загрузка...
Укр мова 5 с 33-35 відповіді - 26 Марта 2014
Главная » 2014 » Март » 26 » Укр мова 5 с 33-35 відповіді
12:29
Укр мова 5 с 33-35 відповіді

Вправа 246
Ґринджоли — низькі й широкі сани з боками, що розширяються від передка. // Маленькі дитячі сани. Ґедзь — велика муха, що живиться кров'ю тварин і соком рослин. Ґанок — прибудова з площадкою і східцями, а подекуди з покрівлею біля входу в будинок.
Вправа 247
Ґава. Ґава — дуже хитра й обережна пташка.
Ґанок. Ґанок хатини Василя був прикрашений різьбою. Ґудзик. Андрійко надів сорочку, і мати застебнула її на всі ґудзики.
Вправа 248
Черговий
Н. в. Черговий.
Р. в. Чергового.
Д. в. Черювому.
3. в. Чергового.
О. в. Черговим.
М. в. На черговому.
Вправа 249
У першому тексті слово «ген» ужито в значенні одиниці, що бере участь у передаванні спадкової інформації. У другому — синонім до слова «далеко».
Вправа 250
Відчуваєш: ве, і, де, че, у, ве, а, є, ша. Таємницю: те, а, є, ем, єн, и, цс, ю. Країна: ка, ер, а, ї, єн, а. Глибини: ге, ел, и, бе, и, ей, и.
Вправа 251
Алушта, Батурин, Боярка, Вінниця, Джанкой,   Житомир,  Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Ковель, Луганськ, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Ужгород, Харків, Чернівці, Чернігів, Черкаси, Яготин.
Вправа 252
1. Вінницька
2.  Волинська
3. Дніпропетровська
4. Донецька
5. Житомирська
6. Закарпатська
7. Запорізька
8.  Івано-Франківська
9.  Київська
10- Кіровоградська
11. Луганська
12. Львівська
13.  Миколаївська
14. Одеська
15.  Полтавська
16.  Рівненська
17. Сумська
18. Тернопільська
19. Харківська
20. Херсонська
21. Хмельницька
22.  Черкаська
23.  Чернівецька
24. Чернігівська
Вправа 253
1. Валки
2. Зміїв
3. Ізюм
4.  Красноград
5. Люботин
6. Харків
7. Чугуїв
Вправа 254
I.  1- Молдова. 2. Польща. 3. Росія. 4. Словаччина. 5. Румунія. 7. Угорщина. 8. Білорусь.
II.    Росія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Білорусь.
Вправа 255
Польща — 6 звуків, 6 букв. Румунія — 8 звуків, 7 букв. Росія — 6 звуків, 5 букв. Білорусь — 7 звуків, 8 букв. Угорщина — 9 звуків, 8 букв. Молдова — 7 звуків, 7 букв. Словаччина — 9 звуків, 10 букв.
Вправа 256 (      ліга (дуга)) Називаємо [нази*вайеимо] Н — [н] — пряг., дзвін., тв. а — [а] — голоси., ненагол. з — [з] — приг., дзвін., тв. и — [и"] — голоси., ненагол. в — [в] — приг., дзвін., тв. а — [а] — голоси., нагол. є — [й) — приг., дзвін., м'як.
[еИ1 — голоси., ненагой. м — [м] — приг., дзвін., тв. о— [о] — голоси., ненагол. 9 букв, 10 звуків.
Що[шчо]
Щ — [ш] — приг., глух., тв.
[ч] — приг., глух., тв. о — [о] — голоси., нагол. 2 букви, 3 звуки.
Народжені [народже"н'і] Н — [ні — приг., дзвін., тв. а — [а] — голоси., ненагол. Р — [РІ — приг., дзвін., тв. 0 — [оГ— голоси., нагол. д — [дж] — приг., дзвін., тв.
' ж є — [еи] — голоси., ненагол. н — [я*] — приг., дзвін., м'як. і — [і] — голоси., ненагол. 9 букв, 8 звуків.
Красою [красойу]
К — [к] — приг., глух., тв.
Р — [р] "~ приг., дзвін., тв.
а — [а| — голоси., ненагол.
с — [с] — приг., глух., тв.
о — [6] — голоси., нагол.
ю — [и] — приг., дзвін., м'як.
[у] — голоси., ненагол. 6 букв, 7 звуків.
Українська [украйін'с'ка] у. jy] — голоси., ненагол. к — [к] — приг., глух., тв. Р — [р] ~~" приг., дзвін., тв. а — [а) — голоси., ненагол. I/— [й] — приг., дзвін., м'як.
[і] — голоси., нагол. н — [н*] — приг., дзвін., м'як. с — [c'J — приГм глух., м'як.
ь к — [к] — приг., глух., тв. а — [а] — голоси., ненагол. 10 букв, 10 звуків.
Має [майе]
М — [м] — приг., дзвін., тв.
а — [а] — голоси., нагол.
є — (й] — приг., дзвін., м'як.
[є] — голоси., ненагол. З букви, 4 звуки.
Європі [йевроп'і]
Є — [й] — приг., дзвін., м'як.
N [о) — голоси., ненагол. в — [в] — приг., дзвін., тв. р — [р] — приг., дзвін., тв. о — [6] — голоси., нагол. п — [п'] — приг., глух., пом'якш. і — [і] — голоси., ненагол. 6 букв, 7 звуків.
Вправа 257
Гадяч, Гребінка, Калуш, Канів, Судак, Ямпіль.
Вправа 258
♦ Україна», означає, країна, українці» згадується, Київщини, Переяславщини, українські, ще, українці, український, слов'янських, українцями, території, країни, мешкають, росіяни.
Якщо букви я, ю, є, ї стоять у кінці складу, вони позначають один звук, на початку слова чи складу — два звуки.
Вправа 259
Односкладові слова: за, їх, де.
Двоскладові слова: часів. Русі, книги.
Трискладові слова: любили, високо,
собору.
Чотирискладові слова:  Київської,
називали, цінували.
Вправа 260
Ста-ро-дав-ні, най-дав-ні-ших, всьому, па-пе-ру, пер, о-лів-ців.
Вправа 261
з.   а.   з.    з.   в. Таб-лич-ках, книж-ку,
В. В. 8.   3.    В.   3.     3.
А-зі-ї, пср-га-мсн-том
Вправа 262
Книга, абзац, сторінка, малюнок, автор, літера, рядок.
Вправа 263
Основні правила переносу слів
:. Частини слів з одного рядка в другий переносяться за складами: ма-лю-ва-ти, кар-ти-на.
2. Не можна розривати дж, дз, якщо вони позначають один звук: сиджу, аджи-ка.
3.  Не розривають при переносі йо: баталь-йон, павільйон.
4.  Апостроф, м'який знак, знак переносу, розділові знаки (крім тире) не переносяться в наступний рядок: стіль-чик, Герасим'-юк.
5. Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься: аза-лія, Со-фія.
6.  Не можна переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали, складноскорочені слова: ТЕЦ, Т. Шевченко.
7.  У всх інших випадках — довільний перенос: індійсь-кий, індійський; корис-но, кори-сно.
Вправа 264
1. Хоча неділя й вихідний день, але ж це не привід забувати про важливі справи (виконання уроків). Зробив справу — гуляй сміло.
2. Га-ла-су-ючи, сто-год-ні, по-віль-но, хло-пець, усміх-ну-ла-ся, по-внн-на, під-ве-чі-рок.
Вправа 265
Спишіть текст, дотримуючись правил переносу слів. У дру-го-му сто-літ-ті в Китаї жив такий со-бі Цай Лунь. Са-ме він спро-бу-вав зро-би-ти де-ше-вий ма-те-рі-ал для пись-ма (до то-го ча-су в ньо-го на ба-тьків-щи-ні пи-са-ли на шов-ку). Він роз-товк де-ре-ви-ну шо-вко-ви-ці, по-иіл, різ-не ган-чі-р*я. По-тім Цай Лунь усе це змішав із во-дою. Від-так су-міш, яку от-ри-мав, ви-клав у фор-му, пі-сля ви-су-шу-ван-ня на сон-ці зробив ма-су пла-скою за до-по-мо-гою ка-ме-нів. Так з'я-ви-ли-ся пер-ші па-пе-ро-ві ар-ку-ші.
До по-яви ел-ек-трон-ної кии-ги папір ви-ко-ри-сто-ву-ва-вся як иай-зруч-ні-ший ма-те-рі-ал для кнн-го-дру-ку-ванн-ня.
Вправа 266
Не кущ, а з листочками, не сорочка,
а   зшита,   не   людина,   а   навчає. (Книжка).
Вправа 268
1. Книги з папірусу з'я-вй-ли-ся в Африці. 2. Писати на них було зручно, але через декілька років вони розсипались. 3. І от у три-над-ця-то-му столітті в Європі навчилися виготовляти папір, подібний на той, яким ми ко-ри-стус-мо-ся й сьогодні (За О. Єфімовою).
Вправа 269
1. Вінниця, Дніпро, Закарпаття, Київщина, Львів, узбережжя, щастя.
2. Київщина.
Багато населених пунктів Київщини мають славну давню історію.
Вправа 270
[шчелр'іс'т*], [вуг*іл*:а]і [хомйёк],
[кавйар'н'а], |кале"ндар], [озвучеин*:а], [пол'овнй].
Вправа 271 А

 


Категория:
решебники
| Просмотров: 702 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть