загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 107. Контрольна робота № 7 - 14 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 14 » Українська мова 5 клас. Урок 107. Контрольна робота № 7
13:34
Українська мова 5 клас. Урок 107. Контрольна робота № 7
Мета: 
- навчальна: перевірити знання учнів із теми «Будова слова», вміння
школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; 
- розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю,
збагачувати словниковий запас; 
- виховна: виховувати увагу до слова; пильність. Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення й стилістика. Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції). Обладнання: роздавальні матеріали (тестові завдання). Тип уроку: урок перевірки знань та навичок.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Контрольна робота № 7
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої та відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.
Критерії оцінювання тестових завдань з теми: завдання 1-8 оцінюються максимально в 1 бал кожне, завдання 9 оцінюється максимально в 4 бали. Всього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів.
III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант
► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1.  У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?
А  Провулок, вибірково, легенький;
Б  засніжений, налетіти, священний;
В  весняний, похмуро, винахід;
Г   прибережний, безмежний, обручка.
2.  Префікс при- мають усі слова в рядку: 
А пр.хісти, пр..звище, преподобний; 
Б  приземлений, пр..йти, пр..рва;
В пр..красний, пр..мружити, пр..вітати; 
Г пр.-єднати, пр..лягти, пр.-морський.
3.  Спільнокореневими є всі слова в рядку: 
А ніч, нічний, уночі;
Б сонце, сонця, на сонці;
В  проводити, підводний, вода;
Г весна, навесні, весну.
4. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення? 
А Прекрасно, сіренький, знання; 
Б приміський, підберезник, перекручений; 
В веселенький, винахід, надмірний; 
Г беззахисний, невинно, розмова.
5.  Яка морфема (значуща частина слова) служить для утворення форм одного й того самого слова?
А Суфікс;                                      Б   префікс;
В корінь;                                       Г   закінчення.
6.  У якому рядку всі слова утворені за допомогою двох префіксів? 
А Неперевершений, непримиренний, недійсний;
Б попривозити, позакривати, неподільний; 
В позашлюбний, подорожний, непохитний; 
Г  ненормований, вирішити, знебарвлений.
7.  Значущі частини слова, що служать для утворення нових слів,— це:
А префікс і суфікс;                       Б   префікс і корінь;
В суфікс і корінь;                         Г   суфікс і закінчення.
8.  Префікс с- мають усі слова в рядку:
А ..питати, ..шити, ..фотографувати; 
Б ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;
В  ..пекти, ..трусити, ..кривдити; 
Г ..танцювати, ..чистити, ..тримати.
► Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
9.  Визначте, у яких реченнях виділені слова мають префікси:
1   роз-          А  А коли випадали погожі безхмарні дні, під сон-
2   без-               цем на пагорбках з-під снігу проступали чорні
3   зі-                  лисини вологої землі (В. Нестайко).
4  з                Б  А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся
                         гора вкрита розкішними килимами ярини (М. Коцюбинський). 
                     В  Давно зібрали яблука в колгоспному саду, давно зжовкла на пасовиську                          трава (О. Донченко). 
                     Г І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела                         пісня жайворонкова (М. Коцюбинський). 
                     Д Шаблю на друга зніс побратим (А. Малишко).

II варіант
► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?
А Сумно, прекрасно, розбитий; 
Б беззубка, пролісок, перекручений; 
В простенький, вимір, надзвичайний; 
Г надбудова, невинно, розклад.
2.  За допомогою якої морфеми (значущої частини слова) утворюємо нові форми слова?
А Кореня;                                     Б   суфікса;
В префікса;                                   Г   закінчення.
3.  У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: корінь, суфікс, закінчення?
А Радість, розклад, чорнозем; 
Б осінній, старанно, зелененький; 
В столик, квітковий, молодець; 
Г березовий, підземний, м'якенько.
4.  Спільнокореневими є всі слова в рядку: 
А сонце, сонечком, на сонці;
Б водний, водити, вода;
В читати, читанка, прочитаний;
Г пролісок, проліском, (у) проліску.
5.  Укажіть рядок, у всіх словах якого правильно виділені закінчення:
А Коров [а], йду [чи], [сад]ок; 
Б дитин [а], люби [ти], сиротлив [ий]; 
В учениц [я], квасол [я], городин [а]; 
Г весел [о] сух [ий], поміча [ти].
6.  Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку: 
А пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;
Б пр..єднання, пр..сісти, примусити; 
В пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти; 
Г пр..їхати, приміський, пр..добрий.
7.  Спільнокореневими є слова в рядку: 
А пролісок, проліском, (у) проліску; 
Б водний, водити, вода;
В читати, читанка, прочитаний;
Г стежинка, на стежинці, стежинкою.
8. Знайдіть рядок, у якому всі слова мають префікси: 
А Безсилий, премудрість, провесінь; 
Б бережечок, рябенький, сизуватий; 
В надвисокий, тихесенький, боєць; 
Г обмеження, грушка, сестриця.
►  Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
9. Визначте, які префікси мають виділені в реченні слова.
1   пре-          А Коли вранці дітки приходили в садочок, вони ти
2   при-              хенько ставали біля відчиненого вікна і слухали,
3   прі-               як співає соловейко (В. Сухомлинський).
4  пере-         Б Життя прожити — не поле перейти (Прислів'я).
                     В Жінка запитала в нього прізвище, він суворо поглянув крізь скло великих                         окулярів (3 журналу).
                     Г Хай би мені серце з превеликої радості надвоє розірвалося, але знала б                           я, що була щаслива таким великим щастям, що більшого в житті й бути                             вже не може (Б. Лепкий).
                     Д Предметної розмови, на жаль, не вийшло.

IV. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Контрольна робота № 7
Рефлексія
- Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.
Оцінювання контрольного тесту


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2142 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть