загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 106. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія» - 14 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 14 » Українська мова 5 клас. Урок 106. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія»
13:28
Українська мова 5 клас. Урок 106. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія»
Мета: 
- навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова; формувати ключові компетентності: комунікативну, особистісну, творчу, пізнавальну; 
- розвивальна: розвивати творче і логічне мислення, пізнавальну активність учнів, уяву, уміння узагальнювати й систематизувати вивчений матеріал, підвищувати мовну й мовленнєву культуру п'ятикласників; 
- виховна: виховувати любов до рідної природи, її краси, бережливе ставлення до неї, повагу до українських звичаїв, традицій, бажання вивчати минуле українського народу, любов до рідної мови, її краси і милозвучності.
Внутрішньопредметні зв'язки: правопис, культура мовлення й стилістика, текст.
Міжпредметні зв'язки: українська література, історія.
Обладнання: картки зі схемами.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Хід уроку Укр. 5 клас. Будова слова. Орфографія
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ 
Емоційна зарядка
Ми всі — з українського поля, 
З блакиті його, висоти. 
Тому-то нам випала доля — 
Не гнутись, до сонця рости. 
І будемо віщими, вищими! 
Нехай нам загубиться лік. 
Якщо лиш себе не понищимо. 
Ніхто нас не знищить повік.
В. Сіренко
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
Слово вчителя. Сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати свої знання, уміння з теми «Будова слова. Орфографія». Виконаємо різноманітні вправи на закріплення ваших практичних умінь.
III. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Фронтальна бесіда
- Який розділ науки про мову вивчає будову слова?
- Яка частина слова містить лексичне значення слова?
- Які частини слова можуть входити до основи?
- Яка змінна значуща частина слова виражає його граматичне значення? 
- Для чого служить закінчення?
▼  Чи мають закінчення незмінні слова? Наведіть приклади незмінних слів.
- Яке закінчення називається нульовим? Наведіть приклади слів з нульовим закінченням.
▼  Наведіть приклади спільнокореневих слів, визначте в них корінь. Дайте визначення кореню.
- Що називається префіксом? суфіксом?
Мовний аналіз
► Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Поясніть орфограми. Зробіть морфемний аналіз виділених слів за алгоритмом. Знайдіть слова з нульовим закінченням. Доведіть свою думку. Продовжте висловлювання.
Пр..красний лелека в польоті, і пр..красний його політ, ..хожий на бе. .звучну мелодію, що завжди викликає захват (Є. Гуцало).
Робота зі спільнокореневими словами
►  Перший варіант добирає спільнокореневі слова до слів дорога, край, другий варіант — до слів сонце, лелека. Складіть із ними речення.
V. РОБОТА НАД ВИСНОВКАМИ
Стилістичне дослідження
►  Прочитайте виразно вірш. Укажіть слова, що найбільше увиразнюють текст. За допомогою чого це відбувається?
Малесенька,                   Така стоїть у світі
Малюсінька,                   Холоднеча!
Манюнька,                     Такі снігиі
Одним одна,                  А брунька — за своє:
Самісінька-сама             Лишень розкрила дзьобик —
На яблуньці                    І щебече,
Розкрила дзьобик          Витьохкує,
Брунька,                        Цвірінькає,
А навкруги —                 Кує.
Куди не глянь —            Та все про те,
Зима.                             Що літо — недалечко.
А. Кичинський
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОВТОРЕНОГО
Гра «Склади схему слова»
►  Кожен учень отримує картку, на якій схематично позначені значущі частини слова. Учитель називає слова, а учні, стаючи в правильному порядку, складають схему слів.
Дніпро, дніпровський; Кий, Київ; поріг, Запоріжжя, запорізький.
Гра «Допиши прислів'я»
►  3 указаних слів (описувати, бандура, батько, державний, весна, хлібороб. Надійна, калина, ароматний) випишіть лише слова з суфіксами. Якщо правильно буде виконане завдання, то з початкових літер виписаних слів вийде слово, яке є закінченням пропонованого вислову про Вітчизну:
«Вітчизни є різні на світі, а в мене найкраща — ...» (одна).
Дослідження-зіставлення
►  Прочитайте слова. Визначте усно в них суфікси та префікси і з'ясуйте, як ці морфеми впливають на значення слів. Становлення, формулювання, архаїзм, посередництво, упертюх,
бурмило, тонісінький, ординарний, рівнесенький, гостинчик, порозходитись, прадавній, історизм, дійсність, нездара, хлопчисько, хатиночка, звірятко, вовчище, водиця.
Позмагайтеся!
►  Хто утворить від слова бабуся найбільше слів із новим відтінком значення за допомогою суфіксів позитивної оцінки?
►  Хто утворить від слова кіт найбільше слів із новим відтінком значення?
Робота в парах
►  Доберіть кожен по 5-7 слів із суфіксами, що мають зменшувально-пестливе значення або вживаються на означення згрубілості, збільшення. Прочитайте ці слова однокласнику (однокласниці), запропонуйте пояснити значення й емоційне забарвлення слів, а з одним словом (на вибір) скласти речення.
►  Поміркуйте над запитаннями.
- Скільки префіксів у слові навздогін?
- Чи однакове значення має словотворча частина авто в словах автопортрет, автовідповідач, автомобіль?
VI. Підсумки уроку. Укр. 5 клас. Будова слова. Орфографія
Хвилинка-веселинка
Інсценування гуморески П. Глазового «Учення — світ».
Зубрить дід англійську мову.
Хоч йому вже близько ста.
З словником казки дитячі
Потихесеньку чита.
— Гей, окей, май діа бабо, —
Раз повів він мудру річ.
Баба злиться: «Що це значить?»
—  Постав валянки у піч. Вранці баба діда будить:
—  Ге, окей, шурляй, мурлі. Дід питає: — Що це значить?
—  Правий валянок згорів.
Коментар учителя. Діти, бажаю вам досконало знати всі мови, які ви вивчаєте, бо цього вимагає сьогодення. Нашій країні потрібні високоосвічені, розумні люди. Але рідну мову ви повинні любити, вивчати і знати найкраще.
Сьогодні на уроці ми добре попрацювали.
Рефлексія
- Яку тему ми вивчали?
- Які значущі частини слова ми вже знаємо?
- Наведіть приклад до них.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Підготуйтеся до контрольної роботи.
►  Доберіть 5-7 слів, що мають незвичайну будову (для вікторини).


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3790 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть