загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок № 10. Частини мови. Дієслово. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Українська мова 5 клас. Урок № 10. Частини мови. Дієслово. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів
12:37
Українська мова 5 клас. Урок № 10. Частини мови. Дієслово. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів
Мета: 
- навчальна: повторити і закріпити знання, вміння та навички з теми; а розвивальна: розвивати навички самостійної роботи; 
- виховна: виховувати відповідальність за виконану роботу. 
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія.
Тип уроку: повторення, систематизація та узагальнення раніше вивченого матеріалу.
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
►  Прочитайте вислів. Як ви розумієте його думку? Що ви можете сказати про стан культури мовлення сьогодні?
Мова росте елементарно, разом з душею народу (/. Франко).
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
Робота з текстом
►  Прочитайте. Поясніть правопис виділених слів.
Норми нової української літературної мови починають складатися ще з кінця XVIII і першої половини XIX століття. Вони зароджуються насамперед у творах І. П. Котляревського, Г. Ф. Квітки-Основ'яненка, Т. Г. Шевченка.
Норми української мови встановлюються в словниках та в українському правописі.
IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Тренувальні та творчі вправи
Вправа 1
►  Виразно прочитайте. З чим порівнюють бандуру? Усно опишіть інструмент, який вам найбільше подобається. Підкресліть дієслова, що закінчуються на —ться, як члени речення.
БАНДУРА
Бандура, як серце, сміється і плаче, б'ється думкою народною і стогне болями, рокоче акордами слави і живе любовю.
Бандура, як пісня, має душу і струни серця, і сама, як серце, береже образ його.
Бандура, як лебедине крило, співає на вітрах і несе з сивих віків голос добра і правди своєї старшої сестри — кобзи.
Вправа 2
У Утворіть форму 2-ї і 3-ї особи однини та 3-ї особи множини. Поясніть правопис цих форм.
Зразок: купатися — купаєшся, купається, купаються. Учитися, тренуватися, вслухатися, вітатися, знайомитися, заспокоюватися.
Вправа З
►  Утворіть дієслова від запропонованих іменників і прикметників. Складіть із ними (за вибором) два-три речення і запишіть. Підкресліть підмет і присудок. Чим вони виражені?
Запис, радість, бажання; синій, веселий, співучий.
Вправа 4
►  Спишіть прислів'я і приказки, ставлячи дієслова, що в дужках у 2-й особі однини. Зверніть увагу на правопис дієслів. Як ви розумієте кожне прислів'я?
1. Що (посіяти), те й (пожати). 2. (Сказати) — не (вернути), (написати) — не (стерти), (відрубати) — не (приточити). 3. Сонного не (розбудити), лінивого не (навчити). 4. Як (дбати), так і (мати).
Вправа 5
►  Виразно прочитайте текст. Напишіть вільний диктант. Користуючись зазначеним текстом, перевірте свою роботу. Підкресліть усі дієслова. Яка їхня роль у реченні та тексті?
І знову синіє небо, а на ньому золоте сонце сипле скрізь гарячими, блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки — крутяться, підстрибують, танцюють, весело про щось буркочуть.
Пишається проти сонця гай, увесь у блискучих краплях, як у дорогому намисті. Густою стіною сплелося жито, що почало вже квітувати,— пустило із себе дух свого цвіту. Поміж його стеблами засиніли волошки, немов посвітились сині лампадки. Зажаріли голівки горицвіту, загула бджола. Високо під небом гигикнула чайка, блиснула срібним крилом (С. Васильченко).
Вправа б
►  Перекладіть дієслова українською мовою. Порівняйте їх правопис в українській і російській мовах. З двома-трьома з них складіть речення і запишіть.
Ульїбаешься, готовиться, занимаешься, учиться, умьіваешься, встречаешься, советуешься, радуешься.
Вправа 7
►  Перепишіть речення. Поясніть написання ь в дієсловах.
1. Сонце з кожним днем піднімається все вище. 2. Гаряче серце б'ється і тремтить, і відчуваєш, як зростають крила (Л. Дмитренко). 3. Правда суду не боїться (Народна творчість). 4. Вже на початку березня червоногруді снігурі потроху посуватимуться до себе додому аж під самісіньку тундру (О. Копиленко).
V.  ПІДСУМОК УРОКУ
Бесіда
- Яка частина мови називається дієсловом? - Як пишемо не з дієсловами?
- Наведіть приклади дієслів на —шся, —ться. Пам'ятайте, як їх пишемо.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Напишіть твір-опис на вільну тему, активно використовуючи частини мови, які повторили (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово).

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3722 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть