загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 66. Уподібнення приголосних звуків - 5 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 5 » Укр.мова 5 кл. Урок 66. Уподібнення приголосних звуків
12:07
Укр.мова 5 кл. Урок 66. Уподібнення приголосних звуків
Мета: поглибити знання учнів про приголосні звуки, їхню вимову й написання; ознайомити учнів із фонетичним явищем уподібнення приголосних звуків; формувати вміння і навички правильно вимовляти й записувати слова з уподібненими приголосними, звернути увагу учнів, що не завжди вимова слова може збігатися з його графічним зображенням; розвивати усне й писемне мовлення, фонетичний слух, логічне мислення учнів; виховувати наполегливість, навички самостійної роботи.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: мультимедійна презентація.
Вид уроку: урок усвідомлення нової інформації.
 
 
предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 
 
Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Уподібнення приголосних звуків
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
Коментар учителя. Дзвінкі приголосні звуки в українській мові завжди вимовляються дзвінко. Виняток із правила становить дзвінкий [г], який у вимові перед глухим приголосним може уподібнюватись до парного глухого. В українській мові таких слів п'ять.
Дзвінкий + Глухий = Глухий
Орфоепічна хвилинка (слова запропоновано на мультимедійній дошці)
► Вимовте правильно слова відповідно до їхнього фонетичного запису. Зробіть висновок. Зверніться до підручника, перевірте, чи правильно ви зробили висновок.
Робота з підручником
►   Про які ще уподібнення ви дізналися? Доповніть схему. Дзвінкий + глухий = глухий
Глухий + дзвінкий = дзвінкий
Робота біля дошки і в зошитах гдз 8 клас
Для вчителя. Учні отримують картки з розірваними реченнями і виконують завдання.
►  Допишіть прислів'я за початком, вставляючи пропущені букви. Слова, у яких відбувається уподібнення, запишіть фонетичною транскрипцією.
Лінгвістичне дослідження (робота в парах).
►   Правильно вимовте слова із записаних речень: важко, діжка, ложка. Поміркуйте, чи відбувається в них уподібнення приголосних. Правильність вашого висновку перевірте за підручником.
Проблемне завдання
►   Поміркуйте, чим відрізняються звуки [т] і [д].
►   Як треба вимовити й записати слово: боротьба чи бородьба? Вимовте слово спочатку повільно, а потім швидше. Що ви помітили? Зробіть висновок.
Робота в малих групах
►  Запишіть слова, з'ясуйте, які приголосні завжди уподібнюються. Чи можна перевірити правопис цих слів?
Молотьба — [молод'ба], лічба — [л'іджба]. просьба — [проз'ба], Великдень — [веилиґдеин*].
Коментар учителя. Запам'ятайте, глухі приголосні ([т], [ч], [с], [к] (тече сік), перед наступним дзвінким уподібнюється до свого парного дзвінкого. Таких слів в українській мові небагато, тому їх треба запам'ятати. Оглушуються також [з] — [с] в префіксах роз, без перед глухими: розказати, безкраїй. Приголосні [г], [з] перед глухими вимовляємо глухо.
Робота з таблицею-опорою (спроектована на мультимедійній дошці)
►   Розгляньте уважно таблицю, складіть зв'язну розповідь про випадки уподібнення приголосних звуків.
Уподібнення приголосних
IV. ВИКОНАННЯ ВПРАВ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота в парах
►  Прочитайте вголос слова, зазначені у звуковому записі. Запишіть їх. [оз'де], [айаґже], [кіхт'і] [анеиґдот], [фудбол], [проз'ба], [р'уґзак], [йаґби],
[бород'ба], [воґзал], [леихко], [д'охт'у].
►  Із трьома словами (на вибір) складіть речення.
Робота з «дірявими словами»
►   Прочитайте спільнокореневі слова, вставте пропущені букви. Підкресліть орфограми.
Боротися — боро..ьба, ходити — хо..ьба, молотити — моло..ьба, просити — прс.ьба, ніготь — ні..ті, кіготь — кі..ті, легенько — ле..ко.
«Впіймай помилку»
►  Прочитайте речення, знайдіть у словах помилки, виправте їх, підкресліть і поясніть орфограми.
Швитко наближався літній світанок. Здалеку повіяло вожкістю. Стешка звивалась у високій траві. Лехкий вітер доносить з луків запах свіжого сіна. Ми поспішали на воґзал. Завтра відбудеться фінальний фудбольний матч, і ми маємо прибути на нього вчасно.
V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
VI. Підбиття уроку. Укр.мова 5 кл. Уподібнення приголосних звуків
Прийом «Волейбольний м'яч»
Уподібнення приголосних звуків — це...
Уподібнення відбувається...
Щоб перевірити правопис слів із приголосними, які уподібнюються, треба...
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►   Виконати за підручником вправу 234, с 110.
►  Зі словами з опорної таблиці скласти речення (4—5 слів) або скласти зв'язну розповідь із цими словами.
 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1069 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть