загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 120. Фонетичний розбір слова - 17 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 17 » Укр.мова 5 кл. Урок 120. Фонетичний розбір слова
14:09
Укр.мова 5 кл. Урок 120. Фонетичний розбір слова
Мета: закріпити основні відомості з фонетики, орфоепії; удосконалити вміння и навички п'ятикласників щодо правильної вимови голосних і приголосних звуків, запису слів у фонетичній транскрипції; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати найкращі риси характеру.
Тип уроку: урок повторення з елементами узагальнення і систематизації.


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Фонетичний розбір слова
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Бесіда
♦   Чим відрізняються звуки мовлення від звуків мови?
♦   Як творяться голосні і приголосні звуки?
♦   Коли приголосні стають м'якими і пом'якшеними?
♦   Як відрізнити глухі звуки від дзвінких?
♦   Скільки букв в українському алфавіті?
♦   Скількома звуками позначається ця кількість букв? Чому така розбіжність?
♦   Що таке наголос? Як вимовляються наголошені й ненаголошені голосні?
♦   За допомогою якого словника перевіряється правильність наголошення слів?
V. ВИКОНАННЯ ВПРАВ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Орфоепічна п'ятихвилинка
► Запишіть наведені слова, позначаючи рискою правильний наголос. За потреби зверніться до орфоепічного словника. Виділені слова запишіть у фонетичній транскрипції. З'ясуйте значення незрозумілих слів. Ярмарковий, юродивий, щелепа, шелюга, черговий, цямрина, царина, фольга, феномен, уподобання, судно, соняховий, середина, прошарок, оцет, отаман, окрім, ніздря, меблевий, калиновий, індустрія, забавка, голіруч, бюлетень.
Довідка: ярмарковий, юродивий, щелепа, шелюга, черговий, цямрина, царина, фольга, феномен, уподобання, судно, соняховий, середина, прошарок, оцет, отаман, окрім, ніздря, меблевий, калиновий, індустрія, забавка, голіруч, бюлетень.
Вправа 463, повторити матеріал на с. 99
Вибіркова робота
►  Прочитайте прислів'я і приказки. З'ясуйте, про які риси характеру людини в них ідеться. Знайдіть і випишіть слова:
1) у яких звуків менше, ніж букв;
2) звуків і букв порівну;
3) звуків більше, ніж букв.
►   Запишіть у фонетичній транскрипції виділені слова.
1. Без діла жити — тільки небо коптити. 2. Без діла псується сила. 3. Зароблений сухар — краще краденого бублика. 4. Ключі від щастя — в праці. 5. Без терпіння немає вміння. 6. За розум візьмешся — діло буде. 7. Наполегливістю гори й доли здолаєш. 8. Працьовитому — достаток, ледарю — остаток. 9. Дощ не завада — як дружна бригада.
Фонетичний практикум
► Наведені слова запишіть у фонетичній транскрипції. Яке явище відбувається у цих лексемах?
Принісши, озвучся,  коритце,  вогко, студентство,  кореспондентський, шістсот.
Довідка:   [приен'іш:и];   [озвуц'с'га];   [кориц:еи];   [вохко];   [студенство]; [кореиспонден'с,кий]; [ш'ісгот].
VI. Підбиття уроку. Укр.мова 5 кл. Фонетичний розбір слова
Спостереження за теоретичним матеріалом узагальнювальної таблиці «Звуки мовлення»
►  Які відомості вивчаються в розділі «Фонетика»? Що таке звук?
►   На які основні групи поділяються звуки мовлення?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►   Повторити теоретичний матеріал із розділів «Синтаксис. Пунктуація. Лексикологія. Будова слова. Фонетика. Графіка й орфографія».
►   Підготуватися до контрольної тестової роботи.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 5564 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть