загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 110. Синтаксичний розбір речення - 19 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 19 » Українська мова 5 клас. Урок 110. Синтаксичний розбір речення
00:37
Українська мова 5 клас. Урок 110. Синтаксичний розбір речення
Мета: 
- навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація», удосконалювати вміння робити синтаксичний аналіз речень; 
- розвивальна. розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам'ять; 
- виховна: виховувати самостійність, акуратність та повагу до товаришів, любов до рідної мови. Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика. Міжпредметні зв'язки: художня література Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал (алгоритм
синтаксичного аналізу). Тип уроку: урок повторення.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Синтаксичний розбір речення
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
▼  Які ви знаєте другорядні члени речення?
▼  Для чого вони служать?
- Що називається додатком? На які питання відповідає? 
- Дайте визначення означення. На які питання відповідає? 
- Який член речення називається обставиною? На які питання відповідає?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з алгоритмом (парна)
► За алгоритмом проаналізуйте 1 речення (на вибір) з попереднього завдання.
Схема синтаксичного аналізу речення
Мовний аналіз
►  Визначте і підкресліть головні і другорядні члени речення. Жили колись на світі хлопець і дівчина. Між ними виникло
щире кохання. Та хлопець мусив їхати в далеку дорогу. Перед розлукою з синіх очей дівчини покотилися сльози. З них проросли квітки пам'яті. їх називають незабудками.
Вибіркова робота на основі тексту
►  Випишіть словосполучення з тексту, визначте головне і залежне слово, поставте запитання.
Буду я навчатись мови золотої
У трави-веснянки, у гори крутої,
В потічка веселого, що постане річкою,
В полінця зеленого, що росте смерічкою.
Буду я навчатись мови-блискавиці
В клекоті гарячім кованої криці,
В кореневищі пружному ниви колоскової,
В леготі шовковому пісні колискової.
Пояснювальний диктант
►  Запишіть загадки, знайдіть і підкресліть у них головні та другорядні члени речення, поставте до них питання (зверху олівцем). Напишіть зверху, якою частиною мови виражені обставини.
1. Умивається часто, але рушником не витирається. (Кіт) 2. Влітку відпочивають, а взимку дітей катають. (Санчата) 3. Вдень ховається. Вночі йде шукать собі харчі. Весь з тоненьких голочок. Як він зветься? (їжачок)
Синтаксичне моделювання
►  Складіть схеми речень.
1. Три явори посадила сестра при дорозі. 2. У полі холод ночі став відчутнішим. 3. Дніпро — найбільша ріка в Україні. 4. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз.
V. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Синтаксичний розбір речення
Тестові завдання
► Завдання 1-10, 12 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні — лише одна правильна відповідь. Виберіть варіант правильної відповіді.
1. Поширене словосполучення складається з:
А двох виражених самостійними частинами мови слів; 
Б двох виражених самостійними частинами мови слів і прийменника;
В двох виражених самостійними частинами мови слів і сполучника;
Г трьох і більше виражених самостійними частинами мови і слів.
2.  Граматична основа речення — це: 
А означення, додаток, обставина; 
Б підмет і присудок;
В підмет і означення; 
Г присудок і обставина.
3.  У кінці розповідного окличного речення потрібно ставити: 
А крапку;
Б знак питання;
В знак оклику;
Г крапку й знак оклику.
4.  До другорядних членів речення належать: 
А означення, додаток, обставина;
Б  підмет і присудок; 
В підмет і означення; 
Г присудок і обставина.
5.  Додаток відповідає на питання: 
А який? яка? яке?
Б  який є підмет? хто він такий? 
В  кого? чого? ким? чим? 
Г де? куди? як? чому?
6.  Присудок найчастіше в реченні виражено: 
А іменником;
Б прикметником;
В дієсловом;
Г прислівником.
7.  Позначте рядок, у якому всі сполуки слів є словосполученнями:
А історія країни, читати й писати;
Б бузок цвіте, духмяні трави;
В  знайти в словнику, вивчити напам'ять;
Г посіяли квіти, у небі.
8. Позначте рядок, у якому словосполучення поширене: 
А подорож до моря; 
Б читати цікаву книг; 
В дорожчий за життя; 
Г  говорити з другом.
9. Позначте спонукальне речення:
А Красне літо в вирій відлетіло, мов його ніколи й не було (Є. Гуцало). 
Б Уже вода замерзла на озерах (М. Рильський). 
В Ой яка чудова українська мова! (О. Підсуха) 
Г Лети ж, рідне слово, лети в рідний край! (Олена Пчілка)
10.  Позначте речення, у кінці якого потрібно поставити знак питання:
А Хто ми в світі без рідного слова (В. Крищенко).
Б Любіть свою хату, хоч і небагату (Б. Лепкий).
В Видиш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирій (Б. Лепкий).
Г Вже перший сніг кружляє над землею і тихо падає (М. Рильський).
11.  «Дощик нитками плететься, в'ється, сиплеться і ллється по ріллі» (Г. Чупринка). Позначте правильну відповідь:
А один підмет, чотири однорідних присудки;
Б тільки присудки;
В один підмет і один присудок;
Г складне речення.
12.  У реченні «Як парость виноградної лози, плекайте мову» (М. Рильський) визначте граматичну основу:
А тільки підметом;
Б тільки присудком;
В підметом і присудком;
Г двома підметами і присудком.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Вивчіть напам'ять вислови про мову видатних людей.
►  Складіть пам'ятку «Робимо синтаксичний аналіз речення».

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 8060 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть