загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 121. Контрольна робота № 8 - 19 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 19 » Українська мова 5 клас. Урок 121. Контрольна робота № 8
16:46
Українська мова 5 клас. Урок 121. Контрольна робота № 8
Мета: 
- навчальна: перевірити знання учнів із виучуваних тем, уміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно;
-  розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;
-  виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість у навчанні.
Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення й стилістика. Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції). Обладнання: роздавальні матеріали (тестові завдання). Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Контрольна робота № 8
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої та відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.
Критерії оцінювання тестових завдань з теми: завдання 1-8 оцінюються максимально в 1 бал кожне, завдання 9 оцінюється максимально в 4 бали. Всього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів.
III.  ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант
► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. Правильно побудовано словосполучення в рядку:
А їхати по дорозі;                         
Б   дякувати товаришеві;
В не звертати увагу;                     
Г   робота по геометрії.
2.  Лише тверді приголосні в усіх словах у рядку: 
А дорога, доріжка, добро;
Б порожнина, кулак, попереду; 
В підбадьорювати, молоко, сніжок; 
Г йогурт, порада, допомога.
3.  Слова з протилежним значенням називаємо:
А фразеологізмами;                     
Б   синонімами;
В антонімами;                              
Г   омонімами.
4.  Літеру ґ замість пропусків слід писати в усіх словах у рядку: 
А ..удзик, ..речаний, з..уртувати;
Б ..рунт, ..азда, ..анок;
В ..речний, загартувати, ле..кий;
Г  ..едзь, ..лузувати, ..атунок.
5.  До якої групи за значенням належать слова приятель, товариш, другі
А Антоніми;                                 
Б   синоніми;
В омоніми;                                    
Г   діалектизми.
6.  У якому реченні правильно розставлено розділові знаки при звертанні?
А Ластівочко сизокрила, звідкіля ти прилетіла? (А. Камінчук) 
Б Прощай дівчинонько, серце коханеє, прощайте кучері, личко рум'яне (Народна пісня). В Мир тобі, сива, Вкраїно, вірю твоєму прозрінню (О. Князенко). 
Г Ой, вишенько-черешенько чом рясно не родиш? (Народна творчість).
7.  М'який знак на місці пропусків уживаємо в усіх словах у рядку:
А українский, нен.-ці, гір..кий; 
Б Гор..кий, Хар..ків, тр..ох; 
В пал..чик, мільярд, чотирьох; 
Г тр..ох, мен..ший, уман..ський.
8. Не є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:
А відповідальна робота, на іспиті, привітна людина; 
Б щасливі дні, власне бажання, подих вечора; 
В слухати промову, батько й мати, підмет і присудок. 
Г будні і свята, за бажанням, вечір затихає.
9.  Установіть відповідність між реченнями і ускладнювальними елементами в них.
1   Вставне слово        А Спи, мій малесенький, пізній бо час
2   Звертання                  (Леся Українка).
3   Однорідні під-        Б Пильно й  ненастанно  політь бур'ян мети (М. Рильський).
4  Однорідні об-          В Хліб і рушник — одвічні людські симво-ставини ли (В.                                                      Скуратівський).
                                   Г Я живу, і борюсь, і творю для людей(В. Забаштанський). 
                                   Д Ви, звичайно, знаєте мою сестру (Ю. Зба-нацький). 

II варіант 
► Завдання 1—8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1.  У якому слові буква ю позначає два звуки [йу]? 
А п'ю;                                             
Б  пюре;
В капелюх;                                   
Г   бюро.
2.  У якому реченні правильно розставлено розділові знаки?
А Увесь двір, садок, хата: все було залите червоним світом... (І. Нечуй-Левицький) 
Б І земля, і поля, і повітря — усе поснуло (М. Коцюбинський). 
В Усе поволі зникає — море, скелі, земля (М. Коцюбинський). 
Г Нам треба іншого бажать — живого слова, правди і просвіти (Л. Глібов).
3.  Літеру з на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку: 
А ..питати, ро..чесати, бе..межний;
Б ..хитрувати, розбіжність, розслабитися; 
В ..чесати, ро..хитати, ро..межувати; 
Г ро..пис, ..фотографувати, ..няти.
4.  Однорідними членами ускладнено речення:
А Як парость виноградної лози, плекайте мову (М. Рильський). 
Б Над широкими сіножатями, над зеленими ярами встав легесенький туман (І. Нечуй-Левицький). 
В Життя людське коротке, а світ такий чарівний (В. Козаченко). 
Г Праця чоловіка годує, а лінь марнує (Народне прислів'я).
5. Наголошеним є другий склад у всіх словах у рядку: 
А дочка, подруга, вимова; 
Б новий, спина, виразно; 
В завдання, попереду, предмет; 
Г  кропива, олень, приятель.
6.  Укажіть рядок слів, в усіх словах якого замість пропусків слід поставити літеру і:
А кол..брі, пр..звище, пр..рва; 
Б пр..їзд, в-.сокий, пр..звисько; 
В к..лимовий, пюп..тр, пр..гарний; 
Г  пр..довгий, пр..красний, аж..отаж.
7.  Непоширеним є речення:
А Сьогодні відбудуться збори.   
Б  Уже надходить весна. 
В  Хлопці накивали п'ятами.      
Г   Тут спокійно.
8.  Лише двоскладові слова наведено в рядку:
А радість, ґудзик, пенал;            
Б  олія, кінь, з'їзд;
В район, багато, пошук;              
Г   курйоз, трьох, око.
9.  Установіть відповідність між реченням та ускладнювальним елементом у ньому.
1   Звертання             А Стрімка гірська річка рветься, шукає собі
2   Однорідні при-         русла, потужним струменем падає з висо-судки ти (За В.                                                    Мірошниченком).
3   Однорідні об-        Б Ой, не шуми журливо, темний гаю мій ставини (О.Олесь).
4   Вставне слово       В Ви десь, мабуть, не з наших сіл (П. Тичина).
                                  Г Мандрували гайдамаки лісами, ярами (Т. Шевченко). 
                                  Д Мав він вдачу теплу й щиру (В. Симоненко).
IV. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Контрольна робота № 8
Оцінювання контрольного тесту
Рефлексія
►  Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1509 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть