загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 109 - 14 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 14 » Укр.мова 5 кл. Урок 109
02:33
Укр.мова 5 кл. Урок 109
Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні п'ятикласниками відомості з синтаксису й пунктуації; удосконалити навички відрізняти прості речення від складних, правильно розставляти в них розділові знаки; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних українців.
Тип уроку: урок повторення з елементами узагальнення й систематизації.


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

Перебіг уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Психологічна настанова щодо повторення матеріалу з розділу «Синтаксис. Пунктуація ».
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Виконання вправи 447
Пошукова-вибіркова робота 
► Виразно прочитайте текст. Визначте, що виражає заголовок — тему чи основну думку? До якого стилю і типу мовлення можна віднести текст? Знайдіть складні речення, доведіть свою думку. Випишіть їх, підкресливши граматичні основи.
Дмитро Іванович Яворницький — український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії українського козацтва. Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету, однак був звільнений з роботи у цьому закладі за надмірне захоплення історією Запоріжжя. Як політично не благодійного його відсилають до Ташкента під погляд поліції. Тут він продовжує досліди у галузі історії й археології, паралельно займається викладацькою діяльністю. У 1902 році земська управа і наукове товариство Катеринослава запросили Яворницького на посаду директора крайового історичного музею, у якому Дмитро Іванович пропрацював до 1932 року.
Творче конструювання
►   Прочитайте текст. Поширте думку кожного речення так, щоб воно стало складним. Підкресліть граматичні основи.
1. Величною постаттю в українському музичному мистецтві є Микола Віталійович Лисенко. 2. Подружжя Ольга Антонівна та Микола Віталійович Ли-сенки навчали музиці Лесю Українку. 3. М. В. Лисенко зібрав та обробив кількасот українських народних пісень. 4. Ним були написані опери «Чорноморці», «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба». «Енеїда». 5. Він створив близько 80 вокальних та фортепіанних творів, дитячі опери «Пан Коцький», «Зима і Весна», «Коза-дереза».
Графічний диктант
►   Прослухайте текст. Визначте будову його речень. Позначте прості речення цифрою 1; складні 2.
Зразок: 1)2; 2) 2; 3)1.
1. Микола Петрович Мозговий — український естрадний співак, компо-зитор-пісняр, народний артист України. 2. Закінчив Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського, написав чимало пісень, які стали популярними. 3. Мозговий зробив великий особистий вклад у розвиток і збагачення української культури, за що у 1993 році він був удостоєний звання «Народний артист України». З 1993 році Микола Петрович очолював Український мистецький фонд ім. В. Івасюка, який займається організацією концертів, конкурсів. 4. У 2005 році відомий композитор став генеральним директором Національного палацу мистецтв «Україна». 5. ЗО липня 2010 року у народного артиста зупинилось серце, але його справу продовжила дочка Олена.
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Прочитайте текст і виконайте завдання
Надзвичайно цікаві легенди, історії про наш край та людей, що тут жили, зібрав Яків Новицький. Цей відомий історик і етнограф був старшим товаришем, вірним другом і однодумцем Дмитра Яворницького.
У збірці Я. Новицького «Народна пам'ять про Запоріжжя», що писалася більше тридцяти років, ми знаходимо й розповіді про характерників.
В одній з них мова йде про запорізького ватажка Кравчину: «Билися козаки з ляхами. Аж ось наскоче Кравчина — і ляхам стало важко. Кулі летять, а запоріжці їх за пазуху ловлять.
А як треба перейти річку, то Кравчина йде перед загоном — і стане сухо. Так, було, в сухому одязі переходять запоріжці річку» (За І. Щупаком).
Рівень 1
1. Виразно прочитайте наведений текст.
2. Випишіть з тексту по 5 іменників, прикметників, займенників, дієслів, а також всі прислівники та службові слова.
3. Випишіть 5 словосполучень (на вибір), розберіть їх синтаксично.
Рівень 2
4. З'ясуйте походження слова запорожці.
5. З'ясуйте за тлумачним словником значення таких слів: легенда, етнограф, характерник, ватажок, ляхи.
Рівень 2
6. Складіть речення зі словами, лексичне значення яких з'ясували.
7. Знайдіть легенди про козацтво. Одну з них письмово перекажіть, користуючись прямою мовою або діалогом.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Скласти повідомлення (3—5 речень) про видатного художника (цю) України, використовуючи складні речення.
►  Або виконати за вправу 446, повторити матеріал на с. 73—74.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 880 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть