загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок 122. Аналіз контрольної роботи - 19 Января 2014
Главная » 2014 » Январь » 19 » Українська мова 5 клас. Урок 122. Аналіз контрольної роботи
16:54
Українська мова 5 клас. Урок 122. Аналіз контрольної роботи
Мета: □ навчальна: повторити й закріпити знання учнів з тем, що вивчалися протягом року, удосконалювати вміння школярів виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати самостійно; о розвивальна: розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення,
навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; а виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість у навчанні. ВнутрішньопредметнІ зв'язки: культура мовлення І стилістика, текст (риторичний аспект), граматика. Міжпредметні зв'язки: художня література. Обладнання: таблиці-схеми, картки. Тип уроку: урок повторення (урок-гра «Брейн-ринг»).

Хід уроку Укр. мова 5 клас. Аналіз контрольної роботи
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
Давайте привітаємось. Давайте посміхнемося. Давайте в очі глянемо, І нам тепліше стане.
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
На уроці формують дві команди, учні обирають капітанів і дають назви своїм командам. Команди за ключовими словами визначають завдання останнього уроку з мови за рік.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Конкурс «Розминка»
- Що таке фонетика?
- Чим відрізняються голосні звуки від приголосних? 
- Яка відмінність між глухими і дзвінкими приголосними? Назвіть пари.
- Які склади відкриті, а які — закриті?
- Які склади є наголошеними, а які — ненаголошеними? 
- Які букви мають подвійне значення?
- Які букви, навпаки, означають один звук?
- Що таке лексика?
- Що таке лексикологія?
- Що таке лексичне значення слова? 
- Які слова є однозначними?
- Які слова багатозначні?
- Розкажіть про пряме і переносне значення слова.
- Що таке омоніми?
- Що таке синоніми? т Що таке антоніми?
- Назвіть значущі частини слова.
- Як відрізнити спільнокореневі слова й форми слова?
- Чим словосполучення відрізняється від речення?
- Назвіть види речень за метою висловлювання.
- Які розділові знаки ставлять у кінці речень?
- Назвіть головні й другорядні члени речення.
- Які члени речення називаються однорідними?
- Що таке звертання? Наведіть приклади.
- Назвіть найбільш уживані вставні слова.
- Чим складні речення відрізняються від простих?
- Які розділові знаки ставлять при прямій мові?
- Які розділові знаки ставлять при діалозі?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Конкурс «Поясни орфограму»
Варіант 1
Береги, легко, стаття, дистанція, предобрий, шістнадцять, торф'яний, дівчинці.
Варіант 2
Під'їхати, свято, проїзний, віддати, зелений, придорожній, дикція, неньці.
(Максимальна оцінка — 8 балів)
Конкурс «Юний письменник»
Напишіть за малюнком міні-твір, у якому використайте синоніми, антоніми.
(Оцінка — 5 балів)
Конкурс капітанів
► Зробіть повний фонетичний розбір слова. 
1-ша команда — просьба. 
2-га команда — земля.
Відповіді:
Прось\ба [проз'ба] — 7 б., 6 зв.        Зем\ля [зеимл'а] — 5 б., 5 зв.
[п] — пр., тв., гл.                               [з] — пр., тв., дзв.
[р] — пр., тв., дзв.                             [еи] — гол., ненагол.
[о] — гол, нагол.                                [м] — пр., тв., дзв.
[з] — пр., м'як., дзв.                          [л] — пр., м'як., дзв.
[б] — пр., тв., дзв.                             [а] — гол., нагол.
[а] — гол., ненагол.
1  — закр., наг.                                   1 — закр., ненаг.
2  — відкр., ненаг.                              2 — відкр., наг. (Оцінка — 5 балів)
Гра «Хто швидше?»
Методика проведення: учні, які сидять за першими партами, отримують на папері зазначене слово, що є стрижневим словом синонімічного ряду. Дібравши свій один приклад синоніма до вказаного слова, фіксують його на аркуші і передають назад товаришам.
(За кожен дібраний синонім — 1 бал)
Ходити —
Говорити —
Гра «Коректор»
► Прочитайте, доведіть, що це текст. Уставте пропущені розділові знаки, поясніть пунктуацію. Продовжте текст двома-трьома реченнями.
Найкраща наша планета — в зеленому. Може тому що восени нам важко й печально прощатися з нею може тому що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну А може й тому що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю Влітку на ній найзатишніше людству... Може й тому... (Оцінка — 5 балів.)
Відповідь
Найкраща наша планета — в зеленому. Може, тому, що восени нам важко й печально прощатися з нею, може, тому, що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну? А, може, й тому, що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю? Влітку на ній найзатипініпіе людству... Може, й тому... {В. Яворівський)
Гра «Хто швидше?»:
► За 1 хвилину запишіть якомога більше назв кольорів. (За кожне записане слово — 1 бал)
Творчий конкурс
► Прослухайте текст. Який висновок можна зробити з почутого? Складіть вірш або невеличке оповідання, у якому всі слова будуть починатися з літери прізвища капітана команди.
РІДНА МОВА
Було це давно, ще за старої Австрії 1916 року. В купе першого класу швидкого потягу Львів — Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмовляли на різні теми. Нарешті заговорили про мови: чия краща, котрій із них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць:
—  Англія — країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова — мова Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених.
—  Ні в якому разі,— гордовито заявив німець.— Німецька мова — це мова двох великих імперій — Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи... І тому, безперечно, німецька мова має світове значення.
Італієць усміхнувся і тихо промовив:
—  Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова — це мова сонячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен... Тому італійській мові належить бути провідною у світі.
Українець довго думав і нарешті промовив:
—  Ви ж по суті нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов... Я на своїй мові можу укласти... вірш, де всі слова будуть починатися на «с». Якщо Ваша ласка, прошу послухати:
САМІТНІЙ САД
Сонно сипляться сніжинки, 
Струмінь стомлено сичить. 
Стихли струни, стихли співи. 
Срібні співи серенад.
Сріблом стеляться сніжинки. 
Спить самітній сонний сад... 
Сипле, стеле сад самітній 
Сірий смуток — срібний сніг.
Сумно стогне сонний струмінь. 
Серце слуха скорбний сміх. 
Серед саду страх сіріє. 
Сад солодкий спокій снить.
—  Геніально! Незрівнянно!.. Потім усі замовкли.
—  Говорити не було потреби (За П. Столярчуком) (Оцінка — 10 балів.)
V. Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Аналіз контрольної роботи
Бесіда
- 3 якими розділами мовознавчої науки ви ознайомились у 5 класі на уроках мови?
- Вивчення якого розділу викликало найбільші труднощі? 
- Що найкраще запам'ятали?
- Що треба повторювати?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Доберіть цікаві факти про українську мову.
►  Підготуйте опорний конспект із найскладнішої, на вашу думку, теми за 5-й клас.


Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 1239 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть