загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 118. Спільнокореневі слова й форми слова - 19 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 19 » Українська мова 5 клас. Урок 118. Спільнокореневі слова й форми слова
16:31
Українська мова 5 клас. Урок 118. Спільнокореневі слова й форми слова
Мета: 
- навчальна: повторити й поглибити знання учнів про корінь і спіль-нокореневі слова, сприяти зміцненню навичок їх добору і виділення; формувати загально пізнавальні вміння знаходити корінь слова і добирати споріднені слова; 
- розвивальна: розвивати творчі вміння використання спільнокорене-вих слів під час створення монологічних та діалогічних висловлювань; мислення, збагачувати словниковий запас; 
- виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню самостійності, витримки, кмітливості, доброзичливості.
Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.
Міжпредметні зв'язки: художня література.
Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал: картки-завдання, кола для самооцінювання.
Тип уроку: урок повторення.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Спільнокореневі слова й форми слова
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
Метод «Одним словом»
Працювати будемо під таким девізом:
Не просто слухати, а чути. 
Не просто дивитись, а бачити. 
Не просто відповідати, а міркувати. 
Дружно і плідно працювати.
II.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
►  Вставте пропущені букви і прочитайте тему уроку, сформулюйте його завдання:
СП..ЛБН..К..Р..Н..В.. СЛ..В.. Й Ф..РМ.. СЛ..В..
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бліцопитування
- Для чого служать префікси і суфікси у словах? Наведіть приклади.
- Як визначити корінь у слові?
▼ Чи змінюється лексичне значення слова зі зміною префікса, суфікса, закінчення? Поясніть.
- Які значущі частини слова входять в основу?
- Як розібрати слово за будовою?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Творче спостереження над мовним матеріалом
►  Прослухайте текст. Поясніть заголовок. Доповніть висловлювання власною інформацією про конвалію. У виділених словах визначте префікс, корінь, суфікс, закінчення й основу. Поясніть значення кожної частини слова. Яка значуща частина слова не входить до основи слова?
ЦАРІВНА КВІТІВ
Чарівна окраса наших лісів і дібров — конвалія. її ніжнопахучі білі ..звіночки втілюють у собі радощі в..сни. Вона є однією з улюблених ра..ніх квіток. їй присвятили поетичні рядки Михайло Лєрмонтов, Леся Українка, Олександр Купрін та інші.
«Царівною квітів я визнаю конвалію»,— писав Петро Ілліч Чай-ковський. А скіл-.ки казок, легенд, повір'їв та міфів складено про цю невелику квітку!
Українс.ка ботанічна назва — «конвалія звичайна» походить від латинської назви «конваляріямаяліс», яку можна п..р..класти так: «лілія долин, травнева».
Конвалія ці..на лікарс.ка рослина. Ліки, виготовлені з неї, поліпшують діяльність сер..ця та кровообіг, діють як загальний заспокійливий засіб.
Збирають квіти й траву в період цвіті..ня, тобто в травні-червні. Стебла зрізують ножами або серпами, залишаючи в гніздах частину рослин.
Великої шкоди запасам цієї лікарської рослини завдають ті, хто зриває і квіти, і її листя. При цьому дуже ушкоджуєтеся кореневище і може загинути вся сім..я конвалій. А деякі «любителі» природи саме так «заготовляють» цю дорогоцінну квітку.
Юні друзі природи! Бережіть красуню-конвалію! Пильнуйте, щоб її не винищували в лісах (З журналу).
Бесіда
- Яка на вигляд конвалія?
- Хто присвятив поетичні рядки цій квітці?
- Як перекладається назва квітки з латинської мови?
- Яку користь приносить конвалія людям?
- Коли і як необхідно заготовляти квіти й траву цієї рослини?
▼  Чи може людина завдати шкоди квітці?
▼  Чому конвалію називають «царівною квітів»?
►  До слів юний і лікарський доберіть спільнокореневі слова. Поясніть написання слів із пропущеними літерами.
Пояснювальне письмо з творчим завданням
►  Перепишіть. З'ясуйте, чи є слова в кожній групі, спільні за лексичним значенням.
Весна, веснянка, веснообранка, веснувати, веснянкуватий; дерево, деревонасадження, дереворіз, деревообробник, дерев'яний; квітка, квіткар, квітковий, квіткогриз, квітник.
Конструювання-дослідження
►  Виділіть у словах основу й корінь.
►  Зі словами дереворіз, квіткар, веснообранка складіть речення. Поясніть значення цих слів.
Робота над зв'язним висловлюванням
► Прочитайте текст. Перекажіть його. Визначте стиль і тип мовлення. Знайдіть і випишіть спільнокореневі слова. До слів життя і цвіт доберіть спільнокореневі слова. Життя квітів навесні починається з пролісків. Пролісок — квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Ще не зійде сніг, а вже крізь весняну ніздрювату снігольодову скоринку пнеться цупкий паросток. Сьогодні це біло-жовтуватий хвостик, завтра це біло-зелена гостриця, післязавтра це вже довгий зелений листок з тоненькою стрілкою всередині. Ще за день брунька на кінці стрілочки розквітає враз твердою білою кашкою. І квітів визоріє так густо, що земля знову стає біла від рясного холодного цвіту.
І негайно заквітковує ряст. Це вже весна. Квіти рясту — фіалкові, теплі і сонячні. І хоча тіло квітки ще тверде, напружене, готове до опертя холоду і негоди — її дух вже ніжний, теплий, весняний. Вона вже пахне (Ю. Смолич).
Творче конструювання-зіставлення
► Доберіть до кожного з варіантів відповідь із довідки:
1. Префікс+корінь+суфікс+закінчення;
2.  Корінь+суфікс+закінчення;
3.  Корінь+суфікс+суфікс+закінчення;
4. Корінь+закінчення;
5.  Корінь+інтерфікс+корінь+закінчення;
6. Префікс+корінь+суфікс+суфікс+закінчення.
Довідка: а) ліс; б) пролісок; в) лісовик; д) лісостеп.
V. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Спільнокореневі слова й форми слова
Мовознавча діагностика
1.  Знайдіть слово, яке має закінчення: 
А кафе;
Б пальцями; 
В садити.
2.  Знайдіть слово з нульовим закінченням: 
А ніс;
Б піаніно; 
В поні.
3.  Знайдіть спільнокореневе слово до слова літо: 
А літній;
Б літера; 
В літати.
4.  Знайдіть слово, яке має суфікс: 
А доля;
Б годинник; 
В хліб.
5.  Позначте рядок, у якому всі слова є спільнокореневими: 
А топити, затоптаний, протоплювати;
Б співати, спів, переспіваний; 
В викоренити, корінь, корисний.
6. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксально-суфіксальним суфіксом:
А бездоганний, переджнивний, запічок, пагорбок, подорожник; 
Б по-доброму, протипожежний, настільний, стільця; 
В розквіт, зелений, синь, позолочений, провулок.
Ключ: 1 б, 2 а, 3 а, 4 б, 5 б, 6 а.
Бліцопитування
▼ Що вивчає будова слова?
- Які є значущі частини слова?
- Яка значуща частина слова є змінною?
- Що ми називаємо спільнокореневими словами?
- Що таке форма слова?
- Чи всі слова мають закінчення?
- Яка роль префікса та суфікса в слові?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Випишіть із твору Івана Франка «Грицева шкільна наука» 15 спільнокореневих слів.
►  Доберіть 5—6 спільнокореневих слів і побудуйте з ними кросворд, сформулюйте до нього завдання і запишіть.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4282 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть