загрузка...
Українська мова 5 клас. Урок № 20. Тренувальні вправи - 8 Октября 2013
Главная » 2013 » Октябрь » 8 » Українська мова 5 клас. Урок № 20. Тренувальні вправи
13:34
Українська мова 5 клас. Урок № 20. Тренувальні вправи
Урок 20. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів'я й приказки 

Мета: 
- навчальна: закріпити знання і навички із зазначеної теми; 
- розвивальна: розвивати вміння працювати з текстом, інформацією; 
- виховна: виховувати належне ставлення до слова, його значення і образності мовлення. Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, морфологія; пунктуація, орфографія; мовлення. Міжпредметні зв'язки: мова, література, інші шкільні предмети. Тип уроку: формування умінь І навичок учнів.

предыдущий урок


конспекты уроков

следующий урок
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
► Прочитайте текст. До якого стилю він відноситься? Скільки в ньому речень? В останньому реченні назвіть усі словосполучення та головні члени. Що б ви сказали про слово?
У слова свої закони вічно мінливого руху, 
У слова свої ознаки світла, тепла, ваги. 
Слово — клітина мислі, артерія сили духу. 
Тільки воно єднає різні людські береги.
П. Воронько
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
►  Перепишіть прислів'я. Як ви розумієте його зміст? Які прислів'я ви знаєте? Це речення має один чи два головних члена? Підкресліть його.
Від багача не жди калача.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАСВОЄНОГО НА ПОПЕРЕДНІХ УРОКАХ Тренувальні та творчі вправи
Вправа 1
►  Спишіть словосполучення. Якою частиною мови виражене в них головне слово? Надпишіть зверху. З двома-трьома словосполученнями (за вибором) складіть речення і запишіть. Яке речення за метою висловлювання ви склали?
Золота осінь, повна води, видно далеко, твори Шевченка, любить співати, перші двоє, відомий серед спортсменів, всі повністю, купатися в морі.
Вправа 2
►  3 указаних пар слів випишіть словосполучення. Якою частиною мови виражене в них залежне слово? Надпишіть зверху.
Білі троянди, до брата, приїхати до міста, з пагорба, на батька, схожий на батька, вдячний учителеві, грають весело, в підручнику, над деревами, за лісом.
Вправа 2
►  Утворіть словосполучення з указаних слів. Уведіть 2—3 з них у речення (питальне чи спонукальне). Запишіть. Підкресліть головні члени речення.
Працювати, урок; сидіти, комп'ютер; писати, клас; вчити, іноземна мова; відпочивати, парк; спішити, театр; жити, село (місто, селище); бігти, швидко; олівці, малювання.
Вправа З
►  Перепишіть текст, визначивши в ньому речення. Розставте розділові знаки і поясніть їх.
ВІЧНА СТЕЖКА
Вічною називається стежка на Тарасову гору літом і взимку вбудень і свято ви побачите в Каневі багато відвідувачів з усіх куточків України і з-за кордону не буває такого дня щоб не йшли сюди люди на Тарасову гору поклонитись великому поету живе Тарас у памяті народній біля памятника йому завжди духмяніють свіжі квіти (Із журналу).
Вправа 5
►  Спишіть три речення — розповідне, питальне, спонукальне. До кожного з цих видів складіть своє і також запишіть.
1. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко). 2. А коли ж до праці навчатися, як не змолоду? 3. Пам'ятайте, живі, мир нелегко дістався народам.
Вправа б
►  Виразно прочитайте вірш П. Тичини. Зверніть увагу на інтонацію питальних речень. До якого стилю належить наведений текст? Перекажіть його зміст близько до тексту. Один куплет запишіть у зошити. Підкресліть граматичну основу.
Що місяцю зіроньки кажуть ясненькі? Що шепчуть квітки уночі над рікою? Про що зітха вітер? Що чують тумани. Коли гай зелений цілують-милують? Хотів би я знати, про що той струмок У мріях своїх гомонить між травою? Що листячко шепче, мов дише в садочку? Про що очерет пісню сумную дзвонить?
Вправа 7
► Виразно прочитайте окличні речення. Зверніть увагу на інтонацію в них. Одне речення спишіть і складіть своє окличне і також запишіть. Підкресліть у них підмет і присудок. 1. Люблю я жить! 2. Скільки нас розгублено по світу! 3. Де й коли їм побачитись вдасться?! 4. Моя Вітчизна дорога, яка в тобі горить снага! (А. Малишко) 5. Ми ідемо, ми будемо йти, ми прийдемо до світлої мети! (М. Рильський)
VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Бесіда
Що ви можете сказати про слово, словосполучення і речення?
Що в них спільного й відмінного?
Назвіть основні ознаки тексту та його структуру.
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
►  Самоаналіз роботи учнів на уроці. Планування подальшої самостійної навчальної діяльності.
►  Накреслення найближчих перспектив учителем (вивчення мови, розвиток мовлення, пізнання соціокультури, удосконалення навичок пізнавальної діяльності).
VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)
►  Виконайте вправу за підручником.
►  Доберіть (або складіть) текст, у якому були б речення різних видів за метою висловлювання, а також окличні. Запишіть його та підготуйтесь до усного переказу. Випишіть кілька словосполучень, визначте в них головне і залежне слово.

Категория:
поурочные конспекты уроков
| Просмотров: 3023 |
gdz-masters.org © 2017 Яндекс.Метрика
Закрыть