загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 63. Тренувальні вправи з теми «Орфографія» - 5 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 5 » Укр.мова 5 кл. Урок 63. Тренувальні вправи з теми «Орфографія»
11:49
Укр.мова 5 кл. Урок 63. Тренувальні вправи з теми «Орфографія»
Мета: повторити, узагальнити і закріпити знання учнів, здобуті під час вивчення тем з розділу «Орфографія»; удосконалювати правописні навички школярів, закріплювати тісний зв'язок теоретичних знань з практичними вміннями і навичками; добирати необхідні форми перевірки орфографічної грамотності; розвивати творче і логічне мислення, зв'язне мовлення; виховувати любов і пошану до рідного слова.
Тип уроку: повторення, узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок учнів.
Вид уроку: урок-практикум.


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок


Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Тренувальні вправи з теми «Орфографія»
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Психологічна настанова щодо закріплення, узагальнення й систематизації вивченого з теми. Ознайомлення учнів зі структурою уроку.
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Лінгвістичний двобій
♦   Що вивчає орфографія?
♦   Чи є відмінність у вимові наголошених і ненаголошених голосних?
♦   Які труднощі виникають у переданні ненаголошених голосних на письмі?
♦   Якими правилами необхідно скористатися, щоб перевірити написання ненаголошених голосних?
♦  До якого словника необхідно звернутися, щоб перевірити правильність написання ненаголошених голосних? Доведіть на прикладах.
Орфографічний практикум
►  Прочитайте речення (спроектоване на мультимедійну дошку), запишіть, уставивши пропущені літери. Назвіть орфограми. Перевірте правильність написання цих слів за орфографічними словником.
Словом можна вбити і ож..вити, поранити і вилікувати, посіяти тр..вогу й безнадію, ро..сіяти сумнів і засмутити, викл..кати посмішку і сл..озу, надихнути на працю (В. Сухомлинський).
►  Поясніть, як ви розумієте зміст висловлювання.
IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ, СПРЯМОВАНИХ НА ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
Словниковий диктант
►   Прочитайте слова, правильно вимовляючи звуки. Вставте пропущені букви. Доберіть до слів з довідки пояснення і запишіть.
..ирлиґа, ..услі, ..ава, ..андбол, ..азда, ..аздування, ..анити, ..ніт, ..ніт, ..рати, ..антель, ..расувати, ..оробина, ..аньба.
Довідка: господар; гра з м'ячем; переплетіння металевих прутів; важкий предмет для тиснення; старовинний струнний інструмент; ворона, роззява; господарювання; сварити; гімнастичний прилад; шнур для горіння; витоптувати, розчищати доріжки; довга палиця, дерево; сором; тягар.
►  Назвіть орфограму.
Вибіркове письмо з коментарем
►   Прочитайте текст, доберіть до нього назву. З'ясуйте тип і стиль мовлення. Тарас Шевченко першим наголосив на тому, що слово є охоронцем народу. Пригадайте: «Возвеличу малих отих рабів німих, Я на сторожі коло них поставлю слово!?» Тілько слово рідної мови може оберігати людину й народ: «Ну що б здавалося слова... Слова та голос — більш нічого! А серце рветься — ожива, як їх почує...!» Це багато разів підтверджували люди на чужині, в яких серце починало калатати, а очі шукати людину, яка заговорила рідною мовою. Великий Кобзар залишив непереверпіений заповіт рідному народові. Його думки звучать як наказ берегти Україну та її Слово, її Мову.
►  Випишіть у дві колонки слова: 
1) у яких голосний вимовляється чітко; 
2) слова з ненаголошеними голосними.
►  Згрупуйте слова за вивченими орфограмами. Дайте їм пояснення.
►  Запишіть перше речення, поділивши кожне слово на склади, ураховуючи вимоги до перенесення слів з рядка на рядок.
►   Розкрийте зміст останнього речення.
Граматичний тренінг
►  Перекладіть слова українською мовою, зіставте орфограми, поясніть спільні та відмінні ознаки.
Вокзал, касса, станция, билет, зал ожидания, поезд, отправляться, прибывать, маршрут, пассажир, чемодан, музей, эскурсовод, интерес, путешествие.
►  Складіть розповідь про свою подорож до музею Т. Г. Шевченка, використовуючи слова-переклади.
VIII. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Робота в парах. «Інформаційне ґроно»
►  Прочитайте слова, поставте в них наголос. Доберіть до слів із ненаголошеними голосними такі, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Доглядач, байкар, муляр, бавовна, живописний, заголовок, акація, користь,
музика, віконечко, близький, веселка, волошки, далечина, гаряче, помилка.
►  Поміркуйте, який тип наголосу властивий словам українській мові.
а) Динамічний, сталий, рухомий;
б) музикальний, вільний, рухомий;
в) музикальний, сталий, постійний;
г) динамічний, сталий, постійний.
IX. Підбиття уроку. Укр.мова 5 кл. Тренувальні вправи з теми «Орфографія»
♦   Що було найцікавішим для вас на уроці?
♦   Що було найважчим?
X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
► Виконати за підручником вправу 214, с 100.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 818 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть