загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 119. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія - 19 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 19 » Українська мова 5 клас. Урок 119. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
16:35
Українська мова 5 клас. Урок 119. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
Мета: 
- навчальна: повторити, поглибити засвоєні в 5 класі знання учнів із розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія», удосконалювати орфоепічні та орфографічні уміння й навички п'ятикласників, уміння розрізняти звуки, передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; 
- розвивальна: розвивати усне і писемне мовлення, фонематичний слух, увагу, слухову та зорову пам'ять, логічне мислення, творчі здібності; збагачувати словниковий запас; 
- виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню самостійності, витримки, позитивних рис характеру.
Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія і фразеологія, текст.
Міжпредметні зв'язки: художня література.
Обладнання: опорні схеми, словники.
Тип уроку: урок повторення.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Фонетика й графіка
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
Люблю я свій розум. 
Увагу та пам'ять. 
Працює мій мозок. 
І вчусь я старанно. 
Сприймаю все нове 
І мислю логічно. 
Учителя слово 
Здійсню практично.
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
►  Розшифруйте запис і прочитайте тему уроку: еф окати, фіграка, піеяфоор, фоорфіграя.
►  Пригадайте, що вам відомо про це. Сформулюйте завдання уроку: «Сьогодні на уроці ми...»
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
- Що таке алфавіт?
- Скільки літер в алфавіті?
- За допомогою чого утворюються звуки?
- Які є звуки?
- Скільки всього голосних звуків? Назвіть їх.
▼ Скільки приголосних? Назвіть їх.
- Якими можуть бути приголосні звуки?
- Назвіть дзвінкі, глухі звуки.
- Які є склади?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження-зіставлення
►  У якому рядку міститься однакова кількість букв і звуків? Доведіть.
Юність, щедрість, екзамен, тінь. 
П'ять, запорізький, обличчя, просьба. 
Заєць, джміль, вокзал, дев'ять.
Орфографічний практикум
► Виправте орфографічні помилки в указаних словах. 
Памятка, медвяний, вїзд, мишяк. 
Духмяний, мільйон, рядно, пестливий.
Рясний, моряк, проїздний, цвях. Священик, дитясла, обласний, підйом.
Дослідження-переклад
►  Перекладіть українською мовою. З двома словами (на вибір) складіть речення.
Платье, третье, досьє, чутье, поверье, соленье.
Дослідження-аналіз
►  Зробіть фонетичний розбір запропонованих слів. Чим цікаві такі слова?
Землею, сміється.
Мовні жарти
►  Дайте відповіді на мовні жартівливі питання. т Що стоїть посеред школи?
- Чого нема в дельфіна, але є в кита, акули, краба?
- Чого нема в яблуні, але є у вишні, черешні, груші?
- Чим закінчується літо і починається осінь?
- Що стоїть посеред городу? А посеред лісу?
- Чого немає в дині, але є в кавуні, гарбузі?
- Чим відрізняється шиття від життя? А лиман від лимона?
Робота в парах
►  Назви міст запишіть в алфавітному порядку. Чи доводилося вам відвідувати ці міста? Що вам відомо про міста України? Побудуйте діалог про це.
Одеса, Черкаси, Харків, Запоріжжя, Вінниця, Донецьк, Полтава, Житомир, Львів, Суми, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Київ.
Дослідження-аналіз
►  Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть їхню вимову і написання. У кожному рядку знайдіть найдовше і най-коротше слово. З'ясуйте лексичне значення підкреслених слів, складіть із ними речення. Зі словами першого рядка побудуйте зв'язне висловлювання.
Весна, веселий, левада, лиман, вуличка; голуб, зозуля, собі, тобі, кожух, подушка; сказати, спекти, сховати, з хати, з середини, зшити; легкий, вогкий, збагнути, дьогтю, кігті; призьба, вокзал, просьба, молотьба, отже.
Дослідження-зіставлення
► Прочитайте речення. Що їх об'єднує? Знайдіть у кожному слова, у яких кількість букв і звуків неоднакова. Свою відповідь обґрунтуйте.
1. Наша особистість — це сад, а наша воля — його садівник (В. Шекспір). 2. У кожної людини три характери: той, який йому приписують; той, який він сам собі приписує; і, нарешті, той, який є насправді (В. Гюго). 3. Краса людини — в красі характеру. 4. Весна гарна квітами, людина характером. 5. Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю. 6. Мужність — не в силі руки і не в мистецтві володіння мечем, мужність — у тому, щоб володіти собою й бути справедливим (Сааді). 7. Кожен — коваль своєї долі (Аппій).
Творче конструювання
►  Відгадайте загадки за звуками, складіть і запишіть вислів Ф. Достоєвського з трьох слів, поясніть, як ви його розумієте. 1. Приголосний, глухий. Моя пара [х]. 2. Приголосний, твердий,
дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рак. 3. Голосний, нена-голошений. В алфавіті позначають першою літерою. 4. Приголосний, глухий. Моя пара [з]. 5. Голосний, наголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 6. Приголосний, твердий, дзвінкий. Моя пара [ф]. 7. Приголосний, м'який, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рясно. 8. Голосний, ненаголошений, зараз позначаю один звук. В алфавіті позначають останньою літерою. 9. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д]. 10. Голосний, наголошений. Але навіть у нена-голошених складах вимовляюсь чітко. В алфавіті мене поставили після літери т. 11. Голосний, ненаголошений, позначаю два звуки. В алфавіті є восьмою літерою. 12. Приголосний, глухий. Моя пара [з]. 13. Приголосний, пом'якшений, дзвінкий. Моя пара [ф]. 14. Голосний, наголошений. Завжди позначаю один звук і пом'якшую приголосний. 15. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д]. (Відповідь: «Краса врятує світ»)
Робота над зв'язним висловлюванням
►  Побудуйте висловлювання «Які риси характеру я хочу в собі виховати?», використовуючи матеріал попередніх двох завдань.
V.  Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Фонетика й графіка
- Що ми повторили на уроці?
- Що нового ви дізнались?
- Поставте по одному доречному питанню на цю тему.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Зробіть фонетичний розбір слів мудрість, натхнення, щирість.
►  Знайдіть і випишіть 5-6 прислів'їв про мудрість. Дайте тлумачення цього слова.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2525 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть