загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 58. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом - 5 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 5 » Укр.мова 5 кл. Урок 58. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
11:30
Укр.мова 5 кл. Урок 58. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
Мета: поглибити знання учнів про наголошені й ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом; обґрунтовувати написання слів із ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом; формувати вміння й навички правильної вимови ненаголошених голосних, записувати слова фонетичною транскрипцією, знаходити в словах орфограму «сумнівний ненаголошений голосний»; розвивати вміння правильно інтонувати власні висловлюваня, враховуючи вимоги логічного наголосу в потоці мовлення; удосконалювати вміння користуватись орфографічним словником; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати любов і пошану до рідного слова. гдз з математики 4 класс богданович
Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.
Вид уроку: урок осмислення нової інформації.
 
 
предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 
Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Робота біля дошки (пояснювальний диктант
►   Запишіть речення. Слова із сумнівними голосними підкресліть. Запишіть їх фонетичною транскрипцією.
Вже середина січня. Сьогодні ясний зимовий день. Сонце світить сліпуче яскраво. Навколо все біле-біле. М'який пухнастий сніг рівним шаром покрив землю. Сніг всюди: на лавках, на дахах будинків, на деревах. Дерева стоять у снігу, немов яблуні в цвіту. Білі-білі. І тільки де-не-де видніються червоні кетяги горобини.
Самостійна робота
►   Запишіть слова, поставте в них наголос. Змініть у слові наголос, з'ясуйте, чи змінилось лексичне значення слова.
Замок, приклад, обід, терен, колос, орган, сім'я, тріска.
►  Складіть усне повідомлення «Про роль наголосу в слові».
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
IV. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Експрес-бесіда
♦   Що ми називаємо наголосом?            ♦ Як вимовляємо голосні звуки в на-
♦   Чи всі слова мають наголос?                    голошених складах?
♦   Дайте визначення понять «наго-       ♦ Як вимовляємо ненаголошені [є], 
лошений голосний» і «ненаголо-                   [и], [о]?
шений голосний».                                  ♦ Як вимовляємо ненаголошені [а],
                                                                      [у], [і]?
VI. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з теоретичним матеріалом узагальнювальної таблиці «Норми української літературної вимови» (за підручником)
Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими (аналіз таблиць, спроектованих на екран мультимедійної дошки)
В  українській  літературній   вимові   голосні  під  наголосом   вимовляємо завжди чітко: зелень, щебече, пити. В інших випадках їх сплутують:
ненаголошений [є] з [и], [и] з [є] (великий, бо велич); [о] з [у] сплутують лише перед складом з наголошеним [у] або [і] (розумний, бо розум). 
► Проаналізуйте таблицю.
У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голосного не перевіряється: левада, бензин, бетон, кишеня, пиріг. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.
VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
Проблемна ситуація. Робота з теоретичним матеріалом
Петрик, виконуючи завдання з теми «Ненаголошені голосні звуки», не зміг правильно вставити пропущені літери. Допоможіть хлопчику впоратися із завданням. Що треба зробити, щоб правильно виконати вправу?
Вправа «Заповни дірки»
►   Запишіть вказані слова, уставляючи замість крапок пропущені голосні букви. Розставте наголос. Свій вибір аргументуйте вивченими правилами. Записані слова введіть у речення.
Сло, сп..нитися, б..р..г, б..р..гти, тр..вога, кр..ниця, в..л..чезні, к..жух,
Г..р..бці, В..ДМІДЬ, В..С..ЛИЙ.
Робота в парах. Словниковий диктант
►  Прочитайте слова. Знайдіть слова, у яких уживання голосних звуків не перевіряється наголосом, підкресліть їх. До якого словника слід звернутися, щоб перевірити написання цих слів? Поясніть орфограму «Ненаголошені голосні». Вечірній, легенький, ведмідь, керівник, пшениця, леміш, високий, календар, шинеля, республіка, звичайно, блискавиця, кишеня, степовий, легенда, вербовий, система, температура, сидіти, кресати, химерний.
►   Випишіть ці слова. Запам'ятайте їхній правопис. Яке значення мають перелічені слова? Скористайтеся тлумачним словником.
VIII. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
IX. Підбиття уроку. Укр.мова 5 кл. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►   Виконати за підручником вправу 224, с 106.
►   Виписати з підручника «Українська література» (з останнього твору) два речення.
 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1281 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть