Б Ефект/вин/ий, пере/з/да/ч/а, вч/и/тел/юва/ти. 
В Досто/вір/ність, зай/тят/ий, конституц/ій/н/ий. 
Г   Міся/це/хід, кор/еневий, мовчазн/ий.
6.  Позначити рядок, у якому є лише форми слова: 
А Слово, словниковий, слова, слові.
Б Рвати, рвемо, рвуть, рвано. 
В Вода, водний, водо, на воді. 
Г Барва, барвою, барві, барво.
7.  Позначити рядок слів, у яких пишемо префікс пре-: 
А Пр..жорстоко, пр..скупий, преподобний.
Б Пр..непорочний, прицілитися, пр..пишний.
В Пр.хкакати, пр..дивний, прибувати.
Г  Пр..бути, пр..бляклий, пр..комічно.
8.  Позначити рядок слів, у яких пишемо префікс при-: 
А Пр..варений, пр..волокти, пр..дрібний.
Б Пр..ораний, пр..нісши, пригладжений. 
В Приберігати, пр..вабити, пр..смачний. 
Г  Пр..булець, пр..хитрий, пр..високо.
9.  Позначити рядок слів, які записані без орфографічних помилок: 
А Безсилий, зкопати, мішсезоний.
Б Розхвилюватися, оттоптати, прикрасний. 
В Приподобний, пресунути, премадона. 
Г  Розфарбувати, прірва, схопити.
10.  Позначити рядок слів, які є незмінними: 
А Зібрати, найбільший, сухо.
Б Палаци, мрія, величезний. 
В Бароко, влітку, працювати. 
Г  Сонце, ківі, читати.
11.  Скласти міні-висловлювання за темою «Чиїми іменами може пишатися Україна і чому?», використовуючи слова з префіксами і суфіксами, що надають лексемам емоційного забарвлення й виразності.
V. ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗБІР ЗОШИТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
VI. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ В УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Укр.мова 5 кл. Контрольна робота № 7
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
► Повторити відомості з теми «Синтаксис. Пунктуація», «Просте речення» § 9-17.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1595 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть