загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 57. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів - 2 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 2 » Укр.мова 5 кл. Урок 57. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів
23:58
Укр.мова 5 кл. Урок 57. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів
Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про правила вимови наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі; формувати вміння й навички правильної вимови й написання ненаголошених [є], [и], [о] в коренях слів; удосконалювати вміння записувати слова фонетичною транскрипцією, обґрунтовувати особливості вимови голосних та їхнього графічного зображення; розвивати фонематичний слух, увагу, пам'ять.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування практичних умінь і навичок.
Вид уроку: урок осмислення нової інформації.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок


Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 
Лінгвістична хвилинка (бесіда)
♦   Як перевірити написання ненаго-лошеного голосного у слові?
♦   Для чого необхідно вміти користуватися орфоепічним та орфографічним словниками?
♦   Який склад називаємо наголошеним?
♦   Чи чітко вимовляємо голосні звуки, що стоять у слові під наголосом? Самостійна робота
►  Запишіть речення, правильно поставивши знак наголосу в кожному слові.
Знайдіть слово, у якому можливий подвійний наголос.
Спілкування з природою дає нам радість. Чому? Мабуть, тому, що природа — це невичерпне джерело краси, яка не може залишити байдужою навіть найчерствішу людину.
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Експрес-бесіда
Скільки голосних звуків в українській мові? Назвіть їх. Як вимовляємо в українській мові голосні звуки в наголошених складах?
Як вимовляємо в українській мові голосні звуки в ненаголошених складах?
Які голосні звуки вимовляємо чітко в наголошених і ненаголошених складах?
Лінгвістичне дослідження
► Прочитайте слова, вказавши в них місце наголосу, і з'ясуйте: як вимовляються в слові ненаголошені голосні [є] та [и]? Як вимовляється звук [о] перед наголошеним складом з [у]?
Береза, берег, чекати, будень, неділя, летить, зелений, вітер, небеса; хитати, бриніти, висот, синіти, наливатися, тихенький, свитина; борсук, монастир, козак, зозуля, голубка, союз, кожух.
VI. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з теоретичним матеріалом (за підручником)
Створення проблемної ситуації. Петрик, готуючись до уроку з української мови, не міг пояснити, які звуки позначають букви Е, И, О в ненаголошеній позиції. Він звернувся по допомогу до Оксанки. Дівчинка запропонувала скласти алгоритмічну таблицю, яка допоможе вирішити це питання.
Допоможіть Петрикові скласти таку таблицю й проілюструвати її прикладами.
Наголошений голосний [о]:
VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
Орфоепічний практикум
►  Прочитайте текст, правильно вимовляючи голосні звуки. Дайте йому назву. Простежте, які голосні вимовляємо чітко, а які — нечіткою.
Краплини ранкової роси можуть сяяти прекрасніше, ніж дорогоцінне каміння. А саме каміння вважається дорогоцінним хіба ж не тому, що воно своєю красою може зачарувати людину?
Травинка, що вперто пробивається крізь сірий асфальт, безодня нічного зоряного неба, ласкаве чи сердите море, громаддя гір, ширяння орла або політ бджоли, нічні співи солов'я або вигин лебединої шиї — усе це несе в собі невичерпний заряд краси.
Творча робота
►  Запишіть слова. Запам'ятайте їхній правопис. З'ясуйте їхнє лексичне значення, скориставшись тлумачним словником. Складіть із трьома словами на вибір речення. Запишіть їх. Поясніть орфограму «Ненаголошені голосні». Кишеня, леміш, директор, метушня, минулий, цибуля, плекати, лиман,
пшениця, серпанок, тремтіти, чепурний диплом.
Робота в парах (розподільний диктант)
►   Вказані слова запишіть у три стовпчики: 
1) з голосним [є]; 
2) з голосним [и]; 
3) з голосним [о]. Звірте свої записи з правилами.
В..сокий, в..да, в..л..тенський, ч..тання, в..л..сся, укр..вати, д..фіс, стр.. міти, в..р..г, літоп..с, січ..нь, д..р..га, н..нав..діти, одинадцять, здал..ка, п..р..н..сти, сімдесят, ..зерце, дзвонити, ож..л..дь, кол..со, абр..кос, ел..мент,
Д..ХЭННЯ, р..Ш..ТО, К..ЖуХ, УРОЧ..СТИЙ, З..Л..ТО.
VIII. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
IX. Підбиття уроку. Укр.мова 5 кл. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів
«Закінчте речення»
На уроці я навчив (ла)ся... (Використовуйте інтерактивний метод «Мікрофон».)
X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►   Виконати за підручником вправу 220, с. 105.
►   Підготувати усну розповідь про звукове значення літер є, и, о.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1555 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть