загрузка...
Укр.мова 5 кл. Урок 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» - 9 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 9 » Укр.мова 5 кл. Урок 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
21:30
Укр.мова 5 кл. Урок 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
Мета: закріпити основні відомості з фонетики, графіки, орфоепії, орфографії, сформувати цілісну систему особистих знань п'ятикласників з теми; структурувати вивчений теоретичний матеріал; удосконалити вміння й навички щодо правильної вимови голосних і приголосних звуків, їхнього написання; логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти підвищенню родинно-побутової культури.
Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого.
 
 
предыдущий урок  
конспекты уроков
  следующий урок
 
Перебіг уроку Укр.мова 5 кл. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Психологічна постанова щодо повторення матеріалу з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія». Ознайомлення з побудовою уроку, системою оцінювання.
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
«Мозкова атака»
♦   Що таке уподібнення? З якими звуками може відбуватися це явище?
♦   Що таке спрощення? У яких групах приголосних воно може відбуватися?
♦   У яких словах спрощення не відбувається?
♦   Назвіть правила вживання знака м'якшення.
♦   За яких умов м'який знак не вживаємо?
♦   За якими правилами вживаємо апостроф?
♦   За якими не вживаємо?
♦   Унаслідок чого можуть подвоюватися букви?
♦   Що є предметом вивчення фонетики, орфоепії, орфографії?
Фонетична п'ятихвилинка
► Зазначені слова запишіть у фонетичній транскрипції. Яке явище відбулося в деяких словах?
Боротьба, сміється, миєшся, вибачся, дошці, розжувати, казка, допомогти, плід, беззахисний, зсунутися, розвеселитися.
Довідка: [бород'ба], [см'ійец':а], [мийес':а], [вибац'с'а], [дос'ці], [рожгувати], [казка].
Пошукове редагування
►  Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок, знайдіть орфографічні помилки, свій вибір аргументуйте.
С чого починається любов до отчого краю? Біліє м'яко розквітла гречка, а над нею прокочуєця бджолиний звук. Присадкуваті ожереди двома велетенськими крижинами застигли на стерні, од якої йде дух достиглого збіжя.
На все це дивишься, усе вбираешь себе, сповнюється, що ти не в силі не любити цей рідний куток землі.
Звідки й коли приходить ця любов до рідної чорної землі? (За Є. Гуцалом)
Творча робота
►  Дайте письмово відповідь на питання: «Звідки й коли приходить любов до рідної землі?»
Виконання тестових завдань решебник по алгебре 7 класс бевз
1.  Чергування голосних відбувається в усіх словах у рядку: 
А Струмінь, лежить, скатерть.
Б Лев, тремтіти, розплести. 
В Завмерти, стелити, клопіт. 
Г  Променистий, тепер, шепіт.
2.  Укажіть рядок, у якому слід ужити «у»:
А Приїхала (у,в,) Америку, крісло (у,в) клітинку, запитай (у,в) тата. 
Б Грубіший (у,в) два рази, участь (у,в) конкурсі, сам (у,в) дома. 
В Пішла (у,в) поле, працьовитий (у,в) полі, пішла (у,в) гори. 
Г  (У,в) лісі, виконання (у,в) прави, красивий (у,в) чений.
3.  Укажіть рядок, у якому відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх словах рядка:
А Арбітраж, студент, багатий. 
Б Ужгород, молодець, аптека. 
В Бажати, берег, наука. 
Г  Писати, родити, допоможу.
4.  Укажіть рядок, у якому в усіх словах треба вжити апостроф: 
А Мін..юст, дит..ясла, пан..європейський.
Б Без..ядерний, мавп..ячий, різьб..яр. 
В Моркв..яний, верб..я, роз..яреність. 
Г  Тьм..яний, з..їжитися, цв..ях.
5.  Укажіть рядок, у якому в усіх словах треба вжити м'який знак: 
А Різ..бяр, жаский, пан..щина.
Б Київс.кий, знай..омий, тон..ший. 
В Бутон..єрка, гал..юн, нян..чити. 
Г  Приз..ба, принос..те, ковз..кий.
6.  Укажіть рядки, у яких усі слова записані без орфографічних помилок: 
А Гребіньчик, барокко, щасливий.
Б Форпосний, допомагати, женьшень. 
В Калькутта, варьєте, нюанс. 
Г  Галлі, гектоп'єза, пріоритет.
Правильні відповіді
V. Підбиття уроку. Укр.мова 5 кл. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Повторити правила, на які були допущені помилки під час виконання тренувальних вправ.
►   Варіант 1 — виписати з орфографічного словника по три приклади з явищами уподібнення, спрощення, подвоєння приголосних, уживання м'якого знака, апострофа.
►   Варіант 2 — виконати тестові завдання на с 146, відповідати на питання для самоперевірки.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1249 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть