загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок № 15. Словосполучення - 7 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 7 » Українська мова 5 клас. Урок № 15. Словосполучення
15:11
Українська мова 5 клас. Урок № 15. Словосполучення
Урок 15. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова. Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова  


предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок

Мета:
-  навчальна: засвоїти знання про словосполучення, його відмінності від слова і речення; сформувати навички аналізувати словосполучення, правильно використовувати його в мовленні;
- розвивальна: розвивати лінгвістичне мислення;
-  виховна, виховувати увагу до милозвучної української мови. Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, морфологія, культура мовлення.
Міжпредметні зв'язки: мова, література. Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Прочитайте речення. Як ви розумієте його смисл? Випишіть виділені слова зі словами, які до них відносяться. Той, хто дивиться на мову тільки як на засіб спілкування, позбавляє себе найдорожчого в житті — голосу природи (П. Панч).
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Робота з текстом
►  Виразно прочитайте текст. Як ви розумієте його зміст? Перепишіть. Визначте кожну частину мови, використану в ньому. Які слов'янські мови, окрім української, ви ще знаєте?
Червоно, зелено, лілово — В сто барв полийся із глибин, Має словечко, чесне слово, Я твій покірний слов'янин.
П. Засенко
IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Робота з підручником
►  Випишіть із речення всі словосполучення, крім підмета і присудка. Поставте питання від головного до залежного слова. Тонуть в золоті і теплій синяві принадні простори і закликають
усе в степу до спокою і миру (О. Довженко). Зразок: Тонуть (у чому?) — в золоті.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕННОГО МАТЕРІАЛУ Тренувальні та творчі вправи
Вправа 1
►  Із пропонованими словами утворіть словосполучення; запишіть їх. Визначте головне і залежне слово (з допомогою запитань). Вітер, телефонувати, десять, друг, наші, корисний, цікавий,
мені, одинадцять, працювати.
Вправа 2
►  Запишіть словосполучення з дієсловами в одну колонку, а з іменниками — в іншу. Усно поставте запитання до залежного слова. Якою частиною мови воно виражене?
Засніжені поля, їхати на виставку, збирати урожай, подорожувати з сім'єю, новий комп'ютер, наша школа.

предыдущий урокследующий урок


Вправа З
►  3 указаними словами складіть словосполучення і речення. Запишіть їх. Що спільного і відмінного між словом, словосполученням і реченням?
Осінь, спілкуватися, мої, справедливий, виразно.
Вправа 4
►  Прочитайте текст. Поясніть постановку розділових знаків. Із другого речення випишіть усі словосполучення і визначте в них головне й залежне слово. Чим вони виражені?
А сонце вже сідало. Високо, високо під небом вечірнім пролетіли величезним табуном дикі гуси у плавні на ніч і виповнили повітря дивним гуком, що, мов відгомін далекого дощу, пронісся понад тихим Дунаєм. Вербовий гай на тім боці повивсь у темряву, почорнів; блакитні гори стали синіми та хорошими... (М. Коцюбинський)
Вправа 5
►  Виразно прочитайте уривок із вірша. Назвіть у ньому слова, словосполучення, речення.
Нас далеко чути, нас далеко видно. Дмуть вітри історії ті наші паруси. Розвивайся й далі, мово наша рідна, І про нас нащадкам вістку донеси.
О. Підсуха
Вправа б
►  Розкриваючи дужки, утворіть словосполучення. З виділеними складіть речення і запишіть.
(Урок, світова література), (дякувати, батьки), (екзамен, математика), (сміятися вони), (службові, у, справи), (говорили, іноземна мова), (ходити школа), (кращий все).
Вправа 7
►  Складіть словосполучення і, користуючись запропонованим алгоритмом, виконайте його синтаксичний розбір.
Вправа 8
►  Користуючись своїм щоденником, складіть словосполучення на матеріалі предметів, які ви вивчаєте в 5 класі.
Вправа 9
►  Зіставте українські та російські словосполучення. Правильно вживайте їх у кожній мові. З виділеними словосполученнями складіть речення і запишіть.
Сміятися з нього — смеяться над ним
Питання з літератури — вопросьі по литературе
Дякувати батькам — благодарить родителей
їхати до міста — ехать в город
За два кілометри — в двух километрах
До ваших послуг — к вашим услугам
Вищий за мене — вьіше меня
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
Бесіда
- Розкажіть, що ви знаєте про словосполучення. Наведіть приклади.
- Що спільного й відмінного між словом, словосполученням і реченням?
(Столик, шаховий столик. Шаховий столик стояв біля книжкової шафи.)
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Підберіть текст із книги, яку ви зараз читаєте. Запишіть. Наведіть приклади словосполучень із тексту.
►  Напишіть міні-твір на тему: «Культура мовлення моїх ровесників». Поясніть на матеріалі вашого тексту різницю між словом, словосполученням і реченням. 

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 4535 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть