загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 108. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація. Просте речення» - 14 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 14 » Укр.мова 5 кл. Урок 108. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація. Просте речення»
02:31
Укр.мова 5 кл. Урок 108. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація. Просте речення»
Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в п'ятому класі знання учнів про основні відомості з синтаксису й пунктуації, просте речення; удосконалити пунктуаційні навички п'ятикласників у простому реченні, правильно інтонувати їх залежно від мети висловлювання та ускладнювальних компонентів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти відродженню українських звичаїв і традицій.
Тип уроку: урок повторення з елементами узагальнення й систематизації.


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

Перебіг уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Психологічна настанова щодо повторення матеріалу з розділу «Синтаксис. Пунктуація». Просте речення
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Виконання вправ за підручником 442,443
Робота з текстом
► Виразно прочитайте текст. Визначте, що виражає заголовок — тему чи основну думку. Яке речення є ключовим?
ЗВИЧАЇ — СКАРБ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Кожна нація, кожен народ має свої звичаї. Вони виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.
Але звичаї — це не відокремлене явище в житті народу. Це втілені в дію світовідчуття, світосприймання та взаємини між окремими людьми. А ці взаємини і світовідчуття безпосередньо впливають на духовну культуру народу, що у свою чергу впливає на процес розвитку народної творчості. Саме тому народна творчість нерозривно зв'язана із звичаями народу.
Звичаї народу — це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в його історичному минулому.
Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї — це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших справах. Звичаї, а також мова — це ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї і мова виробилися протягом усього довгого життя і розвитку кожного народу (О. Во-ропай).
►  Випишіть прості речення. Визначте, чи є в них ускладнювальні компоненти.
►   Поясніть вживання тире в тексті. Чи можна перебудувати речення так, щоб у них тире не вживалося?
Творче конструювання
►  Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Поширте думку кожного речення за допомогою другорядних членів, однорідних членів, вставних слів, звертань.
Однією з форм духовної культури народу є звичаї та обряди. Звичаї — це усталені правила.
Обряди — це символічні дійства, приурочені до відзначення подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб.
Коментоване письмо
►  Запишіть під диктовку речення. З'ясуйте, чи можна це висловлювання назвати текстом. Поясніть розстановку розділових знаків. Випишіть у дві колонки:
а) словосполучення;
б) сполуки слів, які не вважаються словосполученнями.
Свято Івана Купала — давнє літнє торжество. У давнину купальські розваги займали у часі тривалий період. Про це свідчать купальські пісні. їх співали з перших днів Петрівки аж до свята Петра і Павла (12 липня). Але, як відомо, кульмінаційна точка цього святкування припадала на період літнього сонцестояння (З кн. «Українське народознавство»).
Дослідження-моделювання
►  3 наведених слів змоделюйте прості речення. Виділіть граматичні основи.
1. Хліб, найдавніший, найважливіший, український обряд.
2. Україна, хліб, багато, вид, обрядовий.
3. Коровай, весілля, обряд, символ, хліб, гідність, достаток, краса.
4. Паска, Великдень, хліб обрядовий, цілюща, сила.
5. Пиріжки, калина, символічна, страва, пов'язана, культ, місяць.
Пунктуаційний практикум
►  Запишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть доцільність уживання коми й тире в реченнях висловлювання.
Староукраїнські традиції ввійшли у кров наших звичаїв. Тепер ми собі не уявляємо Різдва без куті Великодня без писанки Святої Тройці без клечання. Навіть називаємо це останнє свято «Зеленими Святами». Усі ми відзначаємо свято Купала на «Введіння» закликаємо щастя на майбутній рік на «Катерини» кличемо долю а на «Андрія» хто з нас не кусав калети і яка дівчина не ворожила чи вийде заміж цього року? (О. Воропай)
►  Поясніть лексичне значення слова калета. (Калета — це великий корж із білого борошна.)
►   Визначте, чи є у висловлюванні прості речення. Свою відповідь обґрунтуйте.
►   Виділіть головні і другорядні члени речення у всіх простих реченнях. Укажіть на спосіб їх морфологічного вираження (належність до частин мови).
Творче конструювання
►  Застосовуючи риторичні засоби, складіть діалог із товаришем по парті за варіантами:
Варіант 1. «Найбільш відомі звичаї і традиції літнього циклу». Варіант 2. «Найбільш відомі звичаї і традиції осіннього циклу». Варіант 3. «Найбільш відомі звичаї і традиції зимового циклу».
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Повторити правила § 9-12, виконати вправу 445.
►  Скласти твір-мініатюру за темою «Чи слід дотримувати звичаїв і обрядів сучасним українцям?», використовуючи прості та складні речення. Прості речення підкреслити однією лінією.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1774 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть