загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 103. Розбір слова за будовою. Правопис - 14 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 14 » Українська мова 5 клас. Урок 103. Розбір слова за будовою. Правопис
13:18
Українська мова 5 клас. Урок 103. Розбір слова за будовою. Правопис
Мета: 
- навчальна: удосконалювати практичні вміння й навички оперувати здобутими знаннями з теми «Будова слова», розбирати слова за будовою, правильно писати й обґрунтовувати слова з вивченими орфограмами; 
- розвивальна: розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати мікротексти про майбутню професію, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п'ятикласників; 
- виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності, взаємоповаги один до одного, любові до природи.
ВнутрІшньопредметнІ зв'язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.
Міжпредметні зв'язки: музика, малювання, література.
Обладнання: картки для роботи в групах, музика П. Чайковського «Пори року». «Пролісок».
Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Правопис
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
Слово — вітання
День добрий, друзі.
Ще один урок
До вас прийшов за розкладом сьогодні.
Отож озброймось книгою й пером,
Щоб упірнуть у мовну нам безодню.
- Діти, чи готові ви працювати? 
Ну ж бо, покажіть мені свій настрій.
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Малюнкове письмо
Слово вчителя. Діти, ви вже помітили, що з приходом весни молодіє, прикрашається наша земля. Я сподіваюсь, що наші художники дуже уважні, і всі зміни, які вони помітили з приходом весни, відобразили в малюнках. (Вивішують малюнки.)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
Сьогоднішній урок — це урок закріплення тих знань, умінь і навичок, які ми здобули під час вивчення теми «Розбір слова за будовою». На уроці ми будемо удосконалювати вміння розбирати слова за будовою, знаходити, визначати й утворювати слова за допомогою вказаних суфіксів, префіксів, пильнувати за грамотністю письма, бути уважними та ввічливими один до одного.
IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Інтерактивна вправа «Гронування»
1.  Що таке будова слова? — В українській мові всі слова складаються із морфем, що мають важливе значення для побудови різних висловлювань будь-якої людини.
2.  Назвіть значущі частини слова. (Корінь, суфікс, префікс, закінчення — значущі частини слова.)
3.  Що таке суфікс? (Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня і слугує для творення слів із новим лексичним значенням.)
4. Дайте визначення префіксу. (Префікс — це значуща частина слова, яка знаходиться перед коренем і слугує для утворення нових слів.)
5. Що позначає корінь? (Корінь — це головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.)
6. Закінчення — це... (змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичні значення — рід, число, відмінок, особу, час тощо — і слугує для зв'язку слів у реченні).
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Моделювання нових слів
►  Від зазначених слів за допомогою суфіксів і префіксів утворіть нові слова. Виділіть основу й закінчення.
Товариш, грати, горіти, брат, ткач, козак, синій, молодь, кравець, птах, боягуз, убогий, садівник, біг, усміх, пух.
Досліди слова
►  У слові книжка знайдіть суфікс, доберіть ще кілька слів із цим самим суфіксом, поясніть значення утворених слів.
►  У слові перебігти визначте префікс, доберіть ще кілька слів із цим самим префіксом, поясніть значення утворених слів.
Робота в групах
1-ша група
►  Випишіть із вірша слова з префіксами, назвіть їх.
Як ріка зламала кригу, В берег вдарилась з розбігу Без вітрила, без весла Припливла в човні весна. Місяць березень до неї Йде в березовій алеї. Каже:
—  Вибач, що не зміг Килим з трав прослать до ніг. Розтопив не всі сніги
Ще й залив низькі луги... За недогляд не свари. Квітку проліска бери.
2-го група
► Випишіть слова з суфіксами. Поясніть, якого значення надають вони словам.
—  Ой, весна-красна, що нам принесла?
—  Ой, принесла тепло і добреє літечко. Малим діточкам — побіганнячко. Старим бабонькам — на співаннячко, А господарям — на робіттячко.
—  Ой, весна, весна — днем красна,
—  Що ж ти нам, весно, принесла?
—  Принесла я вам літечко. Ще й рожеву квіточку. Хай вродиться житечко,
І всяка пашниця.
3-тя група
►  Виберіть слова із суфіксами, що надають слову зменшувально-пестливого значення. Складіть із ними мікротекст. Гарненький. Солодкий. Мамочка. Татусь. Братик. Квіточка.
Сонце.
4-та група
►  Використовуючи префікси при-, пре-, прі-, утворіть нові слова. Бігти, гарний, рвати, кра'сний, крутити, мудрий, погано, будувати, швидше, стбл, звати, красно.
Ауторелаксація
Слово вчителя. Діти, сядьте всі зручненько, розслабтесь, заплющ-те очі і уявіть, що вже прийшла справжня весна. А допоможе вам у цьому музика П. Чайковського «Пори року», «Пролісок».
Які картини виникають у вашій уяві?
Диктант Із завданням
►  Утворіть з допомогою суфіксів -ач-, -яч- прикметники. Яке правило об'єднує слова, що утворилися? Сформулюйте правило, доберіть аналогічні приклади; риба, солома, жирафа, дерево, олово, жаба.
Творчий диктант
►  Доберіть якомога більше слів, які б закінчувалися елементами: -тека, -логія, -фон.
►  Спробуйте визначити, що означають ці елементи. Відповідь: ...тека (від грец. сховище); ...логія (від грец. слово),
у складних словах відповідає поняттям «наука», «знання»; ...фон (від грец. звук), у складних словах вказує на зв'язок з поняттям «звук».
VI. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК
Вправа «Асоціативний кущ»
Життя постійно ставить нас перед вибором. У дитинстві з багатьох іграшок вибираємо найулюбленішу, у школі віддаємо перевагу найцікавішим, на наш погляд, предметам... Обираємо товаришів, друзів. І в основі вибору кожного з нас свої критерії, своє уявлення про добро і зло, честь і безчестя, правду і кривду. У кожної людини є свобода вибору. Вибір існує щоденно, щохвилини. Різний за своєю серйозністю. Неоднаковий за своїми наслідками. Зробити крок чи не робити? Куди піти вчитися? Що робити? Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість — одна з умов відчуття життєвої повноц ін ності.
Обравши одну з професій, яка вам до вподоби, складіть мікро-текст «Ким я хотів би стати і чому?», використовуючи ті знання, які ви здобули, вивчаючи особливості будови слів за допомогою суфіксів, префіксів, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності.
Презентація учнями робіт Оцінювання. Самооцінювання
VII. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Правопис
Вправа «Мікрофон»
- Яка роль значущих частин слова в мові?
- Що виражає кожна зі значущих частин?
- У якій частині слова знаходяться префікси і суфікси?
- 3 яких частин складається основа слова?
- Як змінюються значення слів при зміні префікса? Покажіть на прикладі.
Коментар учителя. Діти, ви всі молодці, добре відповідали, творчо попрацювали. Я почула справжню, щиру українську мову. А це дуже важливо, щоб ви знали рідну мову і вміли нею користуватися в житті, бо це є шлях до формування вашої життєвої компетентності. Адже ваші вміння, які ви здобуваєте в школі, вдосконалюєте потім в університеті під час вибору своєї майбутньої професії.
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Презентуйте свою майбутню професію на аркуші паперу у вигляді малюнка.
►  Знайдіть прислів'я про професії.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3638 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть