загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 109. Синтаксис і пунктуація. Складне речення - 14 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 14 » Українська мова 5 клас. Урок 109. Синтаксис і пунктуація. Складне речення
14:02
Українська мова 5 клас. Урок 109. Синтаксис і пунктуація. Складне речення
Мета:
- навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з синтаксису й пунктуації; удосконалювати пунктуаційні навички п'ятикласників, уміння робити синтаксичний розбір речень, правильно Інтонувати їх залежно від мети висловлювання та ускладнювальних компонентів речення; 
- розвивальна: розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення, пам'ять, увагу, естетичні почуття, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів; 
- виховна: виховувати патріотичні почуття, любов та бережливе ставлення до природи, почуття пошани до народних традицій.
Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.
Міжпредметні зв'язки: художня література.
Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал (картки завдання).
Тип уроку: урок повторення.
Бог дав квіти людям, щоб вони дивились на них, 
І їхня душа ставала такою ж красивою і квітучою.
П. Мовчан

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Складне речення
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда-пояснення
- Які речення називають складними?
- Які розділові знаки ставлять між частинами складного речення?
- Як пов'язані між собою частини речення в складному?
- Як інтонуються складні речення?
- Якими сполучниками можуть з'єднуватися частини складного речення?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з текстом
► Прослухайте текст. Визначте його тему, стиль і тип мовлення. Чому український народ свято береже пам'ять про цю видатну людину? Складіть план до тексту. Знайдіть у тексті речення зі звертаннями, однорідними членами, складні речення. «Ми чуємо тебе. Кобзарю, крізь століття, І голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя, Тарасе, звільнена земля!*
Ці пристрасні рядки Василя Симоненка перегукуються із народним розумінням Шевченка — поета і людини. Адже для кожного українця Тарас Шевченко означає так багато, що створюється враження, ніби ми все про нього знаємо і він завжди з нами. Та це лише враження. Він невичерпний і нескінченний. Не тому, що він кращий від інших,— у ньому наша історія, реальність і найпотаємніші мрії. Україна — це Шевченко, Шевченко — це Україна.
Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині в сім'ї кріпаків. З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. Тарасові було дев'ять років, коли він, Катря, Ярина, Марія, Микита і Йосип залишилися без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха мала трьох своїх дітей,
і життя в хаті стало нестерпним. Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми.
Тарасові дуже хотілося вчитися. Але шкільний дяк, до якого найнявся малий за можливість навчатися, виявився п'яницею і змушував його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя — маляра, але Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота: цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води, яка стоїть поряд з ним на столі.
Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на «кімнатного живописця».
У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв, він водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики, і незабаром став освіченою людиною. Друзі-земляки посприяли виходу у світ першої книги його віршів — «Кобзаря», який «вибухнув, мов джерело чистої холодної води, заяснів невідомою доти в українському письменстві виразністю, простотою і поетичною грацією вислову».
Поезія Шевченка не просто зачаровувала: вона будила прагнення до волі, національну гідність українців. Тому поет був небезпечним для царського уряду, і його було заслано рядовим солдатом на довгих десять років із забороною писати й малювати.
Серед небагатьох прижиттєвих видань Тараса Шевченка особливе місце посідає остання його книжка — «Буквар південноруський», складена із кращих зразків фольклору та частково з власних творів. Ця книжка для учнів недільних шкіл була першою дитячою демократичною читанкою в Україні. 10 тисяч примірників книжки було видано власним коштом поета. Продавалися вони лише по 3 копійки, щоб їх могли купити й найбідніші селяни. «Буквар» став найкращим дарунком для дітей, яких поет щиро любив.
Шевченкові поезії «Маленькій Мар'яні», «Мені тринадцятий минало», «І золотої й дорогої...», «На Великдень на соломі», «Дівча любе, чорноброве!», «Тече вода з-під явора» та десятки інших стали улюбленими творами багатьох поколінь дітей.
Мріяв поет написати й інші підручники для початкової школи, викладати малювання в Київському університеті. Однак передчасна смерть не дала йому здійснити своїх планів.
Помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року. Поховали його на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж року домовину поета перевезено в Україну й поховано, як він сам заповідав, на Чернечій горі над Дніпром біля Канева.
Віримо, немає в Україні такої людини, яка б не знала й не любила творів Шевченка.
Він був поетом волі в час неволі, Поетом доброти в засиллі зла. Була у нього незвичайна доля, Та доля Україною була (Д. Павличко)
Творче конструювання
► Прочитайте текст. Що об'єднує його з попереднім? Чим відрізняються тексти? Відповідь обґрунтуйте. Поширте думку кожного речення за допомогою другорядних членів речення, однорідних членів, вставних слів, звертань. Знайдіть у тексті складні речення, поясніть розділові знаки.
Шевченко Тарас (1814—1861) — видатний поет та художник, чия літературна спадщина вважається основою української літератури й сучасної української мови
Був дворовим слугою поміщика П. Енгельгардта в маєтку Вільшані. Вступив до Академії мистецтв. Був членом Кирило-Мефо-діївського братства, таємної політичної організації, заснованої з ініціативи Миколи Костомарова. Шевченка заарештували 5 квітня 1847. У квітні 1850 року його було заарештовано вдруге і невдовзі заслано на півострів Мангишлак. Під час хвороби та після третього арешту Шевченко взяв участь у підготовці першого числа журналу «Основа», яке вийшло ще за життя поета. З 47 років життя поет пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту під наглядом жандармів. Поховано Тараса Шевченка спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі, а через два місяці, згідно з заповітом, його останки перевезено в Україну і поховано на Чернечій горі біля Канева. Відтоді могила Шевченка стала священним місцем для українців у всьому світі. Літературна спадщина Шевченка становить велику збірку поетичних творів («Кобзар»), драму «Назар Стодоля» і два уривки з інших п'єс; 9 повістей, щоденник й автобіографію, написані російською мовою, записки історично-археологічного характеру («Археологічні нотатки»), 4 статті та понад 250 листів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. її доповнюють дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів.
Мовний аналіз
► Перепишіть. У кожному з речень підкресліть усі члени речення. Поясніть розділові знаки.
1. Все навкруг сміється: луки, гай, ріка (М. Познанська). 2. Тут є все: долина, гори, поле, хащі, переліски (І. Калинець). 3. Діти влітку збирають гербарій: пелюстку ромашки й цвіт ведмежого вушка, зозулині черевички й сині лісові дзвіночки (Є. Гуцало). 4. Дикі гіллясті черешні, висока трава — усе в цім краю таке соковите (О. Гончар).
Творча лабораторія
►  Усно складіть текст-міркування про Тараса Шевченка, використовуючи різні синтаксичні конструкції.
V. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Складне речення
- Що вивчає синтаксис? Пунктуація?
- У чому полягає відмінність між словосполученням і реченням?
- Які є головні члени речення? Другорядні?
▼  Чим відрізняється просте речення від складного? 
- Які члени речення називаються однорідними?
- Що називається звертанням?
- Які слова називаються вставними?
- Які речення називаються вставними?
▼  Які розділові знаки ставлять при звертаннях і вставних словах?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу за підручником.
►  3 творів Т. Шевченка випишіть п'ять складних речень, поясніть розділові знаки в них.
►  Підготуйте повідомлення про маловідомі факти з життя Т. Шевченка.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1909 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть