загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 122. Аналіз контрольної роботи № 8 - 17 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 17 » Укр.мова 5 кл. Урок 122. Аналіз контрольної роботи № 8
14:18
Укр.мова 5 кл. Урок 122. Аналіз контрольної роботи № 8
Мета: розвивати уміння учнів мислити, знаходити й виправляти помилки в тестових завданнях; класифікувати й систематизувати матеріал, вивчений за рік; узагальнити поняття, закономірності, правила та винятки з них; виховувати відповідальність, культуру усного й писемного мовлення.
Тип уроку: урок аналізу контрольної роботи.


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Аналіз контрольної роботи № 8
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
III. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНОЇ ТЕСТОВОЇ РОБОТИ, КОРОТКИЙ КОМЕНТАР ДО КОЖНОЇ УЧНІВСЬКОЇ РОБОТИ
IV. РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ, ДОПУЩЕНИМИ В КОНТРОЛЬНІЙ РОБОТІ
Учитель разом зі всіма учнями працює над помилками завдань І і II варіантів, записуючи назву орфограми, розділу, який необхідно довчити.
V. ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗБІР ЗОШИТІВ
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►   Повторювати вивчений матеріал за «Українським правописом у схемах і таблицях».
►   Виконувати завдання за будь-яким посібником для тематичних атестацій з української мови за 5 клас.
ДОДАТОК
Повторення й узагальнення вивченого в кінці року
1. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться без знака м'якшення. 
А Бат..ко, здаєт..ся, кажут.., лял..ці. 
Б Л..вів, малесен..кий, біл..ший, мальований. 
В Парасці, брех..ня, камін..чик, дерз..кий. 
Г П'ят.., черешен..ці, відповідність., кравец.. .
2.  Визначте рядок, у якому допущені помилки у вживанні апострофа. 
А Торф'яний, м'ясо, роз'яснити, к'янті.
Б Ад'юнктура, пів'юрти, рюш, Монтеск'є.
В Кар'єра, Румянцев, кювет, миш'як.
Г Дитясла, девятнадцять, моркв'яний, бур'я.
3.  Визначте рядок, у якому правильно написано всі слова іншомовного походження.
А Приорітет, ліман, касса, каньон. 
Б Беладона, Ахіллес, піанісимо, пеньюар. 
В Митрополіт, мана, будизм, сеньор. 
Г Епископ, кіпарис, тона, ватт.
4.  Визначте рядок, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову слів.
А [ярмарковий]. 
Б [щіпці]. 
В [ш ч а в є л']. 
Г  [с т а т у й а].
5. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченням.
1   Загрібати жар чужими руками.       
А Привласнювати наслідки чужої праці.                                                  
Б Бездіяльність.
В Відходити від справи. 
Г Бити тривогу.
2   Заговорювати зуби.                      
А Багато розмовляти.
Б Говорити дуже швидко.
В Переводити розмову на щось інше.
Г Обманювати.
3   Чухати потилицю.                       
А Вирішувати негайно питання.
Б Задумуватися.
В Торкнутися найболючішого.
Г Бездіяльність.
4   Зуби з'їсти.                                   
А Голодувати.
Б Малодосвідчена людина.
В Кричати, лементувати.
Г Мати великий життєвий досвід.
6.  Установіть відповідність між розділами науки про мову і тим, що вони вивчають.
1   Фонетика.                                     А Правила вживання розділових знаків.
2   Орфоепія.                                     Б Правила нормативної літературної ви-
3   Будова слова.                                    мови.
4   Пунктуація.                                   В Значущі частини слова, значення морфем.
                                                          Г  Словниковий склад мови.
                                                          Д Звукова система мови та зміни звукового складу.
7.  Запишіть синтаксичні одиниці в такій послідовності: 
А Фразеологічне словосполучення.
Б Словосполучення з залежним словом прислівником. 
В Просте поширене речення. 
Г  Складне речення.
1) Світ великий, край далекий. 
2) Стріляний горобець. 
3) Працювати нашвидкуруч. 
4) Надворі стояв легеньй туман.
8. Складіть і запишіть діалог (6-7 реплік) на тему «Мова — найцінніший скарб людини», використовуючи звертання, вставні слова, речення з однорідними членами.
Критерії оцінювання Укр.мова 5 кл. Аналіз контрольної роботи № 8

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1439 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть