загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок № 11. Частини мови. Прислівник. - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Українська мова 5 клас. Урок № 11. Частини мови. Прислівник.
14:57
Українська мова 5 клас. Урок № 11. Частини мови. Прислівник.
Урок 11. Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування  

Мета: 
- навчальна: повторити й узагальнити набуті раніше знання і навички з теми; 
- розвивальна: розвивати культуру діалогічного мовлення; 
- виховна, виховувати повагу до співрозмовника. 
Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія; синтаксис, пунктуація; мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: повторення, систематизація і узагальнення, знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Як ви розумієте вислів? Рідна мова — це музика й малювання (Д. Овсянико-Куликов-ський).
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
►  Прочитайте прислів'я. Як ви розумієте їхній смисл?
►  Назвіть у реченнях частини мови, що відповідають на питання які 1. Чесне діло роби сміло. 2. Хто рано підводиться, за тим і діло
водиться.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Тренувальні і творчі вправи
Вправа 1
►  До наданих прислівників доберіть слова з протилежним значенням. Запишіть їх парами. З двома-трьома прислівниками (на вибір) складіть речення і запишіть.
Зразок: Близько — далеко.
По-старому, високо, влітку, справа, попереду, завжди.
Вправа 2
►  Закінчте прислів'я та приказки словами в сполученні з при-слівником-антонімом. Назвіть прислівники.
Зразок: Менше говори ...Менше говори — більше почуєш. 1. Важко піднятись ... 2. Година вранці ... 3. Де багато слів ... Для довідок: 1. Легко спуститись, 2. Варта двох увечері. 3. Там мало діла.
Вправа З
►  Перепишіть речення, замість крапок вставляючи потрібні за змістом прислівники.
1. Наша слава ... лине і до неба вироста (В. Сосюра). 2. Як ... й ... гуде і стелиться понад землею ясного полудня віолончель (М. Рильський). 3. Хмарка в небі он біжить, як ... в світі жить (П. Тичина).
Для довідок: гордо; соковито, повно; щасливо.
Вправа 5
► Виразно прочитайте вірш. Випишіть прислівники разом зі словам, до яких вони відносяться.
СЛОВО
Зустрілося слово, спинилося слово: 
Полюби мене кленово. 
Даленіло в степу, мерехтіло, як мрево: 
Полюби мене тополево.
Блукало в гаю і гукало невпинно:
Полюби мене черемшинно.
Зникло назавжди й приходило знову:
Полюби мене калиново.
Наді мною тепер, наді мною, як небо:
Полюби мене вишнево!
І. Сокульськии
Вправа 4
►  Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прислівників. 1. (На) дворі вже було зовсім тихо. 2. (В) ночі стукали насичені
громи, і болісно різали очі фіолетові блискавки. 3. Дорога круто повернула (в)право. 4. (Не)забаром подорожні під'їхали до села (/. Микитенко).
Вправа 5
►  Від указаних прикметників і чисельників утворіть прислівники. Запишіть. З двома-трьома (на вибір) складіть речення і запишіть. Зразок: Легкий — легко; два — удвох.
Добрий, холодний, темний, успішний, швидкий; три, чотири, п'ять, шість.
Вправа 6
►  Виразно прочитайте вірш. Яка його основна думка? Випишіть прислівники разом зі словами, до яких вони відносяться. На основі тексту утворіть діалоги і поспілкуйтеся між собою з товаришем по парті.
РОБОТА
Я зрозумів тебе, прости, без позолоти,
Ти можеш вдень зайти, прийти вночі,
І ймення трудове твоє — робота
Не галасливо, тихо так звучить...
Тобі дано навік велике право.
Щоб ним не поступатися ніде:
В кипучих буднях, у конкретних справах -
Підносити, звеличувать людей!
М. Томенко
Вправа 7 
► До запропонованих прислівників доберіть стійкі синонімічні вирази і запишіть. Усно складіть із ними речення. Зразок: повільно — нога за ногою.
Тихо, поволі, нога за ногою, пливе валка битим шляхом у безлюдній пустелі (М. Коцюбинський).
Нарешті, дуже рано, ніколи, скрізь, удень.
Для довідок: кінець-кінцем, ні світ ні зоря, ні тепер ні в четвер, по всіх усюдах, серед білого дня.
Вправа 9
►  Перепишіть речення, ставлячи запитання до прислівників. Зразок: У День птахів (як?) найактивніше працювали юннати
нашої школи.
1. Гори вдалині були рожеві, привітні (А. Турчинська). 2. Зорі вночі світились яскраво. 3. Вся природа поволі засинала тихим сном (О. Гуреїв). 4. Діти розмовляли пошепки, посувались уперед повільно й обережно (О. Довженко).
V. ПІДСУМОК УРОКУ
Бесіда
т На яке запитання відповідають прислівники? т Як слід поводитися під час спілкування?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Підберіть невеликий текст з прислівниками.
►  Складіть план і за планом напишіть переказ, використовуючи прислівники.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 2791 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть